ΑρχικήΕιδήσειςΑυστηρότερη πολιτική για τα περιβαλλοντικά θέματα

Αυστηρότερη πολιτική για τα περιβαλλοντικά θέματα

Με παρεμβάσεις ενταγμένες στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, το ΥΠΕΧΩΔΕ φιλοδοξεί να επιλύσει σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με άξονα τις επιταγές του Συντάγματος, τις κοινοτικές δεσμεύσεις και τις διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται μέτρα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το υπουργείο υιοθετεί μια πιο αυστηρή πολιτική, η οποία θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν στα περιβαλλοντικά θέματα.

Οπως υποστηρίζει η υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Ροδούλα Ζήση, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε: “Το σύνολο των δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος είναι προσανατολισμένο στην ταυτόχρονη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης των περιοχών προστασίας, κάτι που εκφράζεται και μέσω της τροποποίησης που επήλθε σε ορισμένα άρθρα του βασικού νόμου 1650/86. Στόχος ήταν ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμού της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες (ν. 3010/2002)”.

Σχετικά με το πρωτόκολλο του Κιότο -που επικυρώθηκε πρόσφατα από την ελληνική Βουλή- για περιορισμό των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η υφυπουργός επισήμανε μεταξύ άλλων ότι “η χώρα μας έχει δεσμευθεί να μειώσει τις σχετικές εκπομπές αερίων σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 2010 να επιτύχει το +25% σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1990, αντί του αρχικώς προβλεπόμενου ποσοστού αύξησης κατά 45%”.

Οσον αφορά το μείζον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, η υφυπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά από δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο για την αντιμετώπιση του θέματος, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, για το οποίο δεσμεύονται εθνικοί και κοινοτικοί πόροι άνω των 483 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του συνόλου της χώρας, ενώ παράλληλα αναμένεται να επενδυθούν επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια άνω των 88 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσουν έως το 2008 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), που θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας, ενώ έως το 2006 θα κλείσουν όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές.

Επίσης, η κ. Ζήση αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την επέκταση του Προγράμματος Πρασίνου στην Αττική, στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των δημοσίων έργων, στον νέο χωροταξικό χάρτη, καθώς και στα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

 • Διανύουμε μια περίοδο όπου το περιβάλλον περνά κρίση, σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία απαιτεί διαρκείς κινητοποιήσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης για τη χώρα μας, σε ποιους βασικούς τομείς επικεντρώνεται η πολιτική περιβάλλοντος του υπουργείου; Ποιους στόχους καλύπτει;
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας αποτελεί βασικό μέλημα του ΥΠΕΧΩΔΕ, με άξονα τις επιταγές του Συντάγματος, τις κοινοτικές δεσμεύσεις, όπως η Οδηγία 92/43, αλλά και τις διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Το σύνολο των δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος είναι προσανατολισμένο στην ταυτόχρονη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης των περιοχών προστασίας, κάτι που εκφράζεται και μέσω της τροποποίησης που επήλθε σε ορισμένα άρθρα του βασικού νόμου 1650/86. Στόχος ήταν ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμού της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες (ν. 3010/2002).

Επίσης, για να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει δοθεί έμφαση στην οργάνωση του δικτύου συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην ενδυνάμωση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας οργανώνεται από το υπουργείο μια υπουργική συνάντηση τον Ιούλιο με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρωτόκολλο του Κιότο

 • Πρόσφατα οι υπουργοί Περιβάλλοντος των 15 κρατών – μελών της Ε.Ε. συμφώνησαν στις Βρυξέλλες να επικυρώσουν το πρωτόκολλο του Κιότο για περιορισμό των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τι αφορά το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η επικύρωσή του και τι αλλαγές θα επιφέρει στη χώρα μας;
 • Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η χώρα μας έχει δεσμευθεί να μειώσει τις σχετικές εκπομπές αερίων σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 2010 να επιτύχει το +25% σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1990, αντί του αρχικώς προβλεπόμενου ποσοστού αύξησης κατά 45%.

Τα μέτρα για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή (π.χ. εγκατάσταση αιολικών πάρκων, γεωθερμικών μονάδων, μικρών υδροηλεκτρικών πάρκων, μονάδων βιομάζας), τις μεταφορές (π.χ. χρήση φυσικού αερίου, προώθηση της χρήσης αστικών μεταφορών, ήπιες παρεμβάσεις μείωσης των εκπομπών ρύπων), τη βιομηχανία (προώθηση χρήσης φυσικού αερίου και ηλιακών συστημάτων), τον οικιακό – τριτογενή τομέα (π.χ. βελτίωση θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων, συντήρηση – αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, ηλιακοί συλλέκτες, χρήση φυσικού αερίου), τη γεωργία (διαχείριση αποβλήτων, οικολογική γεωργία), στα απορρίμματα (καύση βιοαερίου) και τις βιομηχανικές διεργασίες (αναδιοργάνωση λειτουργίας χημικών βιομηχανιών, ανάκτηση f-gases από συσκευές ψύξης/ κλιματισμού).

 • Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας και πρέπει ως τέτοιο να εκληφθεί και να αντιμετωπιστεί ριζικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ποιες είναι οι ενέργειες και τα μέτρα που θα λάβει το υπουργείο; Τι αφορά το πρόγραμμα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων που ανακοινώθηκε πρόσφατα και σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα της χωματερής του Κουρουπητού, για το οποίο η χώρα μας απειλείται με νέο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ενωση;
 • Εως σήμερα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ή τίθενται σε λειτουργία 290 βιολογικοί καθαρισμοί σε όλη τη χώρα, ενώ όταν ολοκληρωθεί το έργο της Ψυττάλειας, το ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ανέρχεται περίπου στο 50% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, θα αυξηθεί άνω του 75%.

Όμως, παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί στο σύνολό του και υπάρχουν ακόμη σοβαρά προβλήματα, για την επίλυση των οποίων και σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε. το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί και εφαρμόζει ήδη μια νέα πολιτική για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων.

Σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, το υπουργείο ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος στον τομέα της κατασκευής Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, έχει ως στόχο την ομαδοποίηση των μικρών και μεγάλων έργων σε επίπεδο περιφέρειας. Για την υλοποίησή του δεσμεύονται εθνικοί και κοινοτικοί πόροι άνω των 483 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη του συνόλου της χώρας με σύγχρονους χώρους διάθεσης απορριμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το εν λόγω σχέδιο υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν και περισσότερο από 3.000 νέες θέσεις εργασίας.

Όσον αφορά τις ανεξέλεγκτες χωματερές, το υπουργείο σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους, υλοποιεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους ένα πρόγραμμα μείωσης των ανεξέλεγκτων χωματερών, με απώτερο στόχο τη λειτουργία ενός και μόνο χώρου ανά Καποδιστριακό δήμο. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αναμένεται εώς το τέλος του 2006, να μην υπάρχουν χώροι ανεξέλεγκτης ταφής.

Εξυπακούεται ότι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλύεται και το πρόβλημα με τη χωματερή στον Κουρουπητό, προκειμένου να μην υπάρξει το οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Σε ποιο σημείο βρίσκεται το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των δημοσίων έργων;
 • Το εν λόγω θέμα έχει συμπεριληφθεί στο νέο νόμο 3010. Μάλιστα, εντός του προσεχούς εξαμήνου πρόκειται να εκδοθεί η σχετική Κοινή υπουργική Απόφαση, η οποία θα προβλέπει την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και στις νομαρχίες της χώρας.

Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη

 • Πώς εξελίσσεται το θέμα του νέου χωροταξικού χάρτη;
 • Οσον αφορά το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, έπειτα από την έκθεση που συνετάχθη από επιτροπή ειδικών και τη διατύπωση παρατηρήσεων από τα συναρμόδια υπουργεία και τις Περιφέρειες, συγκροτείται άμεσα η μικτή Επιτροπή (Πανεπιστημιακοί και Διοίκηση) που θα αναλάβει τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου έως τα τέλη Ιουνίου.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται η εισαγωγή του στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για γνωμοδότηση και ακολούθως η έγκρισή του από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης και την Ολομέλεια της Βουλής.

Τα Ειδικά Πλαίσια που εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου, προωθούνται, επίσης, προς σύνταξη και θεσμοθέτηση, στη βάση των πορισμάτων σχετικών μελετών και ερευνών. Ειδικότερα, εντός του 2002 προγραμματίζεται η θεσμοθέτηση τεσσάρων Ειδικών Πλαισίων που αφορούν:

 • Τον Παράκτιο Χώρο.
 • Τις Ορεινές και Προβληματικές Περιοχές.
 • Τις Ειδικές Τουριστικές Υποδομές.
 • Τις Υδατοκαλλιέργειες.

Εντός του 2002 προγραμματίζεται και η ολοκλήρωση των διαδικασιών θεσμοθέτησης των πορισμάτων των Χωροταξικών Σχεδίων των Περιφερειών της χώρας (πλην Αττικής), ως Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Για όλα τα προαναφερθέντα θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων προωθείται η επέκταση της βάσης δεδομένων που ήδη λειτουργεί στη Διεύθυνση Χωροταξίας, καθώς και η επικαιροποίηση των στοιχείων χωροταξικής πληροφορίας. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι, έως ένα βαθμό, καταχωρισνμένες στην ιστοσελίδα του υπουργείου (δικτυακός τόπος “Παρατηρητήριο Χωροταξίας”), από όπου και είναι δυνατή η άντληση σχετικών πληροφοριών.

Η βάση αυτή, με την κατάλληλη υποστήριξη, θα αποτελέσει το βασικό πυρήνα για τη συγκρότηση του Εθνικού Δικτύου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, καθώς και τη σύνδεσή του με το υπό συγκρότηση Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρητηρίων για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό. Παράλληλα, αναμένεται να είναι και σημαντικό εργαλείο υποστήριξης και διάδοσης των πληροφοριών, τόσο στους εμπλεκόμενους με το χωροταξικό σχεδιασμό φορείς, όσο και στο κοινό.

Μέτρα για τη λειψυδρία

 • Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, έχει προχωρήσει το υπουργείο σε προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που θα κάνει την επανεμφάνισή της; Πού επικεντρώνεται η γενικότερη πολιτική του υπουργείου;
 • Κατ’ αρχήν, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, τα υπάρχοντα απολήψιμα αποθέματα που διατίθενται για την υδροδότησή της και στους τέσσερις ταμιευτήρες (Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος, Μαραθώνας) ανέρχονται σε περίπου 670 εκατ. κυβ. μέτρα, ποσότητα η οποία εξασφαλίζει υπό ομαλές συνθήκες την υδροδότηση της περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ για διάστημα περίπου δύο ετών. Ενα χρονικό διάστημα, δηλαδή, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή standards, θεωρείται ικανοποιητικό για πολεοδομικά συγκροτήματα του μεγέθους της πρωτεύουσας.

Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει παράλληλα για τη διατήρηση και εμπλουτισμό του συνολικού υδρολογικού ισοζυγίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του υδάτινου πλούτου. Πρακτικά, αυτό αφορά:

 • Tη διατήρηση των υπόγειων υδάτων των περιοχών της Πάρνηθας και του Βοιωτικού Κηφισού σε ικανοποιητικά επίπεδα για εφεδρική άντληση σε περίοδο υδρολογικού ελλείμματος.
 • Tη μερική άντληση από τον ταμιευτήρα της Υλίκης, με στόχο τη διατήρηση των αναγκαίων ποσοτήτων στον ταμιευτήρα του Μόρνου και την ελαχιστοποίηση των διαρροών από την Υλίκη.
 • Τις συνεχείς βελτιωτικές παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής, με στόχο την ελαχιστοποίηση των διαρροών. Ήδη, το ποσοστό των διαρροών έχει μειωθεί στο 20% σε σχέση με το 1993, οπότε και ανερχόταν σε ποσοστό 33%.
 • Tα έργα ενίσχυσης της στατικότητας και αύξησης της παροχετευτικότητας του υδραγωγείου του Μόρνου, για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών της κατανάλωσης σε περιόδους αιχμής.
 • Tη συνεχή λειτουργία του έργου του Ευήνου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων του ταμιευτήρα του Μόρνου.
 • Tη συνεχή ενημέρωση του κοινού για τη σωστή χρήση του νερού και τη μη κατασπατάλησή του.
 • Η ίδια βελτιωμένη κατάσταση ως προς τη διαθεσιμότητα του νερού στους ταμιευτήρες, υπάρχει και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, λόγω και των φετινών ευμενών καιρικών συνθηκών.

Στη βάση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και εφαρμογής μιας συνολικής πολιτικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων (σύμφωνα και με τη νέα κοινοτική Οδηγία –Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ), συμπεριλαμβάνεται η αναμόρφωση του ισχύοντος διοικητικού πλαισίου.

Εξυπακούεται, το πόσο σημαντική θα είναι η συμμετοχή των εμπλεκομένων κοινωνικών και οικονομικών φορέων στον τομέα του νερού, καθώς και η εξάλειψη του ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτών, αλλά και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μέτρα αυτά να υλοποιηθούν στο σύνολό τους για όλη την επικράτεια. Ωστε, να πάψουμε να εξαντλούμαστε σε μελέτες που εκπονούνται εντός στενών γεωγραφικών ορίων, με διοικητικά και όχι υδρογεωλογικά κριτήρια, και σε βραχυπρόθεσμες λύσεις, τοπικού συνήθως χαρακτήρα, που σύντομα αποδεικνύονται μη βιώσιμες.

Αλλάζει η Αττική

Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις και στην επέκταση του προγράμματος Πρασίνου στην Αττική, η κα Ζήση τόνισε ότι “οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, εκτός από την κατασκευή των έργων, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία να αλλάξει η εικόνα της Αθήνας και να βελτιωθεί ουσιαστικά το επίπεδο ζωής στην πρωτεύουσα, αλλά και γενικότερα στο Λεκανοπέδιο. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αναπλάσεων και πρασίνου υπερβαίνει τα 463,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων άνω των 206 εκατ. ευρώ αφορούν το πρόγραμμα πρασίνου, το οποίο προβλέπει:

 • Eργα που υλοποιούνται εντός των Ολυμπιακών Αθλητικών Έργων (π.χ. Ολυμπιακό Χωριό, Φαληρικό Δέλτα, κ.λπ.).
 • Eργα πρασίνου γύρω από τα Ολυμπιακά Eργα.
 • Eργα πρασίνου που κατασκευάζονται στο πλαίσιο των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων (π.χ. Αεροδρόμιο Σπάτων, Αττική Οδός, Ολυμπιακός Δακτύλιος).
 • Eργα πρασίνου στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αναπλάσεων (π.χ. Μαραθώνια Διαδρομή).
 • Eργα βελτίωσης υφιστάμενων χώρων πρασίνου (π.χ. Λυκαβηττός, Πάρκο Πύργου Βασιλίσσης).
 • Πράσινο στα έργα αποκατάστασης των λατομείων (π.χ. Πεντέλη).
 • Λοιπά έργα πρασίνου (π.χ. Αναδασώσεις, έργα δήμων, κ.λπ.).
 • Eργα πρασίνου στην Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων”.

“Ηδη το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει καταγράψει το σύνολο του απαιτούμενου φυτικού υλικού, έχει ενημερώσει τους φυτωριούχους για την παραγωγή τους, έχει προσδιορίσει τα είδη των φυτών και το σύνολο των αρδευτικών αναγκών και έχει αναθέσει στο ΙΓΜΕ την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού για την άρδευσή τους. Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες πρόσθετες ποσότητες νερού έχουν προσδιοριστεί σε 20.800 κυβικά μέτρα σε ημερήσια βάση.

Το υπουργείο θα υλοποιήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του σε έργα πρασίνου, όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στο Μνημόνιο με το “Αθήνα 2004″, ενώ, επιπλέον, στις βασικές κατηγορίες πρασίνου (δέντρα και μεγάλοι θάμνοι) ο αριθμός των φυτών υπερβαίνει τους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο Μνημόνιο”.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166