Βουτιά 43% στα κέρδη των εισηγμένων επιχειρήσεων το 2008

Υποχώρησαν 42,8% τα κέρδη των εισηγμένων το 2008 σύμφωνα με στοιχεία της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Ο Μ. Χατζηδάκης που υπογράφει την έρευνα σημειώνει επίσης ότι ο τραπεζικός δανεισμός σημείωσε αύξηση 22%, ενώ το δ’ τρίμηνο του 2008 λέει ότι ήταν το χειρότερο τρίμηνο για τις εισηγμένες μετά το δ’ τρίμηνο του 2002.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται μειωμένα κατά 13,1%, ενώ ο κύκλος εργασιών δείχνει αύξηση της τάξης του 12,2%. Αν δεν συμπεριληφθούν οι κατασκευαστικές εταιρίες η πτώση στα κέρδη των εισηγμένων υποχωρεί στο 58,7%.

 • Από τις 290 εισηγμένες, κερδοφόρες ήταν οι 176 και ζημιογόνες οι 114.
 • Από τις κερδοφόρες εταιρείες, οι 63 εμφανίζουν αύξηση κερδών, οι 98 μείωση, ενώ επιστροφή στην κερδοφορία εμφάνισαν 15 εισηγμένες.
 • Από τις ζημιογόνες, οι 47 εμφανίζουν αύξηση ζημιών, οι 13 μείωση, ενώ σε ζημιές επέστρεψαν 54 εταιρείες.
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πήγασος, οι δέκα εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας, είναι οι εξής: SingularLogic (510%), Informer (431%), Centric Multimedia (351%), Creta Farm (288%), Τηλέτυπος (254%), Rilken (216%), Λογισμός (214%), Ιονική (143%), Κρητών Αρτος (134%) και Pasal (129%).

Μερικά σημεία από το σχόλιο με τίτλο «Η τέλεια καταιγίδα»

 • Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ οι ζημιές τις τελευταίες 92 ημέρες του 2008.
 • Καταστροφική συγκυρία φαινομένων σε διάρκεια και ένταση.
 • Πληθώρα επισημάνσεων και θεμάτων έμφασης στις λογιστικές καταστάσεις.
 • Μεγάλη μείωση περιθωρίων κερδοφορίας με το καθαρό περιθώριο να γίνεται αρνητικό. Οριακή η εικόνα κλάδων που εμφανίζουν ελαστικότητα στην ζήτηση. Λίγες οι εξαιρέσεις.
 • Αύξηση σε προβλέψεις, απαξίωση συμμετοχών και αρνητικά έκτακτα αποτελέσματα από υποτίμηση παγίων.
 • Στροφή σε μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και ομολογιακά δάνεια.
 • Αύξηση στις λειτουργικές ταμειακές ροές. Μικρότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.
 • Μειωμένα μερίσματα λόγω τραπεζών και μείωσης καθαρών κερδών.
 • Απειλή για πολλές εταιρίες η διαμόρφωση υψηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους έναντι της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους.
 • Αποτίμηση αγοράς: Σε αξία ρευστοποίησης οι περισσότερες εταιρίες
 • Στο β’ τρίμηνο φως στο τούνελ;

Αυτοί που ξεχώρισαν

Λίγες σχετικά εταιρίες κατάφεραν να διακριθούν την χρονιά που πέρασε. Στους θετικούς πρωταγωνιστές της χρήσης επισημαίνουμε τις Folli- Folie, ΜΕΤΚΑ, Υγεία, Ιασώ, ΟΠΑΠ, Καρέλιας, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΥΑΘ, Envitec και Mls Πληροφορική.

Τράπεζες

 • Σημείο αναφοράς για το σύνολο των εταιριών του Χ.Α ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος απώλεσε το 38% της περυσινής κερδοφορίας του. Χαρακτηριστικό των φετινών αποτελεσμάτων οι ανύπαρκτες μερισματικές αποδόσεις, οι αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες καθώς και η μείωση των χορηγήσεων νέων δανείων.
 • Πιο αναλυτικά, οι προβλέψεις εκτοξεύθηκαν στα 3,7 δις ευρώ (+99,7%) σχεδόν όσο η καθαρή κερδοφορία (3,5 δις, -37,5%) ενώ η εικόνα επιβαρύνεται από την επιβράδυνση των χορηγήσεων νέων δανείων γεγονός που οδήγησε σε πτώση των εσόδων από προμήθειες κατά 0,6%.
 • Η μόνη τράπεζα με οριακή βελτίωση των καθαρών κερδών της αποτελεί η Τράπεζα Κύπρου η οποία παρουσίασε αύξηση 3,5%. Αρνητική Εξέλιξη αποτελεί και η μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής κατά 1 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο εξαιτίας των συναλλαγματικών διαφορών με την τουρκική λίρα και το Λέι Ρουμανίας (400εκ ευρώ), των αναπροσαρμογών στο goodwill της Finansbank και της θυγατρικής στη Σερβία καθώς και εξαιτίας των απομειώσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίων των ομολόγων.
 • Πρώτες μας επιλογές σε αυτή την συγκυρία είναι οι μετοχές των Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ, ΜΕΤΚΑ, Tερνα Ενεργειακή, Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ, Ιασώ, Jumbo και Intralot, ενώ σε ότι αφορά την καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη «μικρή εταιρία» θα επιλέγαμε την Envitec για το ελκυστικό της επιχειρηματικό περιεχόμενο.

Παράγοντες που επηρέασαν το δ’ τρίμηνο

 • Η μείωση της ζήτησης ήταν ασφαλώς ο νούμερο ένα παράγοντας που χαρακτήρισε το δ’ τρίμηνο. Σε μια περίοδο που ο κύκλος εργασιών αποτελεί για τις εμπορικές εταιρίες το 40% των συνολικών εσόδων η κοινωνική αναταραχή στις κυριότερες πόλεις όχι μόνο επιβράδυνε το ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών αλλά οδήγησε σε μείωση σε επίπεδο τριμήνου.
 • Η χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε σε μείωση του ρυθμού των χορηγήσεων και γενικά των δανειοδοτήσεων.
 • Η κάμψη των διεθνών τιμών των εμπορευμάτων μείωσε τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να αναπληρωθεί από μείωση των αποθεμάτων.
 • Η αρνητική χρηματιστηριακή συγκυρία δεν επέτρεψε την υποστήριξη των κερδών από έκτακτους παράγοντες.

Εκτιμήσεις για το α΄ τρίμηνο 2009 – Επιλογές

 • Το α’ τρίμηνο του 2009 δεν θα διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2008. Μικρές βελτιώσεις ίσως παρατηρηθούν στους ισολογισμούς των εμπορικών εταιριών οι οποίες κατάφεραν την περίοδο των εκπτώσεων να μειώσουν τα αποθέματα τους και να ισορροπήσουν το δανεισμό και την ρευστότητα τους.
 • Από την άλλη πλευρά οι τράπεζες αγόρασαν ακριβές καταθέσεις κλείνοντας το τρίμηνο των προθεσμιακών στις 31.12.2008 και ακόμα και αν υποστηριχθεί ότι το μέγεθος αυτό δεν ξεπερνά το 25% του παθητικού τους η πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια θα μειώσει την κερδοφορία του α’ τριμήνου.
 • Η εικόνα βελτιώνεται στο β’ τρίμηνο όπου υπάρχει αποκλιμάκωση των επιτοκίων γεγονός το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στις τράπεζες να δανείσουν με καλύτερα περιθώρια δίνοντας περισσότερα κεφάλαια κίνησης στις επιχειρήσεις.
 • Σε αυτό το ενδεχόμενο παίζεται όλη η χρονιά καθώς η απελευθέρωση των κεφαλαίων θα δώσει και τις απαραίτητες ανάσες ρευστότητας στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας (οικοδομή, κατανάλωση, επενδύσεις).
 • Τα 5,7 δισ. κερδοφορία ισοδυναμούν με το οικονομικό αποτέλεσμα που «έφεραν» οι τράπεζες την χρήση του 2007, είναι δηλαδή μια χαμηλή επίδοση που μπορεί να ξεπεραστεί σχετικά εύκολα. Ωστόσο η αποτίμηση της αγοράς ισοδυναμεί με το 89% της αποτίμησης της καθαρής θέσης των εταιριών, προεξοφλείται δηλαδή όχι μόνο υστέρηση μεγεθών αλλά συνολικά ζημιογόνο αποτέλεσμα για την χρήση.
 • Ουσιαστικά η αγορά διαπραγματεύεται κάτω από την αξία ρευστοποίησης των παγίων της απαξιώνοντας φήμη, προοπτική, τεχνογνωσία και μερίδιο αγοράς. Ειδικά στο κομμάτι «προοπτική» η έλλειψη επενδυτικής ορατότητας φαίνεται να προσθέτει κίνδυνο παρά υπεραξία.

Κοιτώντας το ποτήρι μισογεμάτο

 • Προς το παρόν όμως οι κίνδυνοι είναι στα χαρτιά: Πιθανή μείωση του ΑΕΠ, μείωση στον τουρισμό, νέες επισφάλειες στις τράπεζες, κατάρρευση των Βαλκανικών αγορών είναι η νέα ατζέντα της Ελληνικής αγοράς με βάση τις προσδοκίες που αυτή την στιγμή παίζουν στις αποτιμήσεις.
 • Κοιτώντας το ποτήρι μισογεμάτο το ρίσκο των «μη προοπτικών» είναι ήδη ενσωματωμένο στις τιμές και η αγορά περιμένει κάποιο καταλύτη στην πραγματική οικονομία που θα επαναφέρει τις επιχειρήσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης του παρελθόντος.
 • Εκτιμούμε ότι στο β’ τρίμηνο υπάρχει η δυνατότητα προοδευτικής αναστροφής του επενδυτικού κλίματος, γεγονός το οποίο θα δώσει και στην Χρηματιστηριακή αγορά περισσότερα κίνητρα ανόδου ή διόρθωσης των πολύ χαμηλών αποτιμήσεων.
 • Η πορεία ωστόσο δεν εξαντλείται σε ένα τρίμηνο και ως εκ τούτου θα διατηρούσαμε την επιφυλακτικότητα μας διαμορφώνοντας την επενδυτική στρατηγική στην λογική «βλέποντας και κάνοντας» επιλέγοντας ανελαστικούς κλάδους και εταιρίες με πολύ ειδικό περιεχόμενο.