Δικτυωμένη ζωή ακόμα και με πάγιο

Διατεθειμένοι να πληρώσουν μέχρι και 3,5 ευρώ μηνιαίως δηλώνουν αρκετοί Ευρωπαίοι χρήστες ευρυζωνικών συνδέσεων προκειμένου να έχουν εύκολη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο σπίτι τους (τραγούδια, ταινίες, φωτογραφίες, αρχεία κ.λπ.) απ οπουδήποτε και αν βρίσκονται και οποιαδήποτε στιγμή.

Σύμφωνα με έρευνα του Internet Business Solutions Group (ISBG) της Cisco, το 90% των Ευρωπαίων ευρυζωνικών χρηστών ενδιαφέρεται για μία τέτοιου είδους υπηρεσία, την οποία η αμερικανική εταιρεία χαρακτηρίζει ως «Δικτυωμένη Ζωή», ενώ το 42% δηλώνει πρόθυμο να πληρώσει και το προαναφερθέν ποσό σε μηνιαία βάση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι Ευρωπαίου δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι αυτές τις υπηρεσίες σε σχέση με τους Αμερικανούς χρήστες ευρυζωνικών συνδέσεων, όπου το ποσοστό που απάντησε ότι ενδιαφέρεται για υπηρεσίες Δικτυωμένης Ζωής στην αντίστοιχη έρευνα ήταν 77%.

Η έρευνα, στην οποία μετείχαν 1.500 χρήστες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βρετανία, έδειξε ακόμη ότι η ευρυζωνικότητα λειτουργεί εις βάρος της τηλεόρασης.

Internet αντί ΤV

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος «σερφαρίσματος» στο Διαδίκτυο ήταν στις 21 ώρες την εβδομάδα, όταν η θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων διήρκεσε μόλις 11 ώρες εβδομαδιαίως.

Επιπλέον, το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ευρυζωνικότητα τους έχει δώσει τη δυνατότητα να ζήσουν τη ζωή τους με τον τρόπο που θέλουν, ενώ το 52% εκτιμά ότι η τεχνολογία τους βοηθά να είναι περισσότερο παραγωγικοί και οργανωμένοι.

Ταυτόχρονα, το 78% των ερωτηθέντων θέλει και το επιδιώκει να ελέγχει τα email του όποτε αυτό είναι εφικτό, ενώ το 56% επιθυμεί να είναι συνδεδεμένο με την οικογένεια και τους φίλους του συνεχώς.