Επιβράδυνση τραπεζικών κερδών αλλά ελκυστικές οι μετοχές

Ελκυστικές βρίσκει ακόμη τις τιμές των μετοχών των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών η Warburg, ο επενδυτικός βραχίονας της τράπεζας UBS, παρ’ όλο που επισημαίνει ότι για το 2001 η ανάπτυξη του κλάδου θα είναι πιο συγκρατημένη.

Στην τελευταία έκθεση της Warburg (Οκτώβριος 2000), αναφέρεται πλέον ρητά ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα παρουσιάσει κάμψη. Παρά την όχι και τόσο θετική προοπτική του κλάδου, ο διεθνής οίκος βρίσκει ότι οι αποτιμήσεις των περισσότερων ελληνικών τραπεζών τις «φέρνουν κοντά» στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Είναι ενδεικτικό ότι για τις μετοχές των τραπεζών που εξετάζει ο διεθνής οίκος (με αλφαβητική σειρά) Alpha, Eμπορική, ΕFG Eurobank Ergasias, Eθνική και Πειραιώς, έχει θέσει ως στόχο τιμή η οποία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή. Επιπλέον, η «επενδυτική» στρατηγική που προτείνει στους πελάτες του είναι η διακράτηση των μετοχών όλων των παραπάνω τραπεζών.

Για παράδειγμα, η έκθεση για την τιμή της Εθνικής Τράπεζας θέτει ως στόχο τις 16.500 δρχ., ενώ η μετοχή της έκλεισε στις 14.075 δρχ. την Παρασκευή. Πολύ κοντά στο στόχο είναι οι μετοχές της Εμπορικής, ενώ η μετοχή της Εurobank (σύμφωνα πάντα με το κλείσιμο της Παρασκευής) έχει ξεπεράσει το στόχο που έχει τεθεί.

Ψηλότερα από τις ευρωπαϊκές

Παρ’ όλο που η Warburg, δεν εκτιμά ότι τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών, μεσοπρόθεσμα, δεν θα χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες θα κατορθώσουν να παρουσιάζουν αποδόσεις για τους μετόχους τους παρεμφερείς με αυτές που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές. Ετσι, ο δείκτης (RΟE), δηλαδή της απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το 2000 θα διατηρηθεί υψηλότερος για τις ελληνικές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες (24% για τις ελληνικές 18, 2% για τις ευρωπαϊκές), ωστόσο το 2001 η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες σχεδόν εξομοιώνεται, 21, 4%, με αυτή των ευρωπαϊκών τραπεζών, 18, 1%.

Σύγκλιση στο Ρ/Ε

Η αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών που εξετάζει η Warburg οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μετοχές τους κυμαίνονται σε ευρωπαικά επίπεδα. Ετσι, παρ’ όλο που αναμένεται μείωση των κερδών το 2001, ο λόγος τιμή της μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε) των ελληνικών τραπεζών κυμαίνεται σε ευρωπαϊκά επίπεδα.

Ετσι, κατά μέσο όρο ο λόγος Ρ/Ε των πέντε τραπεζών θα διαμορφωθεί στο 14, 3, ενώ στην Ευρώπη ο ίδιος λόγος θα κυμαίνεται στο 16, 3. Για το 2001 προβλέπεται ο λόγος Ρ/Ε των τραπεζών αυτών να υποχωρήσει στο 13, 7 έναντι 13, 5 που θα είναι στην Ευρώπη.

Πάντως, όπως προκύπτει και από τον πίνακα, η επιβράδυνση των κερδών των ελληνικών τραπεζών οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι αυτά είχαν στηριχθεί σε ασταθείς πηγές, δηλαδή σε ομόλογα και μετοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέρδη από τα Dealing Room των τραπεζών, δηλαδή από τη διαχείριση διαθεσίμων, το 2000 για όλες τις τράπεζες θα είναι μειωμένα από 5% (για την περίπτωση της Alpha) έως και κατά 51% (για την περίπτωση της Περαιώς).

Κατά μέσο όρο τα έσοδα αυτά αντιπροσώπευαν το 1999 το 30, 7% των συνολικών εσόδων των ελληνικών τραπεζών, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ήταν μόλις το 10, 4%. Αντίστοιχα, τα έσοδα από τόκους (δηλαδή από τη διαφορά επιτοκίων καταθέσεων – χορηγήσεων) αντιπροσώπευαν πέρυσι το 38% των εσόδων των ελληνικών τραπεζών, έναντι 49% που ήταν για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας