Η ποιότητα ζωής ως αναπόσπαστο στοιχείο ατομικής ευημερίας

Παρακάτω ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στα εγκαίνια της έκθεση ποιότητα ζωής του πολίτη που πραγματοποιείται στα Ιωάννινα.

Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζω αυτή την αξιόλογη και πρωτοποριακή έκθεση για την ποιότητα ζωής του πολίτη στην ιστορική πόλη των Ιωαννίνων. Γνωρίζω εξ ιδίων, τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί και την τεράστια βελτίωση που έχει επιτευχθεί σε όλες τις καθημερινές εκδηλώσεις και δράσεις, για την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ηπείρου. Η κατασκευή της Εγνατίας οδού, η αποκατάσταση διατηρητέων μνημείων της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η αξιοποίηση πανέμορφων τουριστικών περιοχών, οι παρεμβάσεις στην παιδεία, στην υγεία, στον αθλητισμό, στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα, την Θεσπρωτία, αποτελούν καθημερινή μαρτυρία για το μεγάλο άλμα που έχει συντελεστεί στον τομέα της διαμόρφωσης ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης, απασχόλησης, πολιτισμού

Στην τελευταία επταετία, η μέριμνα των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν μόνον να επιτύχουμε στον οικονομικό τομέα και να εντάξουμε τη χώρα στον ισχυρό πυρήνα των χωρών της ΟΝΕ, αλλά και να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων που είχαν σαν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Ελληνικής κοινωνίας. Για πρώτη φορά η ποιότητα ζωής αναδείχθηκε σε βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της ατομικής αλλά και της συλλογικής ευημερίας.

Γιατί η ποιότητα ζωής δεν είναι ένα σύνθημα κενό περιεχομένου, αποτελεί μέγιστο κοινωνικό αγαθό που το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες του. Η παιδεία, η δημόσια διοίκηση, η αναβάθμιση της υγείας, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των πολιτών, ο πολιτισμός, ο ελεύθερος χρόνος, είναι θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της κοινωνικής μας ανάπτυξης.

Το σύγχρονο κράτος δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με τις μεγάλες προκλήσεις. Οφείλει να διαθέτει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του και για τα θέματα που ακούγονται τετριμμένα και καθημερινά, για αυτόν όμως που τα αντιμετωπίζει αποτελούν την προσωπική του αγωνία, αυτά που τον εξουθενώνουν και καθορίζουν την προσωπική ποιότητα της ζωής του.

Τα νοσοκομεία, οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ποικιλώνυμοι οργανισμοί είναι χώροι όπου ο πολίτης αισθάνεται άγχος, αβεβαιότητα και υποβάθμιση της προσωπικότητάς του, ενώ θα έπρεπε να συναντά συμπαράσταση και διάθεση εξυπηρέτησης.

Στόχος μας είναι η πλήρης αποκατάσταση συνθηκών σιγουριάς και αξιοπρέπειας στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ευημερία του πολίτη σημαίνει σήμερα και ασφάλεια στην ζωή του, στην εργασία του, στην υγεία του, στη μόρφωση των παιδιών του. Σημαίνει αξιοπρέπεια στη σχέση του με το κράτος. Συνεχής επιδίωξή μας είναι η δημιουργία αποτελεσματικού κράτους, που θα προσφέρει βελτιωμένες και χαμηλού κόστους υπηρεσίες στους πολίτες. Ιδιαίτερα σήμερα οι παρεμβάσεις μας αυτές γίνονται πιο έντονες, πιο οργανωμένες, πιο αποτελεσματικές.

Η κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ κατά τη δεκαετία του 1980 επικεντρώθηκε στην εισαγωγή και λειτουργία του Κοινωνικού κράτους στη χώρα μας: δημιουργήθηκε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και οι κατάλληλες υποδομές, διασφαλίστηκε η κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίσθηκαν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, αποκαταστάθηκαν αδικίες ετών.

Στη δεκαετία του 1990 η προσπάθεια στράφηκε στην δημιουργία της ισχυρής Ελλάδος, ισότιμης με τα άλλα κράτη της Ευρώπης, ικανής να συμμετάσχει ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική σύγκλιση έχει επιτευχθεί, δημιουργήθηκαν υποδομές και δίκτυα απαραίτητα για περαιτέρω ανάπτυξη, το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών πλησιάζει τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.

Σήμερα που η οικονομική πολιτική μας φέρνει ορατά αποτελέσματα είναι πλέον η ώρα να απαντήσουμε στις νέες προκλήσεις, να κερδίσουμε το καινούργιο στοίχημα, να πετύχουμε την «άλλη» σύγκλιση. Η επιτυχία μας στον τομέα της οικονομίας, εγγυάται ότι η μεταρρύθμιση και στους άλλους κρίσιμους τομείς θα γίνει σύντομα πράξη.

Με σειρά δράσεων στοχεύουμε στην αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

  • Η εφαρμογή σε όλους τους Δήμους του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ οδηγεί στην διεκπεραίωση του συνόλου των υποθέσεων των πολιτών, χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση από τον τόπο διαμονής τους.
  • Η απλούστευση των διαδικασιών οδηγεί στην κατάργηση των περιττών δικαιολογητικών και τον περιορισμό των εμπλεκομένων φορέων.
  • Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις συναλλαγές κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, απελευθερώνουν νέες παραγωγικές δυνάμεις.
  • Το πρόγραμμα αναβάθμισης όλων των μεγάλων παλαιών νοσοκομείων και η λειτουργία των νέων σύγχρονων Νοσοκομείων έχουν συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, η ολοκλήρωση της κατασκευής του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Άρτας, καθώς και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, όπως η προμήθεια και εγκατάσταση του Μαγνητικού τομογράφου, είναι μεγάλα βήματα για μία καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.
  • Τα μεγάλα έργα υποδομής σε όλους τους τομείς, π.χ. το περιβάλλον, την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, αποτελούν τη βάση για την αναπτυξιακή απογείωση της Περιφέρειας Ηπείρου, με σεβασμό στον άνθρωπο και την καθημερινή ζωή του.
  • Τα κοινωνικά προγράμματα για τη στήριξη της οικογένειας, τη βοήθεια στο σπίτι, την τρίτη ηλικία, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τους νέους αποδεικνύουν το τεράστιο ενδιαφέρον μας για μια κοινωνία αλληλεγγύης και ευημερίας.
  • Έχουν γίνει σημαντικά επίσης βήματα, και είναι αναπόσπαστα στοιχεία ποιότητας, στους τομείς της καταπολέμησης του εγκλήματος, της εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας στη γειτονιά, στην πόλη και στην ύπαιθρο. Εξάλλου τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί είναι διάχυτα σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Δεν ξεχνούμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην τετραετία 1990 – 1993 από τα ανοικτά σύνορα με την Αλβανία και την απουσία διαρκούς αστυνόμευσης και φύλαξης των παραμεθόριων περιοχών.

Αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν, προωθούμε μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Με συγκεκριμένες δράσεις, μέτρα, υποδομές, κοινωνικούς θεσμούς, προγράμματα. Για το σκοπό αυτό, και όχι μόνο, σχεδιάζονται και οργανώνονται:

  • Η ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας, στο σχολείο, στο χώρο της γειτονιάς, της θητείας, για όλες τις ομάδες του πληθυσμού.
  • Η επέκταση των δυνατοτήτων δημιουργικής απασχόλησης σε όλες τις ηλικίες.
  • Η διαμόρφωση χώρων αναψυχής σε πόλεις, σε παραλίες, σε βουνά.

Αντικειμενικός μας σκοπός και αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το Κράτος στον πολίτη και ο απόλυτος σεβασμός στα δικαιώματά του, η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, η παροχή ίσων και πολλών ευκαιριών σε όλους, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Το νέο κοινωνικό κράτος που προωθούμε αξιοποιεί με σύγχρονο τρόπο την οικονομική ανάπτυξη, έτσι ώστε να στηρίξει τη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας νέας κοινωνικής πολιτικής, που δεν θα περιορίζεται στον παραδοσιακό παθητικό τρόπο βοήθειας προς τους αναξιοπαθούντες και τους αδύναμους, αλλά με ενεργητικές πολιτικές και δράσεις θα ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών, θα διευρύνει τις ευκαιρίες, θα περιορίζει την κοινωνική ανισότητα και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις σύγχρονες μορφές αδικίας.

Στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, η Ελλάδα απάντησε με επιτυχία στη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε σε ειρηνική περίοδο: Να καταλάβει μια θέση στην ομάδα των περισσότερο αναπτυγμένων και ισχυρών χωρών του κόσμου. Εξυγιάναμε την οικονομία, προωθώντας την ονομαστική και πραγματική σύγκλιση. Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους τα δημόσια οικονομικά έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Για πρώτη φορά, δεν έχουμε «πρόβλημα προϋπολογισμού» στη χώρα. Πάψαμε επιτέλους να ζούμε με δανεικά. Η ένταξή μας στην ΟΝΕ αποτελεί μια τεράστια αλλαγή για τη χώρα. Αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό άλμα της ιστορίας της. Η Ελλάδα περνά στον εσωτερικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μια χώρα ισχυρή, με εύρωστη οικονομία, με διεθνή αναγνώριση, με περιφερειακό ρόλο, με στέρεη δημοκρατία. Μια χώρα στην Ευρωπαϊκή ζώνη ειρήνης, σταθερότητας, ευημερίας και δημοκρατίας.

Για να πετύχουμε μέσα στην ΟΝΕ, τη νέα εποχή που ανοίγεται, επιδιώκουμε την Ελλάδα της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. Στόχος αλλά και χρέος μας προς τις επερχόμενες γενιές είναι να κατακτήσουμε επίπεδο ζωής που να ανταποκρίνεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο τέλος της δεκαετίας.

Στόχος μας η επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης. Θα την πετύχουμε με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης ταχύτερους από αυτούς τους εταίρους μας. Η αξιοποίηση των πόρων του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια μέσω των έργων υποδομής. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι ένα ορόσημο της Ελλάδας που μπορεί και πετυχαίνει.

Όλα αυτά μέσα στην επταετία 2000 – 2006 θα αποτελούν χειροπιαστές αποδείξεις και για την περιφέρεια Ηπείρου. Από το τρίτο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η περιοχή σας αναμένεται να απορροφήσει πάνω από 231 δις ενώ δεκάδες δις θα αντλήσει επίσης και από τις άλλες προτεραιότητες και προγράμματα του τρίτου ΚΠΣ.

Η επένδυση τόσο σημαντικών πόρων σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας θα έχουν σαν συνέπεια να υπάρξει μία επανάσταση στην ποιότητα ζωής για τον πολίτη. Κύρια επιδίωξη είναι η βελτίωση του επιπέδου και τρόπου ζωής του πληθυσμού στο σύνολό του, στη βάση της πλήρους συμμετοχής του στην αναπτυξιακή διαδικασία και την ισομερή απόλαυση των αποτελεσμάτων της. Οι πολίτες ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, κοινωνική και οικονομική θέση θα πρέπει να συνεισφέρουν ανάλογα με τις ικανότητές τους και να δέχονται μέριμνα ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος, η επίτευξη ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών. Ευημερούσες κοινωνίες μπορούν να γίνουν ακόμη πιο ζωντανές με κοινωνικές δομές που δύνανται να προσαρμόζονται ταχέως στο περιβάλλον τους.

Οι οικογένειες, ως κύτταρα οργάνωσης της κοινωνίας μας, αξίζουν της συνδρομής μας. Οι πολίτες απαιτούν γειτονιές με ασφάλεια. Τα παιδιά μας πρέπει να περνάνε τα παιδικά τους χρόνια και να μεγαλώνουν μέσα σε περιβάλλον ελεύθερο από το έγκλημα, τα ναρκωτικά και τη βία.

Όλοι μας έχουμε δικαίωμα για μία ποιότητα ζωής που να ανταποκρίνεται στη νέα ισχυρή και ευημερούσα Ελλάδα των πολιτών, με υψηλούς ρυθμούς και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. Όλοι απαιτούμε η πατρίδα μας να πρωτοστατεί και στον στίβο της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συνοχής, της ποιότητος των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες της.