Μετάθεση… χρέους

Σε επιμήκυνση του δημοσίου χρέους προχωρεί η κυβέρνηση με την έκδοση ομολόγων που θα καλύψουν έως το τέλος του έτους υποχρεώσεις παλαιότερων ετών, όπως οι οφειλές για τα νοσοκομεία και εκείνες προς την Αγροτική Τράπεζα.

Παράλληλα, ταμιακή επιβάρυνση 700 – 800 εκατ. ευρώ, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει στον Προϋπολογισμό 2005 με την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων αυτών σε ρευστό.

Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας κατέθεσαν χθες στη Βουλή νομοσχέδιο για τη ρύθμιση, αφενός, των χρεών των νοσοκομείων προς προμηθευτές κ.λπ. περίπου 2,1 δισ. ευρώ και, αφετέρου, την εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Αγροτική Τράπεζα, ύψους περίπου 573 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την Αγροτική θα εκδοθούν ομόλογα, πιθανόν τετραετούς διάρκειας.

Oσον αφορά τα χρέη των νοσοκομείων, προβλέπεται ότι αυτά θα ρυθμισθούν άμεσα εφόσον παρασχεθεί έκπτωση 3,5% από τους δικαιούχους προμηθευτές, οι οποίοι θα παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας). Eκπτωση 5% θα παρασχεθεί για τις προμήθειες που πραγματοποιήθηκαν με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Το εναπομείναν ποσό θα καλυφθεί κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ από τη διάθεση αυξημένου μερίσματος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού, εν μέρει με μετρητά (περίπου το μισό ποσό) και εν μέρει με κρατικά ομόλογα, τετραετούς διάρκειας κατά πάσα πιθανότητα. Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση στο έλλειμμα θα κατανεμηθεί στα έτη 2001 – 2004, οπότε και δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές και ανά έτος θα είναι αντίστοιχη του ύψους της καλυπτόμενης οφειλής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας