Στην αξιοποίηση των ακινήτων προχωρεί άμεσα ο ΟΤΕ

Αυξημένα έσοδα αναμένει ο Οργανισμός από την καλύτερη διαχείριση των κτηρίων – φιλέτων που διαθέτει σε διάφορες περιοχές.

Στην αξιοποίηση πολλών ακινήτων που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε ο ΟΤΕ προκειμένου να στεγάσει αποκεντρωμένες ή μη προηγμένες υπηρεσίες προχωρά ήδη η διοίκηση του Οργανισμού.

Ήδη στον ΟΤΕ έχει ξεκινήσει διαδικασία προκειμένου να γίνει καλύτερη διαχείριση των ακινήτων που ήδη χρησιμοποιεί ο ίδιος ώστε πολλά από αυτά να απελευθερωθούν και να αξιοποιηθούν είτε μέσω ενοικίασης είτε μέσω πώλησης δίνοντας στον Οργανισμό αυξημένα έσοδα τα οποία μπορούν να μειώσουν ή ακόμα και να ισοσκελίσουν τις απώλειες από την σταθερή τηλεφωνία.

Πρόκειται για κτίρια διάσπαρτα σε όλες τις πόλεις της χώρας τα οποία δεσμεύτηκαν πριν τον εκσυγχρονισμό του δικτύου (όπως π.χ. τα παλιά τηλεφωνικά κέντρα) και τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να λειτουργούν.

Πίνακας περιεχομένων

«Φιλέτα»

Τα κτήρια αυτά βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και αποτελούν «φιλέτα» σε πολλές περιοχές με αποτέλεσμα να μπορούν να εισφέρουν στα ταμεία του Οργανισμού δεκάδες εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Παράλληλα ο ΟΤΕ θα μπορούσε να εξοικονομήσει και επιπλέον πόρους καθώς θα απαλείφονταν τα έξοδα λειτουργίας αυτών των κτηρίων. Η κίνηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον ΟΤΕ μια και τα σχέδια για την είσοδο της νέας εταιρείας ακινήτων στο Χρηματιστήριο έχουν παγώσει.

Πάντως την ίδια στιγμή η διοίκηση του Οργανισμού έχει αρχίσει να διαχωρίζει τα ακίνητα του Οργανισμού που θα «εισέλθουν» στη νέα εταιρεία και θα διαχειρίζονται από αυτή.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΤΕ η αξία των ακινήτων που θα εισφερθούν στην ΑΕΕΑΠ, δεν θα είναι μικρότερη από 250 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση του ΟΤΕ, εγκατέλειψε πέρυσι το αρχικό σχέδιό της για τη σύσταση πολλών εταιρειών επενδύσεων οι οποίες θα διαχειρίζονταν τρία ή περισσότερα ακίνητα του ΟΤΕ η καθεμία και προχώρησε στη σύσταση μίας μόνο εταιρείας η οποία θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο όταν οι συνθήκες θεωρηθούν κατάλληλες για μία τέτοια κίνηση.

Η αξία των ακινήτων

Πίσω από τα ακίνητα του ΟΤΕ βρίσκονται κρυμμένες υπεραξίες και για τον λόγο αυτό η διοίκηση του Οργανισμού θέτει πλέον ανάμεσα στις προτεραιότητές του την αξιοποίησή τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όπως έχει ήδη τονίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ αυτό που προωθείται άμεσα είναι η αξιοποίηση των φιλέτων της ακίνητης περιουσίας που μπορούν να οδηγήσουν «σε μια ροή εσόδων τριών, τεσσάρων, πέντε ετών».

Σύμφωνα με την καταγραφή που είχε γίνει για λογαριασμό της ΟΤΕestate αποτελείται από:

  • 2.279 οικόπεδα/γήπεδα συνολικής εκτάσεως 9.250.000 m2 περίπου.
  • 2.225 κτήρια συνολικής επιφάνειας 1.150.000 m2 περίπου.
  • 1938 κτήρια (804.000 m2) στεγάζουν τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

Η λογιστική αξία της ακίνητης περιουσίας η οποία επανεκτιμάται για τον ΟΤΕ είχε προσδιοριστεί σε περίπου 482 εκατ. ευρώ, η δε εμπορική είχε εκτιμηθεί στα 1,6 δις. ευρώ περίπου.