Αδέξιοι χειριστές PC με πρώτους τους διευθυντές να έχουν τα πρωτεία

Υπολογιστές υπάρχουν, τους χρησιμοποιούν μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, αλλά η δεξιότητα στη χρήση τους κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, με τους διευθυντές να είναι εκείνοι που τους χρησιμοποιούν σπανιότερα. Αυτά είναι ορισμένα από τα κύρια συμπεράσματα στα οποία κατέληξε έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας αναφορικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην κεντρική δημόσια διοίκηση, τα νεότερα στοιχεία της οποίας παρουσιάστηκαν χθες στο πλαίσιο του συνεδρίου ICT Forum.

Πίνακας περιεχομένων

Το 92%

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2006 μέχρι και τον Μάρτιο του 2007, σε δείγμα 2.200 δημοσίων υπαλλήλων, έδειξε ότι το 92% των στελεχών της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (υπουργεία, ΔΟΥ κ.λπ.) διαθέτει υπολογιστή. Μάλιστα, τον χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό, θεωρώντας τον απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κυρίως τον χρησιμοποιούν για την επεξεργασία κειμένων και λογιστικών φύλλων, πρόσβαση σε εφαρμογές της υπηρεσίας, αλλά και για την πρόσβαση στο Internet. Αντίθετα, είναι σχετικά περιορισμένη η χρήση των προγραμμάτων βάσεων δεδομένων ή εφαρμογών δημιουργίας παρουσιάσεων, αλλά και γενικότερα λογισμικού, το οποίο χαρακτηρίζεται περισσότερο «εξελιγμένο» και θα μπορούσε να βοηθήσει στη μεγαλύτερη διευκόλυνση.

Ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι δηλώνουν ότι έμαθαν τη χρήση των εφαρμογών είτε μόνοι τους είτε βοηθούμενοι από συνεργάτες, φίλους και συγγενείς. Το ποσοστό που βασίστηκε σε σεμινάρια της υπηρεσίας είναι χαμηλό και είναι ένας παράγοντας που χρήζει βελτίωσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διευθυντές των υπηρεσιών διαθέτουν υπολογιστή και email, τα χρησιμοποιούν, όμως, σπάνια και οι δεξιότητές τους είναι υποδεέστερες των υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα.

Τουλάχιστον, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δηλώνουν ότι παρακινούν τους υφιστάμενους τους. Δήλωση με την οποία μάλλον διαφωνούν οι εργαζόμενοι.

Υπηρεσίες

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η έρευνα σημειώνει ότι από τις 20 βασικές υπηρεσίες, 9 βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, ήτοι μία περισσότερη σε σχέση με το 2006. Πιο προηγμένες είναι οι υπηρεσίες οικονομικού περιεχομένου. Κάτω του μετρίου είναι οι υπηρεσίες υγείας, οι δηλώσεις προς την Αστυνομία και οι δημόσιες βιβλιοθήκες.