ΑρχικήΕιδήσειςΑδιάψευστος μάρτυρας οι αριθμοί…

Αδιάψευστος μάρτυρας οι αριθμοί…

Η πυρκαγιά στην Βόρεια Χίο δεν είναι ούτε και θα πρέπει να θεωρηθεί μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η συνέχεια των δεκάδων πυρκαγιών της Βόρειας Χίου τις τελευταίες δεκαετίες. Η απόκριση των φυσικών συστημάτων (φυσική αναγέννηση, αύξηση ή διατήρηση αριθμού ειδών) αδυνατεί να καλύψει την μεγάλη πίεση που ασκείτε τόσο από τις πυρκαγιές όσο και από την υπερβόσκηση, διάνοιξη αγροτικών δρόμων (βλέπε κατακερματισμό ενδιαιτημάτων, όχληση κ.α) & το κυνήγι.

Κάθε επιχείρημα περί προστασίας ή περιβαλλοντικής κρίσης υπόκειται ή γίνεται κατά το δοκούν αντικείμενο σχολιασμού ή αντιπαράθεσης. Απόψεις οι οποίες διατυπώνονται για παράδειγμα γύρω από την ικανότητα της περιοχής να «αντέξει» ακόμη ένα χρόνο την επέλαση των κυνηγών ή την συνεχή διάνοιξη δρόμων (εντελώς παράνομων στην πλειονότητα τους όπως άλλωστε δημόσια ομολόγησε πρόσφατα ο νυν Δήμαρχος Αμανής) είναι απόρροια υποκειμενικών κρίσεων χωρίς καμία σοβαρή προσπάθεια καταγραφής και εκτίμησης του φυσικού αποθέματος.

Η πραγματικότητα όμως η οποία στηρίζεται σε «σκληρά» αριθμητικά δεδομένα μαρτυρά ότι οι Πυρκαγιές στη Βόρεια Χίο είναι συνεχείς, καταστροφικές, υποβαθμίζουν το φυσικό και ανθωπογενές τοπίο, υπερβαίνουν αριθμητικά την τυχαιότητα, έχουν κάψει το σύνολό της (τουλάχιστον μία φορά), εμφανίζονται φαινόμενα ερημοποίησης, παρατηρείται δραματική μείωση των τύπων οικοτόπων και της ποικιλότητας ειδών και ενδιαιτημάτων.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο τμήμα της Β. Χίου είναι προστατευόμενη περιοχή –μία από τις 359 σε όλη την Ελλάδα- με αναγνωρισμένη οικολογική αξία ως “Tόπος Κοινοτικής Σημασίας” από την Κοινότητα και ενταγμένη στο Πανευρωπαικό Δίκτυο Φύση 2000 (Oικότοπος Natura) για την προστασία της οποίας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα μέχρι σήμερα.

Παραθέτω στον παρακάτω πίνακα τις πυρκαγιές για το χρονικό διάστημα 1980-2002 στην Βόρεια Χίο ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής

Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο της Δ/νσης Δασών & αφορούν το χρονικό διάστημα από το 1980 έως την Άνοιξη του 2002 (έχουν παραληφθεί δύο πυρκαγιές στις Οινούσσες, και μία στο Δελφίνι, Λαγκάδας). Έχουν δημοσιευθεί επεξεργασμένα και περιλαμβάνονται στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Κρίσεις και επικρίσεις γύρω από την προστασία Παράκτιων Περιοχών η Περίπτωση του Οικοτόπου Natura στη Βόρεια Χίο & Οινούσσες», 2003, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Χωριό, Τοπωνύμιο / Δήμος / Ημερομηνία / Έκταση Κατηγορία /Χαρακτηρισμός (σε στρέμ.) καμένης έκτασης

 • Ποταμιά/Αμανής 1/10/1980 50 Τραχεία Πεύκη
 • Καρδάμυλα 1/10/1980 20 Τραχεία Πεύκη
 • Γιαννάκι/Καρδάμυλα Αμανή 3/8/1981 65.250 Τραχεία Πεύκη, Αγροτική
 • Βίκι/Καρδάμύλλων 21/9/1981 70 Δασοσκεπής
 • Αμάδες/Καρδαμύλλων 22/9/1981 150 Τραχεία Πεύκη
 • Βατούσα/Καρδαμύλων 19/6/1982 40 Θαμνοσκεπής
 • Κοφινάς/Καρδαμύλων 13/8/1983 84 Τραχεία Πεύκη
 • Χωβιδάκια/Καρδαμύλων 9/9/1983 3.450 Φρυγανοσκεπή
 • Αγρελιά/Καρδαμύλων 9/9/1983 50 Θαμνοσκεπή
 • Ναγός, Βλυχάδα/ Καρδαμ. 23/9/1983 30 Τραχεία Πεύκη
 • Αγ. Ιωάννης/Καρδαμύλων 5/10/1983 30 Θαμνοσκεπής
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 30/6/1984 5 Θαμνοσκεπής
 • Πυτιός/Καρδαμύλων 17/7/1984 550 Φρυγανότοπος, Θαμνοσκεπής
 • Ναγός/Καρδαμύλων 19/8/1984 2 Τραχεία Πεύκη
 • Νενητούρια/ Αμανής 25/5/1985 1.900 Χορτολιβαδική, Θαμνότοποι
 • Μελανιός/Αμανής 9/6/1985 1.000 Γρυγανότοπος
 • Κοφινάς/Καρδαμύλων 14/6/1985 200 Δάσος, Φρυγανοσκεπή
 • Βίκι/Καρδαμύλων 12/7/1985 30 Δάσος/Πεύκα
 • Τσούνα/ Καρδαμύλων 21/7/1985 300 Δάσος,Πεύκα, Θάμνοι
 • Βολλισός/Αμανής 17/7/1986 500 Χορτολιβαδική
 • Πάρπαντα/Καρδαμύλων 6/8/1986 5 Δάσος
 • Λουτρά/Καρδαμύλων 2/9/1986 500 Θαμνότοπος
 • Άμπελος/Καρδαμύλων 3/12/1986 200 Θαμνότοπος
 • Τρύπες/Αμανής 12/10/1986 300 Θαμνότοπος
 • Γιόσωνας/Καρδαμύλων 15/5/1987 60 Δάσος,Πεύκα,Θαμνότοπος
 • Σκουπιδότοπος/Καρδαμύλων 17/6/1987 320 Θαμνότοπος
 • Πύργια/Καρδαμύλων 9/7/1987 2 Πευκοδάσος
 • Σκαρδανά/Καρδαμύλων 15/7/1987 1 Θάμνοι
 • Βίκι/Καρδαμύλων 4/8/1987 150 Πευκοδάσος
 • Βλυχάδα/Καρδαμύλων 9/8/1987 5 Πευκοδάσος
 • Αγ. Γάλας/Αμανής 4/10/1987 150 Θαμνότοποι
 • Βίκι/Καρδαμύλων 19/6/1988 50 Θαμνότοποι
 • Νενητούρια/Αμανής 28/6/1988 2.200 Θαμνότοποι
 • Σπαρτούντα/Καρδαμύλων 21/7/1988 2.500 Πεύκα, Θάμνοι
 • Πυραμά/Αμανής 12/9/1988 2.000 Θάμνοι
 • Σκαρδανά/Καρδαμύλων 21/9/1988 200 Πεύκα
 • Σιφικάρι/Καρδαμύλων 25/9/1988 80 Θάμνοι
 • Κουτρουμπού/Καρδαμύλων 8/10/1988 70 Θάμνοι
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 12/10/1988 1.500 Πεύκα, Θάμνοι
 • Καμπιά/Καρδαμύλων 26/10/1988 1500 Θάμνοι
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 26/10/1988 500 Πεύκα
 • Σπαρτούντα, Φυτά/Αμαν., Καρδ. 10/1988 45.500 Δάσος, Θάμνοι,Καλλιέργειες
 • Πρ. Ηλίας/Καρδαμύλων 25/7/1989 300 Θαμνότοποι
 • Παρπαριά/Αμανής 24/8/1989 600 Θαμνότοποι
 • Βίκι/Καρδαμύλων 11/10/1989 30 Δάσος, Πεύκα
 • Φυτά/Αμανής 16/7/1990 10 θαμνότοπος
 • Κέραμος/Αμανής 25/8/1990 1000 Δάσος
 • Ποταμιά/Αμανής 3/8/1990 800 Δάσος
 • Καμπιά/Καρδαμύλων 4/10/1990 500 Δάσος
 • Κουρούνια/Αμανής 29/9/1990 200 Δάσος
 • Λεπτόποδα/Αμανής 29/9/1990 15 Δάσος
 • Λεπτόποδα/Αμανής 4/11/1990 150 Δάσος
 • Βίκι/Καρδαμύλων 24/11/1990 300 Δάσος
 • Ποταμιά/Αμανής 26/10/1990 150 Δάσος
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 5/8/1991 140 Δάσος
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 3/10/1991 170 Δάσος
 • Τρύπες/Αμανής 1/10/1991 140 Δάσος
 • Καμπιά/Καρδαμύλων 3/3/1992 190 Δάσος
 • Βίκι/Καρδαμύλων 10/4/1992 300 Δάσος
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 17/7/1992 1.800 Δάσος
 • Καμπιά, Πισπιλούντα, Φυτά,
 • Ποταμιά/Καρδαμ., Αμανής 12/9/1992 11.000 Δάσος,Χορτολιβαδικές, Αγροτικές
 • Παρπαριά/Αμανής 19/7/1993 2.500 Χορτολιβαδικές
 • Πάρπαντα/Καρδαμύλων 10/9/1993 275 Δάσος Τραχείας Πεύκης, Χορτ/κές
 • Παρπαριά/Αμανής 20/12/1993 2 Δρυς, Πεύκα
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 11/3/1994 32 Θάμνοι, δασαγροί
 • Πυτιός/Καρδαμύλων 15/3/1994 13,6 Θάμνοι, Δασαγροί
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 15/4/1994 13,5 Χορτολιβαδική, Θάμνοι
 • Βίκι/Καρδαμύλων 12/4/1994 3,8 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Βίκι/Καρδαμύλων 16/9/1994 26 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Βίκι/Καρδαμύλων 15/10/1994 2,5 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Ποταμιά/Αμανής 7/11/1994 65 Θάμνοι
 • Πισπιλούντα/Αμανής 15/10/1994 20 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Βίκι/Καρδαμύλων 26/1/1995 1 Θάμνοι
 • ΜελανιόςΑμανής 29/5/1995 50 Χορτολιβαδική
 • Σπαρτούντα/Αμανής 23/7/1995 3 Φρύγανα
 • Βίκι/Καρδαμύλων 24/8/1995 0,5 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 28/8/1995 3 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Βίκι/Καρδαμύλων 6/9/1995 2,93 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 23/9/1995 0,6 Θάμνοι
 • Αγ. Γάλας/Αμανής 2/10/1995 2.800 Χορτολιβαδική, Αγροί
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 9/10/1995 37,5 Δάσος Τραχείας, Χορτ/κή, Αγροί
 • Κουρούνια/Αμανής 22/10/1995 477 Δρύς, φρύγανα, Θάμνοι, Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 23/10/1995 157 Δάσος Τρ. Πεύκης, Φρύγανα, Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 23/11/1995 6,1 Φρύγανα
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 7/7/1996 3.300 Δάσος Τρ. Πεύκης, Αγροί, Θαμν/πής
 • Νενητούρια/Αμανής 27/7/1996 28.000 Φρύγανα, Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 13/8/1996 4 Φρύγανα
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 18/8/1996 4,5 Φρύγανα
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 19/8/1996 66,5 Θάμνοι
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 23/8/1996 0,7 Φρύγανα
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 30/8/1996 292,5 Θάμνοι
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 7/9/1996 590 Δάσος Τρ. Πεύκης, Αγροί, Θαμν/πής
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 12/9/1996 22,2 Δάσος Τραχείας Πεύκης, Θάμνοι
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 13/9/1996 160 Φρύγανα, Αγροί
 • Λεπτόποδα/Αμανής 1/10/1996 19,8 Μερικώς δασωμένο, Αγροί
 • Ποταμιά/Αμανής 2/10/1996 2,35 Μερικώς δασωμένο
 • Χάλανδρα/Αμανής 7/10/1996 60 Μερικώς δασομένο
 • Νενητούρια/Αμανής 15/10/1996 180 Φρύγανα, Αγροί
 • Βίκι/Καρδαμύλων 20/3/1997 55,5 Μερικώς Δασωμένο, Θαμν/πές, Αγροί
 • Πιτυός/Καρδαμύλων 11/4/1997 45 Αγροτική
 • Βολισσός/Αμανής 17/61997 5 Καλλιέργειες
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 18/8/1997 0,5 Δασοσκεπές
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 24/8/1997 0,8 Δασοσκεπές
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 11/8/1997 900 Φρύγανα, Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 19/8/1997 17,1 Φρύγανα
 • Βίκι/Καρδαμύλων 9/8/1997 0,2 Δάσος
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 23/8/1997 0,5 Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 30/9/1997 26,5 Δασοσκεπές, Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 13/9/1997 2,8 Δασοσκεπές
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 7/9/1997 72,4 θαμνοσκεπές
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 8/9/1997 163 Δασοσκεπές, Θάμνοι, Χορτ/κή, Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 14/9/1997 4,38 Φρύγανα
 • Βίκι/Καρδαμύλων 11/10/1997 1,5 Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 3/10/1997 120 Θαμνοσκεπές
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 3/10/1997 13 Καλλιέργειες, Θαμνοσκεπές
 • Σπαρτούντα/Αμανής 21/9/1997 0,5 Μερικώς θαμνοσκεπές
 • Ποταμιά/Αμανής 7/9/1997 1.167 Δάσος, φρύγανα, Θαμν/πές, Αγροί
 • Βίκι/Καρδαμύλων 12/9/1997 760 Δασοσκεπές, Αγροί
 • Κέραμος/Αμανής 11/4/1998 20 Αγροί
 • Βίκι/Καρδαμύλων 11/4/1998 165 Δασοσκεπές, θαμνοσκεπές,Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 13/9/1998 970 Χορτολιβαδική
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 3/9/1998 30 Χορτολιβαδική
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 2/6/1999 0,5 Αγροί
 • Βίκι/Καρδαμύλων 13/6/1999 696 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 23/6/1999 4 Αγροί
 • Βίκι/Καρδαμύλων 27/6/1999 0,5 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 28/6/1999 4 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 17/7/1999 2 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Μελανιός/Αμανής 28/7/1999 1.100 Χορτολιβαδική
 • Βίκι/Καρδαμύλων 10/9/1999 4 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Χάλανδρα/Αμανής 26/9/1999 150 Χορτολιβαδικής
 • Τρύπες/Αμανής 30/10/1999 40 Χορτολιβαδική, Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 7/11/1999 1 Χορτολιβαδική
 • Βίκι, Καμπιά/Καρδαμύλων 16/11/1999 5.500 Δάσος Τραχ. Πεύκης, Θάμνοι, Αγροί
 • Κουρούνια/Αμανής 16/1/2000 30 Σπάρτα
 • Καμπιά/Καρδαμύλων 25/3/2000 0,7 Πουρνάρια
 • Κουρούνια/Αμανής 30/3/2000 8.588 Πουρνάρια, Αγροί
 • Τρύπες/Αμανής 9/5/2000 4 Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 28/6/2000 53 Χορτολιβαδική
 • Τρύπες/Αμανής 5/7/2000 16.180 Χορτολιβαδική, Αγροί
 • Βίκι/Καρδαμύλων 22/8/2000 0,5 Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 26/8/2000 4.535 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Βολισσός/Αμανής 24/8/2000 514 Θάμνοι, χορτολιβαδική, Αγροί
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 3/9/2000 1,69 Δάσος Τραχείας Πεύκης
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 16/3/2001 0,5 Αγροί
 • Κέραμος/Αμανής 19/3/2001 10 Αγροί
 • Χάλανδρα/Αμανής 23/3/2001 3 Αγροί
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 16/6/2001 5 Αγροί
 • Λεπτόποδα/Αμανής 9/9/2001 415 Αγροί, Σπάρτα
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 25/10/2001 16 Σπάρτα
 • Καμπιά/Καρδαμύλων 11/11/2001 57 Δάσος Τραχείας Πεύκης, Σπάρτα
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 19/11/2001 94 Δάσος Τρ. Πεύκης, Χορτολιβαδική
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων1 5/12/2001 1 Αγροί
 • Αγ. Γάλας/Αμανής 16/2/2002 1,5 Αγροί
 • Αμάδες/Καρδαμύλων 9/4/2002 2 Αγροί
 • Λεπτόποδα/Αμανής 15/5/2002 Δασική
 • Καρδάμυλα/Καρδαμύλων 19/5/2002 4 Αγροί
Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166