Αλλαγές στο σύστημα αδειών και μεταθέσεων των ΕΔ

Pιζικές αλλαγές στο σύστημα μεταθέσεων και αδειών των στρατευσίμων ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έπειτα από τα νέα δεδομένα που επιβάλλονται από τη μείωση της θητείας στους 12 μήνες από την 1η Ιανουαρίου του 2003 και τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων από υποψήφιους επαγγελματίες οπλίτες πενταετούς θητείας. Έτσι μειώνεται ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής σε παραμεθόριες περιοχές από εννέα σε έξι μήνες για τους στρατεύσιμους στο Στρατό Ξηράς. Ειδικότερα, οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες εξαιτίας:

 1. Της αύξησης του ποσοστού στελέχωσης των μονάδων.
 2. Της καθιέρωσης του θεσμού των Επαγγελματιών Οπλιτών.
 3. Της καθιέρωσης της 12μηνης θητείας.

Παράλληλα, με τις 10 αλλαγές που ορίζει η απόφαση, το σύστημα τοποθετήσεων – μεταθέσεων και αδειών γίνεται δικαιότερο, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια κοινωνικά, επαγγελματικά και εντοπιότητας.

Αναλυτικά οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τις αρχές του 2003 είναι οι εξής:

Όλοι οι στρατεύσιμοι στο Στρατό Ξηράς κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), μετά την εκπαίδευσή τους τοποθετούνται ανά 3μηνο ανάλογα με τα Όπλα – Σώματα (Ο-Σ), τις ανάγκες της Υπηρεσίας και το εδαφικό διαμέρισμα από το οποίο προέρχονται (εντοπιότητα), σε όλες τις Μονάδες Β΄ κύκλου εκπαιδεύσεως ανεξαρτήτως ΕΣΣΟ, ως εξής:

α. Σε Μονάδες Θράκης – Νήσων Αν. Αιγαίου και Δωδεκανήσου όπου θα υπηρετούν 6 μήνες από παρουσιάσεως στη Μονάδα. Στη συνέχεια θα μετατίθενται σε Μονάδες εκτός των περιοχών αυτών με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν, τις αιτήσεις μετάθεσής τους, τον τόπο διαμονής τους και τις ανάγκες επάνδρωσης των Μονάδων.
β. Σε Μονάδες Μακεδονίας – Ηπείρου και Θεσσαλίας όπου θα υπηρετούν επί 6 μήνες από εγγραφής στη Μονάδα, ή και μέχρι απολύσεως, αναλόγως των αναγκών, εφόσον πρόκειται για Οπλίτες που τοποθετήθηκαν σε Μονάδες της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας.

Στη συνέχεια θα μετατίθενται σε Μονάδες Θράκης – Νήσων Αν. Αιγαίου – Δωδεκανήσου και μικρός αριθμός σε Μονάδες προκάλυψης Ηπείρου – Μακεδονίας και στις Μονάδες υποστήριξης Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) εσωτερικού με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν, τις αιτήσεις μετάθεσής τους, τον τόπο διαμονής τους και τις ανάγκες επάνδρωσης των Μονάδων.

 1. Ειδικά οι Οπλίτες που ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησής τους σε εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, τοποθετούνται μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης σε Μονάδες πλησίον του Θεραπευτικού Κέντρου – Κοινότητας απ’ όπου απεξαρτήθηκαν, εφόσον το ζητήσουν οι ίδιοι μετά την κατάταξή τους.
 2. Για τον υπολογισμό των μορίων κάθε στρατευμένου, θα λαμβάνονται υπόψη η δυσκολία της Μονάδας που υπηρετεί, η οικογενειακή του κατάσταση και τα λοιπά κοινωνικά κριτήρια. Τα μόρια που θα συγκεντρώνει ο κάθε στρατευμένος θα κοινοποιούνται στη Μονάδα του, μαζί με τη διαταγή μεταθέσεως για ενημέρωση.
 3. Μετά τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός στη Μονάδα τοποθέτησης, οι στρατευμένοι θα υποβάλουν μόνον οι ίδιοι εγγράφως αίτηση σε ειδικό έντυπο με δυνατότητα τριών (3) επιλογών για μετάθεση σε περιοχές της προτίμησής τους μετά από σχετική ενημέρωση για το που εδρεύουν Μονάδες του αντίστοιχου όπλου – σώματος. Η αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού θα προβαίνει στις απαιτούμενες μεταθέσεις με βάση τα μόρια, τις ανάγκες της υπηρεσίας, την Α΄ ή Β΄ ειδικότητα και ανεξάρτητα του κύκλου εκπαιδεύσεως.
 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση ή άλλα σοβαρά προβλήματα, ο στρατευμένος μπορεί να υποβάλει εγγράφως αίτηση για μετάθεσή του σε οποιοδήποτε χρόνο από την τοποθέτησή του στη Μονάδα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματός του. Το αίτημα εξετάζεται από επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Δντης Β΄ Κλάδου του ΓΕΣ, που εισηγείται με αιτιολογημένη έκθεση στον Β΄ Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείο Στρατού, για έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.
 5. Oλοι οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας (3μηνης – 6μηνης και 9μηνης διάρκειας) θα τοποθετούνται σε Μονάδες Θράκης – Νήσων – Μακεδονίας και Ηπείρου. Ειδικότερα οι Οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία 3μηνης διάρκειας θα τοποθετούνται σε όλες τις Μονάδες της Επικρατείας, αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.
 6. Οι Οπλίτες Προεδρικής Φρουράς – Μικτού Λόχου Αποδόσεως Τιμών (ΜΛΑΤ) μετατίθενται με τη συμπλήρωση 5μηνου από παρουσιάσεώς τους στις Μονάδες. Οι Οπλίτες Έρευνας – Πληροφορικής, Στρατονομίας και Υγειονομικού με ειδικότητα Ιατρού άνευ Ειδικότητας, μετατίθενται με τη συμπλήρωση 5μηνου από της παρουσιάσεώς τους στις Μονάδες.
 7. Οι Οπλίτες Μηχανικού που τοποθετούνται εθελοντικά στο Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) με την ειδικότητα του Ναρκαλιευτή, παραμένουν σε αυτό μέχρι να απολυθούν.
 8. Οι Οπλίτες που θα χαρακτηρίζονται Επίλεκτοι Αθλητές θα λαμβάνουν ειδικότητα που να μην απαιτεί ειδική εκπαίδευση, ώστε να διατίθενται αμέσως μετά τη βασική εκπαίδευση και μέχρι την απόλυσή τους στο ΑΣΑΕΔ, στο Γ΄ Σώμα Στρατού εφόσον πρόκειται για επίλεκτους αθλητές της Βόρειας Ελλάδας ή εφόσον τα προπονητικά τους καθήκοντα το επιβάλλουν πλησίον των Φρουρών που εδρεύουν οι Σύλλογοί τους.
 9. Αποσπάσεις οπλιτών δεν επιτρέπονται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για υπηρεσιακές ανάγκες. Οι αποσπάσεις αυτές δεν μπορεί να είναι συνολικής διάρκειας πέραν τους ενός (1) μηνός για κάθε στρατευμένο, πλην περιπτώσεων επιχειρησιακών αναγκών (Β΄ΣΣ- Ειδικά Τάγματα Προκαλύψεως (ΕΤΠ) κ.λπ.) που θα κρίνει σχετικά το ΓΕΣ.
 10. Οπλίτες που δεν μετατίθενται στον τόπο μονίμου διαμονής τους, λόγω έλλειψης μονάδων και μικρό αριθμό μορίων θα τους χορηγείται επιπλέον τιμητική άδεια, ως εξής:

– Όσοι μετατίθενται σε Μονάδες που απέχουν πέρα των 100 χλμ από τον τόπο μονίμου διαμονής, άδεια 2 ημερών ανά 2μηνο.
– Για Μονάδες πέραν των 200 χλμ. άδεια 3 ημερών ανά 2μηνο.
– Για Μονάδες πέραν των 300 χλμ. άδεια 4 ημερών ανά 2μηνο.
Το 50% του προσωπικού από ΕΠΟΠ

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, εξαιρετική επιτυχία σημειώνει ο θεσμός των επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ), καθώς στον τελευταίο διαγωνισμό που έληξε στις 28 Νοεμβρίου, υποβλήθηκαν συνολικά 11.000 αιτήσεις για την πρόσληψη των 2.849 οπλιτών που προβλέπονταν. Μετά την εξέλιξη αυτή το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αποφάσισε να διπλασιάσει τον αριθμό των ΕΠΟΠ που θα προσληφθούν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό από 2.849 σε 5.699.

Σημειώνεται ότι μετά τη διαδικασία επιλογής, ο συνολικός αριθμός των ΕΠΟΠ –μαζί με τους 3.151 που έχουν ήδη προσληφθεί μέσα στο 2002– θα ανέλθει στους 8.850 καθιστώντας πλέον εφικτό το στόχο για πρόσληψη 25.000 ΕΠΟΠ μέχρι το τέλος του 2005. Το 2004 θα προσληφθούν 8.000 ΕΠΟΠ και άλλοι 8.150 το 2005, έτσι ώστε η σχέση επαγγελματιών οπλιτών προς στρατεύσιμους να διαμορφωθεί στο περίπου 50%. Τέλος, σημειώνεται πως στις επόμενες προκηρύξεις θα προσλαμβάνεται και αριθμός γυναικών ΕΠΟΠ και για τους τρεις κλάδους.