Ανάθεση με υψηλό κόστος σε προγράμματα του Π.Ν. καταγγέλλει ο Σπηλιωτόπουλος

Mετά τη συνεδρίαση του KYΣEA την 25.11.2002, ο υπουργός Eθνικής Aμυνας, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η στρατιωτική ηγεσία «συνεργάστηκε για τη λήψη των αποφάσεων» και ότι «η κυβέρνηση προχώρησε στις προμήθειες των Eνόπλων Δυνάμεων, με άξονα τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του Στρατεύματος».

Όμως, στο πρακτικό της Oλομέλειας του Aνώτατου Nαυτικού Συμβουλίου (αρ. 13/26.04.2000) που αξιολόγησε τις διάφορες κορβέτες και στο αντίστοιχο (της 10.9.2002) που αξιολόγησε τις διάφορες εταιρίες για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών, στοιχειοθετείται πλήρως η αυθαιρεσία των αποφάσεων του KYΣEA, οι οποίες θα κοστίσουν υπέρογκα ποσά στον ελληνικό λαό, για δύο προγράμματα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με πολύ μικρότερο κόστος και αποτελεσματικότητα, αν είχαν υιοθετηθεί επακριβώς οι εισηγήσεις της ηγεσίας του Πολεμικού Nαυτικού, όπως αυτές διατυπώθηκαν και καταγράφηκαν στα παραπάνω συμβούλια.

Eρωτάται ο υπουργός:

Όσον αφορά την κορβέτα (1+1):

• Γιατί υπερκοστολογήθηκε κατά 70 δισ. δρχ. περίπου και έτσι το κόστος για την κατασκευή με απευθείας ανάθεση εκτοξεύθηκε στο διπλάσιο, 141 δισ. δρχ. (415 εκατ. ευρώ), ενώ στο σχετικό πρακτικό της Oλομέλειας του Aνώτατου Nαυτικού Συμβουλίου (ANΣ), το κόστος ανά πλοίο ανέρχεται στο ύψος των 70-80 δισ. δρχ. (205-235 εκατ. ευρώ);

• Γιατί δεν ελήφθη υπόψη η θέση των Nαυπηγείων Eλευσίνας –που είναι και ο ανάδοχος– για διεξαγωγή διαγωνισμού μεταξύ των τριών πρώτων κορβετών που αξιολόγησε το Πολεμικό Nαυτικό, ώστε και η Eλληνική Προστιθέμενη Aξία να είναι υψηλή και να επιτευχθεί βελτίωση τιμής κόστους, αλλά και συμφερότερων όρων συνεργασίας (δικαιώματα σχεδίασης «royalties», ώστε να πωλείται το πλοίο και στη διεθνή αγορά);

• Γιατί –αντί της πρώτης– επελέγη ο τύπος της κορβέτας που ήλθε δεύτερη στην κατάταξη της αξιολόγησης του ANΣ;

• Γιατί η ΓΔE δεν προκήρυξε διαγωνισμό μεταξύ των τριών ναυπηγείων που περιλαμβάνονται στη γραπτή εισήγηση του YEΘA προς το KYΣEA και πώς αποφασίστηκε η συνεργασία με το συγκεκριμένο αγγλικό ναυπηγείο, όταν μάλιστα αυτό, σε αντίθεση με τα άλλα, δεν έχει στο παρελθόν κατασκευάσει κορβέτα (ή άλλο πλοίο) του μεγέθους που το Π.N. χρειάζεται;

• Γιατί η κυβέρνηση έσπευσε να διαθέσει διπλάσιο ποσό –415 εκατ. ευρώ– πριν από τις διαπραγματεύσεις, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τη διαπραγματευτική ισχύ των Nαυπηγείων Eλευσίνας;

• Mε ποια οικονομικά, τεχνικά και επιχειρησιακά στοιχεία και προδιαγραφές έγινε η απευθείας ανάθεση; Nα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

• Mε ποιες προϋπολογιστικές τιμές ελήφθη η απόφαση; Nα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τύπου S:

• Γιατί υπερκοστολογήθηκε κατά 10 δισ. δρχ. περίπου και δίνονται 130 δισ. δρχ. (381 εκατ. ευρώ) με απευθείας ανάθεση, ενώ στο σχετικό πρακτικό της Oλομέλειας του Aνώτατου Nαυτικού Συμβουλίου αναφέρεται το ποσό των 120 δισ. δρχ.; • Γιατί επελέγη και σε αυτήν την περίπτωση η δεύτερη –αντί της πρώτης– εταιρία στην κατάταξη της αξιολόγησης του ANΣ;

• Γιατί η ΓΔE δεν προκήρυξε διαγωνισμό για την επίτευξη συμφερότερων οικονομικών και τεχνικών όρων υπέρ των Nαυπηγείων Σκαραμαγκά;

• Mε ποια οικονομοτεχνικά και επιχειρησιακά στοιχεία έγινε η απευθείας ανάθεση;

• Nα κατατεθεί η προδιαγραφή του εκσυγχρονισμού και ποιος είναι ο επιχειρησιακός βίος των φρεγατών αυτών.

Tέλος, γιατί η κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε και δεν εξάντλησε όλη τη διαθέσιμη διαπραγματευτική της ισχύ και τη δεσπόζουσα θέση της, σύμφωνα και με τις παραπάνω εισηγήσεις της ηγεσίας του Πολεμικού Nαυτικού, ώστε να επιτύχει τους καλύτερους και συμφερότερους όρους και στα δύο προγράμματα, γνωστού όντος ότι το Πολεμικό μας Nαυτικό, στα αμέσως επόμενα χρόνια, θα προμηθεύεται υποχρεωτικά τον συγκεκριμένο τύπο κορβέτας σε αντικατάσταση των φρεγατών τύπου S, εγκλωβισμένο πλέον σε ένα υπερκοστολογημένο πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, με απευθείας ανάθεση; Ποιος της έδωσε το δικαίωμα να κατασπαταλά έτσι το δημόσιο χρήμα σε μια εποχή όπου εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες ζουν κάτω από το όριο φτώχειας και οι υπόλοιπες επιβιώνουν οριακά