ΑρχικήΟικονομίαΑπογείωση της κερδοφορίας για την ΔΕΗ

Απογείωση της κερδοφορίας για την ΔΕΗ

Εντυπωσιακή αύξηση κατά 72% παρουσίασαν τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ το εννεάμηνο του 2003 και διαμορφώθηκαν σε 411 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 16,5%, και ανήλθαν στα 2.935 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται τόσο στην αύξηση της κατανάλωσης κατά 6% όσο και στην αύξηση των τιμολογίων από τον Ιούλιο 2002 κατά 3,85%, αλλά και στα έσοδα του Συστήματος Μεταφοράς, ύψους 193 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνονται για πρώτη φορά σε αποτελέσματα εννεαμήνου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέρδη προ φόρων της επιχείρησης αυξήθηκαν, αντανακλώντας κυρίως τη σημαντική αύξηση των κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων αλλά και τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Οι συνολικές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν στα 62 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 54,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2002, λόγω κυρίως:

– των μικρότερων καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών που ανήλθαν σε 116 εκατ. ευρώ, έναντι 171 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2002. Η μείωση αυτή κατά 32,3% οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο επίπεδο του χρέους και στα χαμηλότερα επιτόκια.
– των κερδών από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 34 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών ύψους 26 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2002, τα οποία οφείλονται κυρίως σε κέρδη από την υποτίμηση του γιεν έναντι του ευρώ, καθώς μέρος του χρέους της εταιρίας έχει συναφθεί σε γιεν.

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες (μη συμπεριλαμβανόμενων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 16,2% και ανήλθαν σε 2.033 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων αυξήθηκαν κατά 17,1% και ανήλθαν σε 902 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,1%, σε 500 εκατ. ευρώ, με περιθώριο λειτουργικού κέρδους 17%, έναντι 14,9% το εννεάμηνο του 2002.

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ. Στη δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνεται ποσό 28,5 εκατ. ευρώ, ως πρόσθετη αμοιβή στους εργαζομένους που εγκρίθηκε από την ετήσια γενική συνέλευση τον Ιούνιο 2003. Η δαπάνη καυσίμων αυξήθηκε κατά 5,4% και ανήλθε σε 586 εκατ. ευρώ. Η δαπάνη για αγορά ενέργειας μειώθηκε κατά 1,9% και ανήλθε σε 113 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ευνοϊκή εξέλιξη της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιριών, ύψους 26,8 εκατ. ευρώ, οφείλεται στη ζημία της Tellas, της κοινοπραξίας με τη WIND στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο 2003. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 261 εκατ. ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή 1,12 ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη ανά μετοχή 0,64 ευρώ το εννεάμηνο του 2002.

Το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 4.001 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 193 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2002 ή μείωση κατά 272 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 30ή Σεπτεμβρίου 2002), αντανακλώντας τις θετικές ταμειακές ροές της εταιρίας καθώς και τη συνεχή προσπάθειά της να μειώσει τα επίπεδα του χρέους της.

Οι επενδυτικές δαπάνες του εννεαμήνου 2003 ανήλθαν σε 490 εκατ. ευρώ. Τα κυριότερα έργα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του λιγνιτικού σταθμού παραγωγής στη Φλώρινα, μονάδες παραγωγής στην Κρήτη, την ανάπτυξη των ορυχείων καθώς και την επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε σε 28.120 υπαλλήλους (σε σχέση με 28.847 υπαλλήλους στις 30 Σεπτεμβρίου 2002) ως αποτέλεσμα των συνταξιοδοτήσεων και των αυστηρότερων κριτηρίων πρόσληψης.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Στέργιος Νέζης, δήλωσε ότι η ΔΕΗ συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις όπως αποδεικνύεται από τη βελτιωμένη κερδοφορία και τη συνεχιζόμενη μείωση του χρέους. “Αυτές οι επιδόσεις σημείωσε, “αποδεικνύουν τη δέσμευση για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους, αξιοποιώντας τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς και συνεχίζοντας την πορεία βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας”.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166