Μπ. Παπαπαναγιώτου

Δημοσιογράφος Ελ. Τύπος «Δια Ταύτα»

Followers

37,092

Following

7,106

Tweets

81,583

Likes

95874

Twitter ID

780600836

Twitter Account Projections
Time Until Date Followers Tweets
Current Stats 2023-02-08 37,092 81,583
30 days 2023-03-10 37,632 82,333
60 days 2023-04-09 38,172 83,083
3 months 2023-05-09 38,712 83,833
6 months 2023-08-07 40,332 86,083
9 months 2023-11-05 41,952 88,333
1 year 2024-02-08 43,662 90,708
1 year and half 2024-08-08 46,938 95,258
2 years 2025-02-07 50,232 99,833
Based on an average of +18 followers /day +25 tweets /day