Επιλογές
Επιλογές

Subscribers

11,500

Views

11,006,926

Videos

18,812

YouTube ID

UCJmgSX50r0Q0kFXFcKHp4Kg

YouTube Account Projections
Time Until Date Subscribers Views Videos
Current Stats 2021-04-23 11,500 11,006,926 18,812
30 days 2021-05-23 12,130 11,445,406 19,082
60 days 2021-06-22 12,760 11,883,886 19,352
3 months 2021-07-22 13,390 12,322,366 19,622
6 months 2021-10-20 15,280 13,637,806 20,432
9 months 2022-01-18 17,170 14,953,246 21,242
1 year 2022-04-23 19,165 16,341,766 22,097
1 year and half 2022-10-22 22,987 19,001,878 23,735
2 years 2023-04-23 26,830 21,676,606 25,382
Based on an average of +21 subscribers /day +14,616 views /day +9 videos /day