Επιλογές
Επιλογές

Subscribers

26,400

Views

20,100,136

Videos

23,788

YouTube ID

UCJmgSX50r0Q0kFXFcKHp4Kg

YouTube Account Projections
Time Until Date Subscribers Views Videos
Current Stats 2022-12-05 26,400 20,100,136 23,788
30 days 2023-01-04 26,400 20,200,936 24,058
60 days 2023-02-03 26,400 20,301,736 24,328
3 months 2023-03-05 26,400 20,402,536 24,598
6 months 2023-06-03 26,400 20,704,936 25,408
9 months 2023-09-01 26,400 21,007,336 26,218
1 year 2023-12-05 26,400 21,326,536 27,073
1 year and half 2024-06-04 26,400 21,938,056 28,711
2 years 2024-12-04 26,400 22,552,936 30,358
Based on an average of - subscribers /day +3,360 views /day +9 videos /day