Vizion Plus TV
Vizion Plus TV

VIZION PLUS ka filluar transmetimet e para në vitin 1999. Objekti i televizionit është ushtrimi i veprimtarisë Radio – Televizive, i cili konsiston në krijimin e një rrjeti me një shtrirje në të gjithë vendin si nëpërmjet mbulimit direkt të territorit të Republikës së Shqipërisë përmes frekuencave digjitale ashtu edhe nëpërmjet mbështetjes me median rajonale me shpërndarje, nëpërmjet valëve si dhe kabllore. Vizion Plus ka ushtruar aktivitetin e tij i liçensuar si Televizionit Satelitor Kombëtar, ku më pas në kuadrin e digjitalizimit, me vendim të AMA-s, datë 26 Dhjetor 2016, Vizion Plus merr liçensën si Televizion Kombëtar Privat Digjital Tokësor.

Subscribers

497,000

Views

691,598,031

Videos

80,340

YouTube ID

UCXZu85c9j8i_WDtip9hXZTQ

Youtube Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Subscribers Views Videos
2021-04-04 Sun 492,000 - 682,591,464 - 79,810 -
2021-04-05 Mon 492,000 - 683,118,756 +527292 79,846 +36
2021-04-06 Tue 492,000 - 683,813,831 +695075 79,883 +37
2021-04-07 Wed 493,000 +1000 684,382,069 +568238 79,931 +48
2021-04-08 Thu 493,000 - 684,992,953 +610884 79,989 +58
2021-04-09 Fri 493,000 - 685,605,804 +612851 80,030 +41
2021-04-10 Sat 494,000 +1000 686,270,895 +665091 80,049 +19
2021-04-11 Sun 494,000 - 686,905,002 +634107 80,068 +19
2021-04-12 Mon 495,000 +1000 687,446,993 +541991 80,099 +31
2021-04-13 Tue 495,000 - 688,200,609 +753616 80,150 +51
2021-04-14 Wed 496,000 +1000 688,908,639 +708030 80,202 +52
2021-04-15 Thu 496,000 - 689,576,907 +668268 80,244 +42
2021-04-16 Fri 496,000 - 690,244,671 +667764 80,303 +59
2021-04-17 Sat 497,000 +1000 691,025,568 +780897 80,329 +26
2021-04-18 Sun 497,000 - 691,598,031 +572463 80,340 +11
Total Summary +5000 +9006567 +530
Next update in 0 hours 32 minutes