Vizion Plus TV
Vizion Plus TV

VIZION PLUS ka filluar transmetimet e para në vitin 1999. Objekti i televizionit është ushtrimi i veprimtarisë Radio – Televizive, i cili konsiston në krijimin e një rrjeti me një shtrirje në të gjithë vendin si nëpërmjet mbulimit direkt të territorit të Republikës së Shqipërisë përmes frekuencave digjitale ashtu edhe nëpërmjet mbështetjes me median rajonale me shpërndarje, nëpërmjet valëve si dhe kabllore. Vizion Plus ka ushtruar aktivitetin e tij i liçensuar si Televizionit Satelitor Kombëtar, ku më pas në kuadrin e digjitalizimit, me vendim të AMA-s, datë 26 Dhjetor 2016, Vizion Plus merr liçensën si Televizion Kombëtar Privat Digjital Tokësor.

Subscribers

496,000

Views

689,576,907

Videos

80,209

YouTube ID

UCXZu85c9j8i_WDtip9hXZTQ

Youtube Account Stats Between 2021-03-16 and 2021-04-15
Date Subscribers Views Videos
2021-03-16 Tue 484,000 - 670,656,179 - 79,111 -
2021-03-17 Wed 484,000 - 671,259,431 +603252 79,152 +41
2021-03-18 Thu 485,000 +1000 671,946,848 +687417 79,198 +46
2021-03-19 Fri 485,000 - 672,567,853 +621005 79,237 +39
2021-03-20 Sat 485,000 - 673,276,286 +708433 79,255 +18
2021-03-21 Sun 486,000 +1000 673,797,706 +521420 79,274 +19
2021-03-22 Mon 486,000 - 675,037,125 +1239419 79,315 +41
2021-03-23 Tue 486,000 - 675,037,125 - 79,362 +47
2021-03-24 Wed 487,000 +1000 675,538,828 +501703 79,403 +41
2021-03-25 Thu 488,000 +1000 676,117,948 +579120 79,450 +47
2021-03-26 Fri 488,000 - 676,720,539 +602591 79,489 +39
2021-03-27 Sat 488,000 - 677,428,264 +707725 79,505 +16
2021-03-28 Sun 489,000 +1000 678,169,753 +741489 79,524 +19
2021-03-29 Mon 489,000 - 678,796,037 +626284 79,563 +39
2021-03-30 Tue 490,000 +1000 679,316,573 +520536 79,607 +44
2021-03-31 Wed 490,000 - 679,856,512 +539939 79,660 +53
2021-04-01 Thu 490,000 - 680,487,789 +631277 79,716 +56
2021-04-02 Fri 491,000 +1000 681,147,423 +659634 79,769 +53
2021-04-03 Sat 491,000 - 681,820,696 +673273 79,792 +23
2021-04-04 Sun 492,000 +1000 682,591,464 +770768 79,810 +18
2021-04-05 Mon 492,000 - 683,118,756 +527292 79,846 +36
2021-04-06 Tue 492,000 - 683,813,831 +695075 79,883 +37
2021-04-07 Wed 493,000 +1000 684,382,069 +568238 79,931 +48
2021-04-08 Thu 493,000 - 684,992,953 +610884 79,989 +58
2021-04-09 Fri 493,000 - 685,605,804 +612851 80,030 +41
2021-04-10 Sat 494,000 +1000 686,270,895 +665091 80,049 +19
2021-04-11 Sun 494,000 - 686,905,002 +634107 80,068 +19
2021-04-12 Mon 495,000 +1000 687,446,993 +541991 80,099 +31
2021-04-13 Tue 495,000 - 688,200,609 +753616 80,150 +51
2021-04-14 Wed 496,000 +1000 688,908,639 +708030 80,202 +52
2021-04-15 Thu 496,000 - 689,576,907 +668268 80,209 +7
Total Summary +12000 +18920728 +1098
Next update in 0 hours 37 minutes