Vizion Plus TV
Vizion Plus TV

VIZION PLUS ka filluar transmetimet e para në vitin 1999. Objekti i televizionit është ushtrimi i veprimtarisë Radio – Televizive, i cili konsiston në krijimin e një rrjeti me një shtrirje në të gjithë vendin si nëpërmjet mbulimit direkt të territorit të Republikës së Shqipërisë përmes frekuencave digjitale ashtu edhe nëpërmjet mbështetjes me median rajonale me shpërndarje, nëpërmjet valëve si dhe kabllore. Vizion Plus ka ushtruar aktivitetin e tij i liçensuar si Televizionit Satelitor Kombëtar, ku më pas në kuadrin e digjitalizimit, me vendim të AMA-s, datë 26 Dhjetor 2016, Vizion Plus merr liçensën si Televizion Kombëtar Privat Digjital Tokësor.

Subscribers

496,000

Views

689,576,907

Videos

80,209

YouTube ID

UCXZu85c9j8i_WDtip9hXZTQ

YouTube Account Projections
Time Until Date Subscribers Views Videos
Current Stats 2021-04-15 496,000 689,576,907 80,209
30 days 2021-05-15 508,840 709,202,787 81,349
60 days 2021-06-14 521,680 728,828,667 82,489
3 months 2021-07-14 534,520 748,454,547 83,629
6 months 2021-10-12 573,040 807,332,187 87,049
9 months 2022-01-10 611,560 866,209,827 90,469
1 year 2022-04-15 652,220 928,358,447 94,079
1 year and half 2022-10-14 730,116 1,047,422,119 100,995
2 years 2023-04-15 808,440 1,167,139,987 107,949
Based on an average of +428 subscribers /day +654,196 views /day +38 videos /day