INTERMAT: Η ελληνική «απάντηση» στα προϊόντα παραλλαγής

H INTERMAT GROUP SA ειδικεύεται στην έρευνα, παραγωγή και εμπορία πρωτότυπων προϊόντων χρωματικών επικαλύψεων- θερμομονωτικών εφαρμογών ευρέως φάσματος. Πέραν της έρευνας και της συνεργασίας με εγχώριες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και το ΕΜΠ, ειδικεύεται σε ειδικά αμυντικά προγράμματα με ευρεία γκάμα προϊόντων χρωματισμού και μονώσεων πολλαπλών εφαρμογών για στρατιωτική χρήση (ως βαφή αρμάτων, οχημάτων, αποθηκών πυροβόλων, υπόστεγα α/φών, κλωβών επικοινωνίας κ.ά.).

Τα πρωτοποριακά προϊόντα της Intermat Group SA προστατεύουν τα επικαλυπτόμενα κινητά και σταθερά αντικείμενα (άρματα, οχήματα, καταφύγια α/φ, πλοία, κτήρια κ.λπ.) από τις πιο σύγχρονες συσκευές εντοπισμού (θερμοκάμερες, FLIR, LANTIRN,) που λειτουργούν σ’ όλο το IR φάσμα, σε μήκος κύματος, από 400nm – 14.000nm.

H Intermat Group SA, με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή βαφών, με δέκα και πλέον χρόνια εξειδικευμένης έρευνας στην παραγωγή προϊόντων ηλεκτρονικού καμουφλάζ, είναι σε θέση να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στη γενικότερη προσπάθεια αύξησης του δείκτη επιβίωσης των χρησιμοποιούμενων στρατιωτικών μέσων, μέσα από μία μοντέρνα μέθοδο επικάλυψης των επιφανειών τους με ειδικές χρωματικές επικαλύψεις που στοχεύουν στην προσομοίωση της θερμικής των υπογραφής με αυτήν του περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να δράσουν.

Η αναπτυχθείσα τεχνολογία της εταιρίας παρουσιάζει σήμερα, μετά από σειρά δοκιμών και αξιολογήσεων σε ρεαλιστικό περιβάλλον, μία σειρά από προϊόντα anti IR βαφής (multispectral camouflage coatings) που μειώνουν τη θερμική υπογραφή των βαμμένων με αυτά μέσων σε ποσοστό έως και 42%, αναγκάζοντας τον αντίπαλο είτε να πλησιάσει σε τέτοια απόσταση που τακτικά είναι ανώφελη και άκρως επικίνδυνη γι’ αυτόν προκειμένου να τα εντοπίσει, είτε να αποχωρήσει άπρακτος.

Συγκεκριμένα, επιτυχημένες εργαστηριακές και επιχειρησιακές δοκιμές που έχουν γίνει σε συνεργασία με κρατικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα ΕΜΠ – ΚΑΠΕ –ΑCT, κ.ά.) και με τις Ε.Δ., επί συγκεκριμένων εφαρμογών που απορρέουν από ειδικά χρωματικά προϊόντα, αποδεικνύουν τη μεγάλη εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία του προσωπικού στον τομέα των χρωματικών επικαλύψεων και των μονώσεων, αλλά κυρίως την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγει.

Απόδειξη της ειδικής αξίας των προϊόντων της εταιρίας είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και τα θετικά σχόλια του εγχώριου και διεθνούς τύπου.

Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Eκθεσης Defendory 2002 η προσέλευση των διεθνών και ελληνικών επίσημων αποστολών και αξ/κών στο περίπτερο της εταιρίας ήταν εντυπωσιακή και το ενδιαφέρον για πληροφόρηση σχετικά με τις μοναδικές παγκοσμίως δυνατότητες των ειδικοποιημένων προϊόντων της εταιρίας ήταν πολύ μεγάλο.

Τα προϊόντα της Intermat Group SA και η τεχνοτροπία εφαρμογής τους σε φίλια μέσα και εγκαταστάσεις αποτελούν ένα πρωτοποριακό αμυντικό σύστημα πολύ χαμηλού κόστους, έναν πολλαπλασιαστή ισχύος που συμβάλλει καταλυτικά στην αύξηση του δείκτη της επιβιωσιμότητας των επικαλυπτόμενων μέσων και εγκαταστάσεων και μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά στην αμυντική θωράκιση της χώρας.

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλει το υπουργείο Αμύνης για κάλυψη των υφιστάμενων επιχειρησιακών απαιτήσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η Intermat Group SA τυχαίνει να είναι η μοναδική, η οικονομικότερη και 100% ελληνική απάντηση.