Πάνω από 5.500 έργα υλοποιεί ο ΟΤΕ για την Ολυμπιάδα του 2004

“Μια ιδέα, μια ομάδα, μια φωνή” με το μήνυμα αυτό και με μια τηλεοπτική καμπάνια, όπου οι δύο Μεγάλοι εθνικοί χορηγοί των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 “πρωταγωνιστούν” σε 4 διαφορετικά αγωνίσματα. O ΟΤΕ και η COSMOTE παρουσιάζουν το μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη για να καλύψει τις αυξημένες επικοινωνιακές ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τα 5.500 έργα σε πλήρη ανάπτυξη, η χορηγία ύψους 59 εκατ. ευρώ, καθώς και οι επιπλέον επενδύσεις για εγκατάσταση της απαραίτητης τηλεπικοινωνιακής υποδομής, καθιστούν τη συμμετοχή του Ομίλου ΟΤΕ καταλυτικής σημασίας στην εθνική αυτή προσπάθεια.

Σε γενικές γραμμές, το έργο που έχουν αναλάβει οι εταιρείες OTE – COSMOTE – OTEnet περιλαμβάνει:

• Την παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων “Aθήνα 2004” για όλες τις Αθλητικές Διοργανώσεις (Sport Events), τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στους τομείς σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Διαδικτύου.
• Τη διεθνή μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος.
• Την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση σε ενιαίο δίκτυο των συστημάτων πληροφορικής για την άμεση έκδοση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Αγώνων.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ κατασκευάζει το τηλεοπτικό δίκτυο των Αγώνων σε συνεργασία με την Athens Olympic Broadcasting (AOB), το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα σε 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

Αναλυτικά, τα βασικότερα έργα τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ΟΤΕ, τα οποία και θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών, 15.000 αθλητών και συνοδών τους από 202 εθνικές ολυμπιακές επιτροπές και 21.500 εκπροσώπων ΜΜΕ, αφορούν:

• Tη δημιουργία 43.000 νέων συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και 3.000 συνδέσεων ISDN για 60 ολυμπιακές εγκαταστάσεις πανελλαδικά, καλύπτοντας ανάγκες υποδομής κάλυψης μιας πόλης όπως τα Ιωάννινα
• Tην εγκατάσταση 500 χλμ. καλωδίων οπτικών ινών για την κάλυψη των Αγώνων, που αντιστοιχούν στη χιλιομετρική απόσταση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.
• Tην χρήση έως 13.000 νέων συνδέσεων TETRA για την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων ειδικής ραδιοεπικοινωνίας ομάδων χρηστών.
• Tην εγκατάσταση 3.000 γραμμών ADSL για γρήγορη και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Internet με την OTEnet.
• Tη διάθεση μισθωμένων κυκλωμάτων διαφόρων ρυθμών πληροφορίας, καθώς και 130 διεθνών τηλεοπτικών κυκλωμάτων και 500 διεθνών κυκλωμάτων ραδιοφωνικών σχολίων για την άρτια ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των Αγώνων.

Έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση αδιάλειπτης επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις διασυνδέονται με δίκτυο διπλών δακτυλίων οπτικών ινών για πλήρη προστασία και ασφάλεια. Η χρήση των δακτυλίων οπτικών ινών επιτρέπει την αυτόματη αναδρομολόγηση των κυκλωμάτων. Επί του ιδίου δικτύου θα λειτουργεί πενταψήφιο τηλεφωνικό δίκτυο, που θα συνδέει τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των Αγώνων και το οποίο ήδη χρησιμοποιείται με επιτυχία στις Αθλητικές Διοργανώσεις (Sport Events).

H COSMOTE έχει αναλάβει το έργο της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας θα είναι οι πρώτοι στους οποίους η κινητή τηλεφωνία θα έχει τόση μεγάλη εφαρμογή, λόγω της μεγάλης διείσδυσης της υπηρεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και λόγω της σύγκλισης των νέων τεχνολογιών. Για τους λόγους αυτούς η COSMOTE:

• Eχοντας ήδη σε λειτουργία ένα υψηλών προδιαγραφών δίκτυο, το ενισχύει και το επεκτείνει, δημιουργώντας το ολυμπιακό δίκτυο στην Αττική και στις υπόλοιπες ολυμπιακές πόλεις. Το δίκτυο αυτό σε χωρητικότητα είναι ικανό να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες μιας περιοχής με περισσότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους.
• Eγκαθιστά σημαντικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, στοχεύοντας σε επιπλέον προσαύξηση που αντιστοιχεί στο 33% του υπάρχοντος εξοπλισμού στην Αττική.
• Επενδύει πάνω από 40.500 ανθρωποώρες για την άρτια εξυπηρέτηση της ολυμπιακής οικογένειας και των πελατών της κατά τη διάρκεια των Αγώνων.
• Τέλος, η COSMOTE δημιουργεί μια σειρά νέων προηγμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, τεχνολογίας 2ης και 2,5ης γενιάς, αλλά και υπηρεσιών 3ης γενιάς.

Eτοιμη να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των Αγώνων πιστεύει ότι είναι και η OTEnet, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις IP. Με συγκριτικό πλεονέκτημα την πιο γρήγορη σύνδεση στο εξωτερικό, με ταχύτητες 465 Mbps, καθώς και εναλλακτικές οδούς με το διεθνές διαδίκτυο, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες φιλοξενίας και διαχείρισης εφαρμογών Internet, τα λεγόμενα “Managed Services”.

Συγκεκριμένα, ο δικτυακός τόπος (web site) της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων “Aθήνα 2004” και όλες οι εφαρμογές του φιλοξενούνται στο υπερσύγχρονο Data Center της OTEnet, απ’ όπου ελέγχεται και η διαχείρισή τους. Επίσης, υποστηρίζει διαδικτυακά επιμέρους εκδηλώσεις της “Aθήνα 2004” με υπηρεσίες media streaming.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, για τον Oμιλο ΟΤΕ οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 δεν αποτελούν μόνο εθνικό στοίχημα και σημείο αναφοράς στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας, αλλά και σημαντική επιχειρηματική πρόκληση.

Εξάλλου, αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής κληρονομιάς των Αγώνων θα είναι και η τηλεπικοινωνιακή υποδομή, η οποία θα παραμείνει σε μεγάλο ποσοστό, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση της εικόνας του ΟΤΕ, της COSMOTE και της OTEnet ως διεθνών παρόχων σε ένα παγκόσμιο κοινό, όσο και στην κατάταξη της Ελλάδας στις πλέον αναπτυγμένες τηλεπικοινωνιακά χώρες.