Συμφωνία Rolls Royce με Lockheed Martin για το MFTS

Η Lockheed Martin συμφώνησε με τη Rolls-Royce και τον Όμιλο VT να αναλάβουν ρόλο για την Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικών Συστημάτων για το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Συστήματος Στρατιωτικών Πτήσεων (MFTS, Military Flying Training System) του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Καθένα μέλος της ομάδας συνεισφέρει σε αυτή τη συνεργασία μια μοναδική και συμπληρωματική βάση γνώσεων προσφέροντας και ενδυναμώνοντας την «έμφυτη» ικανότητα της κάθε εταιρίας να πετύχει στο ρόλο της για την Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικών Συστημάτων. Η Lockheed Martin είναι ο κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων εκπαίδευσης αμυντικών πληρωμάτων, φέρνοντας πλούτο γνώσεων στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης. Ο Όμιλος VT προμηθεύει και υποστηρίζει την ήδη υπάρχουσα εκπαίδευση μέσω συνεργασιών με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Η Rolls-Royce προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό διαχείρισης προγράμματος καθώς και οικονομικές ικανότητες βαθιά παγιωμένες στο περιβάλλον της Μεγάλης Βρετανίας. Η ομάδα αυτή, σε συνεργασία με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, το Βασιλικό Ναυτικό και την Αεροπορία Στρατού, θα προσφέρει στα μελλοντικά πληρώματα των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν κορυφαίες τεχνολογίες εκπαίδευσης, που δεν έχουν προηγούμενο, σε όλο τους το φάσμα.

Ο Dan Crowley, Πρόεδρος της Lockheed Martin Information Systems, δήλωσε σχετικά: « Η ομάδα της Lockheed Martin, του Ομίλου VT και της Rolls-Royce προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ικανοτήτων ώστε να αποτελέσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης και να δώσει τη δυνατότητα στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας να εκπαιδεύσει επιλεγμένα μέλη στρατιωτικών αεροσκαφών τριπλής θητείας, σύμφωνα με καθορισμένα πρότυπα έγκαιρα και για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο John Boughton, Διευθυντής του Τομέα Πελατών της Rolls-Royce Defence Aerospace, δήλωσε: «Αυτή η δυνατή ομαδική συμφωνία μας δίνει την καλύτερη ευκαιρία προκειμένου να δημιουργήσουμε την πιο ανταγωνιστική λύση σε αυτή τη μοναδική απαίτηση του πελάτη».

Ο Paul Lester, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου VT, ανέφερε σχετικά: «Η ικανότητες και η εμπειρία μας στη Στρατιωτική Εκπαίδευση Πτήσεων θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της κοινοπραξίας ώστε να παρέχει την καλύτερη λύση στις μελλοντικές απαιτήσεις εκπαίδευσης των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων».