Τα δώρα της ΠΡΟΜΟΤΑ ανοίγουν την πόρτα της δικαιόχρησης

Η ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των επιχειρηματικών και προωθητικών δώρων, πραγματοποίησε πρόσφατα δυναμική είσοδο στον χώρο του franchising. Το ειδικό franchising team, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, βρίσκεται πάντα κοντά στους franchisees παρέχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση στους ίδιους και στο προσωπικό τους.

Η εταιρεία παρέχει υποστήριξη σε θέματα marketing και διαφήμισης -σημειωτέον ότι η συμμετοχή στις διαφημιστικές ενέργειες είναι προαιρετική. Επίσης, παρέχει υποστήριξη στη διαχείριση αποθεμάτων, στην εξυπηρέτηση πελατών, στη χρηματοοικονομική διαχείριση, στη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών & προϊόντων καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής βοήθεια, συμβουλή ή υποστήριξη χρειαστεί. Σημειώνεται ότι η ΠΡΟΜΟΤΑ, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, έχει μπει δυναμικά στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, διεισδύοντας στον τομέα της λιανικής πώλησης (Β2C) και επίσης μεταφέροντας μεγάλο μέρος της μέχρι τώρα εμπορικής της δραστηριότητας στο διαδίκτυο (Β2Β).

Η ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., από το δεύτερο κιόλας έτος λειτουργίας της, αναδείχθηκε σε πρωτοπόρο στην ελληνική αγορά. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα, με μερίδιο της τάξης του 70% στην εγχώρια αγορά, ενώ κατατάσσεται τρίτη στην Ευρώπη, στον τομέα της εισαγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας επιχειρηματικών και προωθητικών δώρων. Η εταιρεία είναι, από το 1979, μέλος του Διεθνούς Συλλόγου IPPAG (International Partnership for Premiums & Gifts), ο οποίος αριθμεί 34 εταιρίες – μέλη σε 34 χώρες σε όλο τον κόσμο και έχει ως στόχο την ανταλλαγή ιδεών αλλά και τον εντοπισμό και την αποκλειστική διάθεση νέων ευρεσιτεχνιών.

Η ισχυρή θέση της εταιρείας βασίζεται και στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των παρακάτω πλεονεκτημάτων: Διαθέτει μακροχρόνιες σχέσεις με προμηθευτές. Διαθέτει τη μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων, με την ονομασία “ΔΩΡΟΘΕΑ”, η οποία περιλαμβάνει 56.000 είδη και 18.000 κατασκευαστές – προμηθευτές. Σημαντικό είναι επίσης το ότι η εταιρεία έχει πλήρη και καθετοποιημένη οργάνωση.