ΑρχικήΤι είναιΤι είναι ιδιωτικό σύννεφο και ποια η χρησιμότητα του

Τι είναι ιδιωτικό σύννεφο και ποια η χρησιμότητα του

Τι είναι ιδιωτικό σύννεφο (αγγλικά: private cloud), και ποια η χρησιμότητα του.

Το Cloud computing χωρίζεται σε τρεις τύπους: το δημόσιο, το ιδιωτικό και το υβριδικό. Το τελευταίο είναι ένα μείγμα μεταξύ των δύο πρώτων τύπων. Ενώ ένα δημόσιο σύννεφο συνδέεται με πολλούς χρήστες μέσω του διαδικτύου, ένα ιδιωτικό περιορίζεται μόνο σε επιλεγμένους χρήστες, όπως ένα πανεπιστήμιο ή μια εταιρεία.

Το ιδιωτικό σύννεφο μπορεί να βρίσκεται απευθείας στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας, όπως στο εσωτερικό δίκτυο ή στο κέντρο δεδομένων της, και πάει λέγοντας. Το ιδιωτικό σύννεφο είναι επίσης γνωστό και με άλλες αγγλικές ονομασίες, όπως internal cloud ή corporate cloud.

Εικονικό ιδιωτικό σύννεφο (Virtual private cloud)

Μια παραλλαγή του ιδιωτικού σύννεφου είναι το εικονικό ιδιωτικό σύννεφο (Virtual private cloud ή σε συντομογραφία VPC). Η διαφορά είναι ότι ένα ιδιωτικό νέφος φιλοξενείται στην εσωτερική υποδομή του οργανισμού, ενώ το VPC χρησιμοποιεί μια υποδομή παροχής υπηρεσιών cloud τρίτου μέρους. Ωστόσο, σε αντίθεση με ένα δημόσιο σύννεφο που εξυπηρετεί πολλούς οργανισμούς, το VPC παραμένει αφιερωμένο σε έναν μόνο οργανισμό.

Ένα παράδειγμα VPC είναι το Amazon Virtual Private Cloud, μια υπηρεσία του Amazon Web Services, η οποία επιτρέπει τη σύνδεση Virtual Virtual Private Network από το κέντρο δεδομένων AWS στο κέντρο εταιρικών δεδομένων του οργανισμού για υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Ενώ μια ιδιωτική εγκατάσταση cloud μπορεί είναι αρκετά συνηθισμένη ιδιαίτερα για μεγάλου μεγέθους εταιρείες, όμως τα τελευταία χρόνια συνδυάζεται συχνά με το δημόσιο cloud server του προμηθευτή, και στην ουσία καταλήγει να είναι υβριδικό. Αυτό παρέχει τα πλεονεκτήματα της επεκτασιμότητας για την παροχή πρόσθετων πόρων σε περιόδους μέγιστης ζήτησης, γνωστό στα αγγλικά και ως cloud bursting. Για να καταλάβετε πως δουλεύει το πράγμα: Οι ρυθμίσεις αλλάζουν σε ώρες μέγιστης ζήτησης, ούτως ώστε οι λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές να μετατοπιστούν στο δημόσιο σύννεφο, με την προοπτική οι πρόσθετοι πόροι στο ιδιωτικό σύννεφο να μπορούν να διατεθούν σε εκείνες τις εφαρμογές που πρέπει να εκτελούνται τοπικά.

Πλεονεκτήματα του ιδιωτικού σύννεφου

  • Ασφάλεια – Όταν ένα ιδιωτικό σύννεφο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο σε ένα πελάτη, η ασφάλεια του καθίσταται σαφώς υψηλότερη από ότι σε στο δημόσιο σύννεφο που έχει πολλούς χρήστες, όπου εκεί συνήθως αρχίζει και χάνεται λιγάκι ο έλεγχος.
  • Έλεγχος – Η εκάστοτε εταιρεία αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της πρόσβασης στο διακομιστή και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν.
  • Απόδοση – Σε ένα ιδιωτικό σύννεφο, το hardware στην ουσία είναι on-premise και επομένως βρίσκεται μέσα από το τείχος προστασίας, οπότε έχει ως θετικό αποτέλεσμα η καθυστέρηση είναι χαμηλότερη και συνεπώς η ταχύτητα του δικτύου να είναι ταχύτερη.
  • Προσαρμογή – Με τον έλεγχο του hardware και της υποδομής, τα στοιχεία μπορούν να αναβαθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες, όπως η μνήμη RAM και οι σκληροί δίσκοι για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, ενώ μπορούν να ρυθμιστούν κατάλληλα κάποιες εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
  • Διαχείριση – Σε ένα δημόσιο σύννεφο (δηλαδή κοινό), ο πάροχος σύννεφων είναι ο κορυφαίος διαχειριστής, αντιθέτως σε ένα περιβάλλον ιδιωτικού, ο διαχειριστής πληροφορικής της εταιρείας έχει τα πλήρη δικαιώματα της διαχείρισης.

Μειονεκτήματα του ιδιωτικού σύννεφου

Υπάρχουν επίσης ορισμένα μειονεκτήματα στο περιβάλλον του ιδιωτικού cloud. Το ένα είναι ότι τα κόστη εκκίνησης για την απόκτηση ενός προσαρμοσμένου hardware είναι αρκετά υψηλότερα από ένα δημόσιο. Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική του αξία σε οικονομικό κόστος, καθώς τυγχάνει ορισμένες φορές να υπάρχουν αποτυχίες του συστήματος και κατά συνέπεια να απαιτείται επιπλέον εργατικές ώρες ή κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό από μία άλλη εταιρεία.

Το κόστος συντήρησης δεν είναι σε καμία περίπτωση οικονομικά αποδοτικό. Επίσης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του τμήματος πληροφορικής της εταιρείας, προκαλώντας τους να στραφούν σε δημόσιες λύσεις με πιο προβλέψιμα μηνιαία κόστη, τα οποία ομολογουμένως είναι αισθητά χαμηλότερα.

Ωστόσο, για τις εφαρμογές που είναι κρίσιμης σημασίας για την εταιρεία, η επένδυση στο ιδιωτικό cloud μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί, αφού το uptime βελτιώνεται κατακόρυφα.

Επιπλέον μια ιδιωτική λύση cloud αναμφισβήτητα κρύβει πολλές προκλήσεις στο σχεδιασμό, τις ρυθμίσεις και τα απρόοπτα περιστατικά. Αν είναι overbuilt, θα είναι ανεπαρκής, και συνεπώς τα χρήματα θα σπαταλώνται σε πόρους που δεν είναι απαραίτητοι. Εάν το ιδιωτικό σύννεφο είναι under-powered, δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εργασίες που του ανατέθηκαν και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει περιόδους υψηλότερης ζήτησης, αν και αυτό έχει ωθήσει ορισμένους οργανισμούς να επιτρέψουν την έκρηξη σύννεφων, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ένα τελευταίο μειονέκτημα είναι ότι καθώς το ιδιωτικό σύννεφο βρίσκεται στο εταιρικό LAN, μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες πρόσβασης σε αυτό εκτός δικτύου, εντούτοις έτσι διατηρείται παράλληλα και ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Σε γενικές γραμμές τα μειονεκτήματα της απόκτησης, ανάπτυξης και διατήρησης μιας ιδιωτικής λύσης cloud θεωρούνται αποτρεπτικά, ακόμα και για εταιρείες που έχουν μεγάλη οικονομική ευχέρεια, έτσι αρκετοί που δοκίμασαν τις δυνατότητες του να σκέφτονται σοβαρά να στραφούν προς το δημόσιο σύννεφο, προφανώς γιατί γλιτώνουν αρκετά έξοδα και πόρους, όπως ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να είναι συνεχώς από πάνω του.

Σημειωτέον, το δημόσιο σύννεφο προσφέρει πόρους κατόπιν ζήτησης, και μάλιστα σε προσιτές τιμές. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές, τις χρήσεις και τις υπηρεσίες, συχνά λόγω ασφάλειας και συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγους μήνες, επειδή απαιτείται από τις εταιρείες να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων τους, διαφορετικά μπορεί να δεχθούν τεράστιο οικονομικό πρόστιμο.

Λογισμικό για ιδιωτικό σύννεφο

Για να δημιουργήσετε ένα ιδιωτικό σύννεφο για την εταιρεία σας απαιτεί λογισμικό. Υπάρχουν πολλές επιλογές από διάφορους προμηθευτές, όπως το Microsoft Azure, το VMWare vCloud και το Amazon Virtual Private Cloud,, το καθένα από αυτά προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών σύννεφων, των εικονικών ιδιωτικών σύννεφων και τη δυνατότητα σύνδεσης με έναν δημόσιο σύννεφο καθιστώντας το υβριδικό.

Μια άλλη δημοφιλής λύση είναι το λογισμικό Eucalyptus, το οποίο αντιπροσωπεύει το Elastic Utility Computing Architecture για τη σύνδεση των προγραμμάτων σας. Επίσης πρέπει να ξέρετε πως είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που παρέχει λύσεις για τη μεθοδολογία IaaS. Αυτό εξελίχθηκε από ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (University of California) της Σάντα Μπάρμπαρα, το οποίο στη συνέχεια εξαγοράστηκε από διάφορες εταιρείες, όπως η hewlett-packard και η DXC Technology.

Η εξήγηση της ευρείας υιοθέτησης του Eucalyptus οφείλεται κατά κύριο λόγο στη υποστήριξη που παρείχε στις εικονικές μηχανές των Windows και Linux, και σε πολλές άλλες σπουδαίες δυνατότητες που το κατέστησαν ιδιαίτερα δημοφιλές, και επειδή πάνω από όλα ήταν και είναι δωρεάν.

Συνεχίζει να να θεωρείται ακόμη ένα ισχυρό λογισμικό για το συγκεκριμένο τομέα με ένα προηγμένο σύνολο λειτουργιών, όπως το CloudWatch που μπορεί να συλλέγει και να μελετά τις μετρήσεις, να εντοπίζει τα προβλήματα και να παρέχει ειδοποιήσεις, ενώ με το Auto Scaling μπορούν να αυξηθούν οι πόροι που απαιτούνται για να ταιριάζουν κατάλληλα με το φόρτο εργασίας, και άλλα πολλά

Κλείνοντας, πρέπει να καταστήσουμε σαφές πώς το ιδιωτικό σύννεφο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο για οργανισμούς και μεγάλες εταιρείες που αναζητούν την πιο ισχυρή αρχιτεκτονική σύννεφων.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166