Υπόψη του ΙΜΟ ο επαναπατρισμός των Ελλήνων ναυτικών

H ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον γ.γ. του ΥΕΝ Ζαχαριάδη Νίκο, στο πλαίσιο των εργασιών της 23ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΙΜΟ στο Λονδίνο, έθεσε το θέμα του επαναπατρισμού των Ελλήνων ναυτικών του δ/ξ “Tasman Spirit”, καθώς και του Eλληνα που αποτελούσε μέλος σωστικού συνεργείου, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

“Αποτελεί θέμα αρχής για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλούνται συνεπεία των ατυχημάτων πλοίων.

Η θέση μας ανέκαθεν ήταν ότι η εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν από την πλήρη και σε βάθος έρευνα για τη διερεύνησή τους συμβάλλουν αποφασιστικά στην ελαχιστοποίηση τέτοιων φαινομένων στο μέλλον.

Κατανοούμε πλήρως την έκταση και τις συνέπειες της ρύπανσης που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα του πρόσφατου ατυχήματος του υπό σημαία Μάλτας δ/ξ “Tasman Spirit” στον λιμένα Karachi, στο Πακιστάν. Εντούτοις, μας στεναχωρεί το γεγονός ότι στους Eλληνες και Φιλιππινέζους ναυτικούς μέλη του πληρώματος, καθώς επίσης και σε έναν Eλληνα υπήκοο, μέλος σωστικού συνεργείου, έχει απαγορευθεί η έξοδος από το Πακιστάν από τον Ιούλιο του 2003, όταν συνέβη το ατύχημα.

Επιπλέον, οι ενέργειες των πακιστανικών αρχών όσον αφορά την κράτησή τους είναι αβάσιμες και ενάντια στις θεμελιώδεις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλα τα ανωτέρω πρόσωπα αντιμετωπίζονται ως όμηροι για καθαρά οικονομικούς λόγους.

Η συνέχιση της κατάστασης αυτής δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή και με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η Ελλάδα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου και των παγκοσμίως αποδεκτών πρακτικών για τον επαναπατρισμό των κρατούμενων Ελλήνων πολιτών.

Επιπλέον, απευθυνόμεθα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα προκειμένου, εκτιμώντας όλα τα γεγονότα σχετικά με την υπόθεση αυτή, να επέμβει αποφασιστικά με σκοπό την άμεση ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας, ούτως ώστε να τεθεί ένα τέλος στη δυσάρεστη αυτή κατάσταση σε όφελος των εμπλεκόμενων ναυτικών, οι οποίοι, όπως πολλοί άλλοι, δεν είναι παρά τα αθώα θύματα αυτού του ατυχήματος”.