Τράπεζες: Επιδείνωση στα αποτελέσματα το α΄ τριμήνο

Επιδείνωση θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του τρέχοντος οικονομικού έτους, το μέγεθος της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί διχάζοντας τους αναλυτές, λόγω των αστάθμητων παραγόντων που έχει δημιουργήσει η παγκόσμια πιστωτική κρίση (και) στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι αναλυτές επισημαίνουν δε, ότι η συνήθης σύγκριση μεταξύ του α’ τριμήνου 2009 με του αντίστοιχου διαστήματος του 2008 δεν είναι ούτε εφικτή, αλλά ούτε και ασφαλής, όπως θα ήταν σε έτη όπου η παγκόσμια οικονομία θα διένυε σταθερή ανάπτυξη.

Η πιο σαφής ωστόσο εικόνα που έχουν οι εγχώριοι αναλυτές για τις τράπεζες, είναι ότι τα επαναλαμβανόμενα κέρδη τους από παραδοσιακές εργασίες θα υποχωρήσουν σημαντικά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους και συγκεκριμένα τα έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Τουναντίον, θα εγγράψουν στα κέρδη τους σημαντικά ποσά, από αγοροπωλησία χρεογράφων καθώς τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες του α’ τριμήνου ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε άνοδο κατά περίπου 20%.

Οι λόγοι

Η μείωση των κερδών στα επαναλαμβανόμενα κέρδη οφείλεται κυρίως στη σημαντική επιβράδυνση της εγχώριας πιστωτικής επέκτασης, αλλά και λόγω του διεθνούς προβλήματος ρευστότητας που οδηγεί τις τράπεζες να κρατούν τα κεφάλαιά τους από την τρέχουσα οικονομική κρίση που δημιουργεί αβεβαιότητες για το μέλλον.

Παράδειγμα αποτελούν τα στοιχεία των στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες εντός του πρώτου διμήνου του τρέχοντος έτους, καθώς η Εθνική Τράπεζα έχει χορηγήσει το 59% του πιστωτικού κλάδου και οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν μόλις μοιραστεί το 41%.

Σημαντικό αγκάθι παραμένει το στοιχείο των προβλέψεων και για το εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Αναλυτές τονίζουν ότι αν και οι προβλέψεις είναι ένα νούμερο στον ισολογισμό το οποίο αντικατοπτρίζει τις εκτιμήσεις των διοικήσεων για το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εν τούτοις πολλές διοικήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων προβαίνουν σε εγγραφές «προβλέψεων» για δάνεια που ήδη έχουν καταπέσει, με αποτέλεσμα να αφαιρούνται από τα κέρδη τους και όχι από τα ίδια κεφάλαια.

Μέσα στο τρίμηνο, έχουν κηρύξει πτώχευση αρκετές ελληνικές εταιρείες, για τις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε προβλέψεις αν θέλουν να αφαιρεθούν από τα κέρδη και όχι από τα ίδια κεφάλαια. Για παράδειγμα, οι Lannet, Ρουσουνέλος κατασκευαστική, ALTEC, Καρμπέρος, Απέργης, κ.λπ., τα δάνεια των οποίων προέρχονται από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να τα διαγράψουν από τα κέρδη τριμήνου.

Στις αγορές

Προβλέψεις επίσης, θα πρέπει να πάρουν οι τράπεζες εκείνες που έχουν επεκταθεί στις αγορές της Νέας Ευρώπης. Ωστόσο, εκτός από το ρουμάνικο νόμισμα (RON), το οποίο το πρώτο τρίμηνο του έτους υπέστη διολίσθηση κατά 5% έναντι του ευρώ και το πολωνικό (-10%), τα περισσότερα νομίσματα παραμένουν σταθερά, ενώ σχετική εξομάλυνση προσδοκάται από τις αποφάσεις του G20 σύμφωνα με τις οποίες θα κατευθυνθούν αρκετά κεφάλαια για τη σταθεροποίηση των χωρών αυτών.

Τα πιστωτικά ιδρύματα κουβαλούν επίσης το βαρίδι των προθεσμιακών καταθέσεων, όπου σε ορισμένες τράπεζες το συνολικό spread έχει γυρίσει σε αρνητικό.

Οι τράπεζες οι οποίες είχαν υψηλό ποσοστό δανείων προς καταθέσεεις αναγκάστηκαν να δώσουν υψηλά επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους, αλλά και εκείνες που «μπήκαν» στον ανταγωνισμό για να διατηρήσουν τις δικές τους καταθέσεις, θα συμπιεστούν τα κέρδη τους το α’ τρίμηνο.

Μοχλός πίεσης των κερδών όλων των τραπεζών αποτελεί η αύξηση του spread κατά 15 μονάδες βάσης, αλλά και τα έσοδά τους από εργασίες Leasing, factoring, ακινήτων, κ.λπ.

Φτηνή ρευστότητα

Ωστόσο, οι τράπεζες πλέον έχουν επαναπαυτεί στην πηγή χρηματοδότησης της ΕΚΤ, αντλώντας φτηνή ρευστότητα, το οποίο μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, η Εθνική σημείωσε κέρδη 332 εκατ. ευρώ, η Eurobank κέρδη 5 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank παρουσίασε ζημίες 55,7 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς ζημίες 126 εκατ. ευρώ, λόγω των μεγάλων προβλέψεων που έχουν πάρει.

«Αγκάθι»

Σημαντικό αγκάθι παραμένει το στοιχείο των προβλέψεων και για το εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Αναλυτές τονίζουν ότι αν και οι προβλέψεις είναι ένα νούμερο στον ισολογισμό, αντικατοπτρίζουν, όμως, τις εκτιμήσεις των διοικήσεων για το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πολλές διοικήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων προβαίνουν σε εγγραφές «προβλέψεων» για δάνεια που ήδη έχουν καταπέσει, με αποτέλεσμα να αφαιρούνται από τα κέρδη τους και όχι από τα ίδια κεφάλαια.

Μέσα στο τρίμηνο, έχουν κηρύξει πτώχευση αρκετές ελληνικές εταιρείες για τις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε προβλέψεις, αν θέλουν να αφαιρεθούν από τα κέρδη και όχι από τα ίδια κεφάλαια.

Τα πιστωτικά ιδρύματα κουβαλούν επίσης το βαρίδι των προθεσμιακών καταθέσεων, όπου σε ορισμένες τράπεζες το συνολικό spread έχει γυρίσει σε αρνητικό.