Ταυτότητα

Ο σκοπός ύπαρξης του Texnologia.Net είναι να διαφέρει από τους άπειρους ιστότοπους που υπάρχουν στο διαδίκτυο, και να αποτελεί πρότυπο, με το περιεχόμενο, την εγκυρότητα και γενικότερα με την φιλοσοφία που δραστηριοποιείται.

Το περιεχόμενο μας παράγεται μέσα από διεξοδική έρευνα προκειμένου να αποτυπώσουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια, ακολουθώντας πάντα ποιοτικές κατευθυντήριες γραμμές. Άλλωστε για αυτό το λόγο ο ιστότοπος μας αποτελεί σημείο αναφοράς και αρκετοί επιστήμονες ανά την υφήλιο, αναφέρονται στο υλικό μας ως αξιόπιστη πηγή.

Ιδρυτής, ιδιοκτήτης και διαχειριστής: Στέλιος Θεοδωρίδης

Ασχολούμαι ενεργά στον χώρο του διαδικτύου, της τεχνολογίας κ.λπ από το 2.000. Επιπλέον, κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως ζητούν την γνώμη μου για διάφορα ζητήματα, όπως για την ποιότητα των συσκευών, λογισμικών, εφαρμογών, υπηρεσιών, όπως και για τα δρώμενα του διαδικτύου, τις τεχνολογικές εξελίξεις κ.λπ.

Τέλος θα παραθέσω μια σκέψη, η οποία με αντιπροσωπεύει ως προσωπικότητα:

“Η εκπαίδευση είναι ο βασικός πυλώνας της πνευματικής ανάπτυξης του ατόμου. Προωθεί την απόκτηση γνώσεων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ευρύτερη κατανόηση του κόσμου γύρω μας.”

Μετάφραση στα Αρχαία Ελληνικά: “Ἡ παιδεία ἐστὶν ὁ ἀκρογωνιαῖος πυλών ἡς τῆς πνευματικῆς αὐξήσεως τοῦ ἀτόμου. Προάγει τὴν ἐξέτασιν τῆς γνώσεως, τὴν εὐδοκίμησιν τῶν δεξιοτήτων, καὶ τὴν εὐρυθμίαν τῆς περὶ τὸ περίκειται κόσμου συνέσεως.”