Τι ισχύει στο Facebook για την βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά

Τι ισχύει στο Facebook για την βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλους τους ισχύοντες κανόνες του Facebook αναφορικά με τη βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά.

1. Βάσιμες απειλές βίας

Αιτιολόγηση πολιτικής

Ο στόχος μας είναι να αποτρέπουμε την πρόκληση βλαβών στον πραγματικό κόσμο που μπορεί να σχετίζονται με περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί στο Facebook. Κατανοούμε ότι, πολλές φορές, οι χρήστες εκφράζουν την απαξίωση ή τη διαφωνία τους με απειλές ή επικλήσεις βίας, οι οποίες ωστόσο είναι επιπόλαιες και δεν έχουν πραγματική υπόσταση. Γι’ αυτό, προσπαθούμε να συνεκτιμάμε τη διατύπωση, το συγκείμενο και άλλες λεπτομέρειες προκειμένου να διακρίνουμε τις συνήθεις δηλώσεις από το περιεχόμενο που συνιστά βάσιμη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή την ασφάλεια ενός συγκεκριμένου προσώπου. Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν μια απειλή είναι βάσιμη, μπορεί επίσης να συνεκτιμήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως τη δημόσια προβολή του απειλούμενου ατόμου ή το πόσο ευάλωτο είναι το άτομο αυτό. Όταν πιστεύουμε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σωματικής βλάβης ή άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αφαιρούμε το σχετικό περιεχόμενο, απενεργοποιούμε τους εμπλεκόμενους λογαριασμούς και συνεργαζόμαστε με τις διωκτικές αρχές.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Τις παρακάτω απειλές:

 • Βάσιμες δηλώσεις περί πρόθεσης άσκησης βίας εναντίον ενός ή περισσότερων ατόμων, ή εναντίον μιας τοποθεσίας (πόλης ή μικρότερης περιοχής). Αξιολογούμε τη βασιμότητα αυτών των δηλώσεων με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και, γενικά, θεωρούμε ως βάσιμες τις δηλώσεις όταν περιλαμβάνουν:
 • Ένα στόχο (άτομο, ομάδα ατόμων ή τοποθεσία), και
 • Επικήρυξη/ζήτηση πληρωμής, ή
 • Αναφορά ή εικόνα συγκεκριμένου όπλου, ή
 • Προσφορά πώλησης ή αίτημα αγοράς όπλου, ή
 • Αναλυτική διεύθυνση ή όνομα κτιρίου, ή
 • Ένα στόχο και δύο ή περισσότερες από τις παρακάτω πληροφορίες (μπορεί να είναι δύο ίδιες πληροφορίες):
 • Τοποθεσία
 • Ώρα
 • Μέθοδος
 • Οποιαδήποτε δήλωση περί πρόθεσης άσκησης βίας εναντίον ευάλωτου ατόμου (που ταυτοποιείται με βάση το όνομα ή τον τίτλο του, την εικόνα του ή άλλα στοιχεία) ή ευάλωτης ομάδας ατόμων, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των αρχηγών κρατών, μαρτύρων, μυστικών πληροφοριοδοτών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων

Επικλήσεις βίας ή δηλώσεις που υποστηρίζουν τη βία εναντίον των ακόλουθων στόχων (που ταυτοποιούνται με βάση το όνομα ή τον τίτλο τους, την εικόνα τους ή άλλα στοιχεία):

 • Οποιοδήποτε ευάλωτο άτομο ή ομάδα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των αρχηγών κρατών, εκλεγμένων αξιωματούχων, μαρτύρων, μυστικών πληροφοριοδοτών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων
 • Δημόσια πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για βάσιμες απειλές όπως αυτές ορίζονται πιο πάνω
 • Ομάδες ατόμων ή μη κατονομαζόμενα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για βάσιμες απειλές
 • Τοποθεσίες, εφόσον πρόκειται για βάσιμες απειλές
 • Δημοσιεύσεις που δεν προσδιορίζουν το στόχο, αλλά περιλαμβάνουν κάποιο σύμβολο που αντιπροσωπεύει το στόχο ή εικόνα όπλων

Δηλώσεις που εκφράζουν την επιθυμία για βία και υποθετικές δηλώσεις βίας εναντίον:

 • Ευάλωτων ομάδων
 • Δημόσιων προσώπων, εφόσον πρόκειται για βάσιμες απειλές (εκτός αν το εν λόγω άτομο έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα εγκλήματα ή είναι μέλος επικίνδυνης οργάνωσης)
 • Ευάλωτων ατόμων, εφόσον πρόκειται για βάσιμες απειλές
  Ομάδων ατόμων ή μη κατονομαζόμενων προσώπων, εφόσον πρόκειται για βάσιμες απειλές
 • Τοποθεσιών, εφόσον πρόκειται για βάσιμες απειλές
 • Οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με σκοπό την αποκάλυψη της ταυτότητας ενός ατόμου ως μέλους καθορισμένης και αναγνωρίσιμης ομάδας κινδύνου

Οδηγίες για τη δημιουργία ή τη χρήση όπλων, όταν ο στόχος αυτών των οδηγιών είναι ο τραυματισμός ή η δολοφονία ατόμων και αυτό προκύπτει από:

 • Διατύπωση που δηλώνει ρητά τον συγκεκριμένο στόχο, ή
 • Εικόνες που δείχνουν ή προσομοιώνουν το τελικό αποτέλεσμα (σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος), στο πλαίσιο των οδηγιών
 • Εκτός αν υπάρχει σαφές συγκείμενο που υποδεικνύει ότι το περιεχόμενο έχει άλλον σκοπό (π.χ. έχει κοινοποιηθεί στο πλαίσιο μαθημάτων αυτοάμυνας, στρατιωτικής εκπαίδευσης, εμπορικών βιντεοπαιχνιδιών ή ειδησεογραφικής κάλυψης)
 • Οδηγίες για τη δημιουργία ή τη χρήση εκρηκτικών, εκτός αν υπάρχει σαφές συγκείμενο που υποδεικνύει ότι το περιεχόμενο δεν έχει ως απώτερο σκοπό τη βία (π.χ. σαφής επιστημονικός/εκπαιδευτικός σκοπός ή πυροτεχνήματα)

Έκθεση της ταυτότητας ευάλωτων ατόμων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει δηλώσεις πρόθεσης, προτροπής, στήριξης ή υποστήριξης πράξεων βίας λόγω του αποτελέσματος κάποιας εκλογικής αναμέτρησης.

2. Επικίνδυνα άτομα και οργανώσεις

Αιτιολόγηση πολιτικής

Σε μια προσπάθεια πρόληψης και παρεμπόδισης των βίαιων πράξεων στον πραγματικό κόσμο, δεν επιτρέπουμε σε καμία οργάνωση και σε κανένα άτομο που έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω να έχει παρουσία στο Facebook:

 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Οργανωμένο μίσος
 • Μαζικές ή κατά συρροή δολοφονίες
 • Σωματεμπορία
 • Οργανωμένη βία ή εγκληματική δράση

Επίσης, αφαιρούμε το περιεχόμενο που υποστηρίζει ή εκθειάζει τις ομάδες, τους επικεφαλής ή τα άτομα που έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Δεν επιτρέπουμε στα παρακάτω άτομα (είτε βρίσκονται εν ζωή είτε έχουν πεθάνει) ή ομάδες να έχουν παρουσία (π.χ. να έχουν λογαριασμό, Σελίδα ή ομάδα) στην πλατφόρμα μας:

Τρομοκρατικές οργανώσεις και τρομοκράτες

Ως τρομοκρατική οργάνωση ορίζεται:

 • Μια μη κυβερνητική οργάνωση που προβαίνει σε προμελετημένες πράξεις βίας κατά ατόμων ή περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό να τρομοκρατήσει τους πολίτες, μια κυβέρνηση ή έναν διεθνή οργανισμό προκειμένου να πετύχει κάποιον πολιτικό, θρησκευτικό ή ιδεολογικό στόχο.
 • Τα μέλη των τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και τα άτομα που προβαίνουν σε τρομοκρατικές ενέργειες, θεωρούνται τρομοκράτες.
 • Ως τρομοκρατική ενέργεια ορίζεται κάθε προμελετημένη πράξη βίας κατά ατόμων ή περιουσιακών στοιχείων που διαπράττεται από έναν μη κυβερνητικό φορέα με σκοπό να τρομοκρατήσει τους πολίτες, μια κυβέρνηση ή έναν διεθνή οργανισμό προκειμένου να πετύχει κάποιον πολιτικό, θρησκευτικό ή ιδεολογικό στόχο.
  Οργανώσεις μίσους, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής και των επιφανών μελών τους

Ως οργάνωση μίσους ορίζεται:

 • Οποιαδήποτε ομάδα τριών ή περισσότερων ατόμων που έχει οργανωθεί υπό ένα συγκεκριμένο όνομα ή σύμβολο, και η ιδεολογία, οι δηλώσεις ή οι ενέργειες της οποίας στρέφονται κατά συγκεκριμένων ατόμων με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένης της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του φύλου, του γένους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, των σοβαρών παθήσεων και των αναπηριών.

Μαζικοί και κατά συρροή δολοφόνοι

 • Θεωρούμε ότι μια ανθρωποκτονία αποτελεί μαζική δολοφονία, εφόσον υπάρχουν τέσσερις ή περισσότεροι θάνατοι σε ένα συμβάν.
 • Θεωρούμε ότι αν κάποιος έχει διαπράξει δύο ή περισσότερες δολοφονίες σε διαφορετικές περιπτώσεις ή τοποθεσίες είναι κατά συρροή δολοφόνος.
 • Οι εκτιμήσεις αυτές γίνονται με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και η πολιτική αυτή εφαρμόζεται γενικά για κάθε μαζικό ή κατά συρροή δολοφόνο που πληροί οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:
 • Έχει καταδικαστεί για μαζική ή κατά συρροή δολοφονία.
 • Σκοτώθηκε από τις διωκτικές αρχές κατά τη διάπραξη μαζικής ή κατά συρροή δολοφονίας ή την προσπάθεια διαφυγής του.
 • Αυτοκτόνησε επιτόπου ή μετά τη μαζική ή κατά συρροή δολοφονία.
 • Αναγνωρίστηκε από τις διωκτικές αρχές βάσει οπτικού υλικού από τον τόπο του εγκλήματος.
 • Ομάδες εμπορίας ανθρώπων και οι επικεφαλής τους

Οι ομάδες εμπορίας ανθρώπων είναι οργανώσεις υπεύθυνες για οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 • Εκπόρνευση, καταναγκαστική εργασία, δουλεία ή αφαίρεση οργάνων
 • Στρατολόγηση, μεταφορά, κράτηση, παροχή, φύλαξη ή παραλαβή ανηλίκου, ή ενήλικα παρά τη θέλησή του
 • Εγκληματικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής και των επιφανών μελών τους

Ως εγκληματική οργάνωση ορίζεται:

 • Κάθε ομάδα τριών ή περισσότερων ατόμων που έχει οργανωθεί υπό ένα συγκεκριμένο όνομα, χρώμα(τα), χειρονομία(ες) ή αναγνωρίσιμο σύμβολο και έχει διαπράξει, ή απειλεί να διαπράξει, εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των εξής:
 • Ανθρωποκτονία
 • Διακίνηση ναρκωτικών
 • Διακίνηση όπλων
 • Κλοπή ταυτότητας
 • Ξέπλυμα χρήματος
 • Εκβιασμός ή εμπορία ανθρώπων
  Βιαιοπραγία
 • Απαγωγή
 • Σεξουαλική εκμετάλλευση (καλύπτεται στο άρθρο 7 και στο άρθρο 8)
  Δεν επιτρέπουμε την κοινοποίηση των συμβόλων που εκπροσωπούν οποιαδήποτε από τις παραπάνω οργανώσεις ή από τα παραπάνω άτομα στην πλατφόρμα μας, χωρίς συγκείμενο που να καταδικάζει το εν λόγω περιεχόμενο ή να το αναλύει με ουδέτερο τρόπο.

Δεν επιτρέπουμε την κοινοποίηση περιεχομένου που εξυμνεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω οργανώσεις ή από τα παραπάνω άτομα, ή τις ενέργειές τους.

Δεν επιτρέπουμε το συντονισμό ενεργειών υποστήριξης για οποιαδήποτε από τις παραπάνω οργανώσεις ή από τα παραπάνω άτομα, ή τις ενέργειές τους.

3. Προώθηση ή δημοσιοποίηση εγκλημάτων

Αιτιολόγηση πολιτικής

Απαγορεύουμε την προώθηση ή δημοσιοποίηση βίαιων εγκλημάτων, κλοπών ή/και απατών, επειδή δεν θέλουμε να επιβραβεύουμε την εγκληματική δράση εξαιτίας του κινδύνου αντιγραφής τέτοιων συμπεριφορών. Επίσης, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να προβάλλουν εικόνες εγκληματικής δράσης ή να ομολογούν εγκλήματα που έχουν διαπράξει οι ίδιοι ή συνεργάτες τους. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να συζητούν ή να υποστηρίζουν τη νομιμότητα εγκληματικών δράσεων, καθώς και να τις σχολιάζουν με ρητορικό ή σατιρικό τρόπο.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Περιεχόμενο που δείχνει τις παρακάτω εγκληματικές δράσεις, είτε αυτές έχουν διαπραχθεί από το χρήστη είτε από συνεργάτες του, ή συνιστά απολογία ή προώθηση τέτοιων δράσεων:

 • Πράξεις σωματικής βίας εναντίον ατόμων
 • Πράξεις σωματικής βίας εναντίον ζώων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απεικονίζονται σκηνές από κυνήγι ή ψάρεμα, θρησκευτικές θυσίες ή στιγμιότυπα από τη διαδικασία παρασκευής/επεξεργασίας τροφίμων
 • Λαθροθηρία ή πώληση ζώων υπό εξαφάνιση ή μελών τους
 • Οργανωμένες μάχες ζώων
 • Κλοπή
 • Βανδαλισμός ή πρόκληση υλικών ζημιών
 • Απάτη
 • Εμπορία ανθρώπων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
 • Σεξουαλική βία ή εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών επιθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 και το άρθρο 8.

4. Συντονισμός βίαιων πράξεων

Αιτιολόγηση πολιτικής

Σε μια προσπάθεια πρόληψης και παρεμπόδισης των βίαιων πράξεων στον πραγματικό κόσμο, απαγορεύουμε στους χρήστες να διευκολύνουν ή να συντονίζουν μελλοντικές εγκληματικές ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόκληση βλαβών σε άτομα, επιχειρήσεις ή ζώα, ή είναι πιθανό να προκαλέσουν τέτοιες βλάβες. Οι χρήστες μπορούν να εφιστούν την προσοχή του κοινού σε επιβλαβείς ενέργειες που μπορεί να έχουν δει ή βιώσει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποστηρίζουν ή συντονίζουν αυτές τις ενέργειες.

 • Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:
 • Δηλώσεις πρόθεσης, προτροπές ή υποστήριξη για τα εξής:
 • Πράξεις σωματικής βίας εναντίον ατόμων
 • Πράξεις σωματικής βίας εναντίον ζώων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απεικονίζονται σκηνές από κυνήγι ή ψάρεμα, θρησκευτικές θυσίες ή στιγμιότυπα από τη διαδικασία παρασκευής/επεξεργασίας τροφίμων
 • Λαθροθηρία ή πώληση ζώων υπό εξαφάνιση ή μελών τους
 • Οργανωμένες μάχες ζώων
 • Κλοπή
 • Βανδαλισμός/υλικές ζημιές
 • Απάτη
 • Εμπορία ανθρώπων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
 • Σεξουαλική βία ή εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών επιθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 και το άρθρο 8
 • Προσφορές υπηρεσιών λαθρεμπορίου ή βοήθεια για το λαθρεμπόριο ανθρώπων.

5. Αγαθά που υπόκεινται σε νομοθετικές ρυθμίσεις

Αιτιολόγηση πολιτικής

Προκειμένου να ενθαρρύνουμε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τους κοινούς νομικούς περιορισμούς, απαγορεύουμε τις προσπάθειες αγοράς, πώλησης ή εμπορίας μη φαρμακευτικών ουσιών, φαρμάκων και μαριχουάνας από ιδιώτες, παραγωγούς και λιανοπωλητές. Απαγορεύουμε επίσης την αγορά, πώληση, δωρεά, ανταλλαγή και μεταβίβαση πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τέτοιων όπλων και των πυρομαχικών, μεταξύ ιδιωτών στο Facebook. Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερους κανονισμούς σε όλες τις χώρες. Ωστόσο, εξαιτίας της παγκόσμιας φύσης της κοινότητάς μας που δεν έχει σύνορα, προσπαθούμε να επιβάλλουμε τις πολιτικές μας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια. Τα καταστήματα πώλησης πυροβόλων όπλων και οι διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης μπορούν να προωθούν τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα προς πώληση εκτός των υπηρεσιών μας, εφόσον συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Επιτρέπουμε τις συζητήσεις για την πώληση πυροβόλων όπλων και σχετικών εξαρτημάτων σε καταστήματα ή από διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης και υποστηρίζουμε τις αλλαγές στη νομοθεσία για τα όπλα. Τα αγαθά τα οποία υπόκεινται σε νομοθετικές ρυθμίσεις και δεν απαγορεύονται στο πλαίσιο των Όρων της κοινότητας ενδέχεται να υπόκεινται στις πιο αυστηρές Πολιτικές μας για τις πωλήσεις.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Περιεχόμενο για μη φαρμακευτικές ουσίες (εκτός αλκοόλ και καπνού) που:

 • Συντονίζει ή ενθαρρύνει τρίτους για την πώληση μη φαρμακευτικών ουσιών.
 • Απεικονίζει την πώληση μη φαρμακευτικών ουσιών από το άτομο που έχει αναρτήσει τη δημοσίευση, ή από συνεργάτες του, ή συνιστά παραδοχή ή προώθηση τέτοιων πωλήσεων.
 • Προωθεί, προτρέπει, συντονίζει ή παρέχει οδηγίες για τη χρήση μη φαρμακευτικών ουσιών.
 • Συνιστά γραπτή ή προφορική παραδοχή για προσωπική χρήση μη φαρμακευτικών ουσιών, εκτός αν η δημοσίευση γίνεται στο πλαίσιο απεξάρτησης

Περιεχόμενο που απεικονίζει την πώληση ή απόπειρα αγοράς μαριχουάνας και φαρμακευτικών ουσιών. Συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο που:

 • Αναφέρει ή απεικονίζει τη μαριχουάνα ή φαρμακευτικές ουσίες
 • Συνιστά απόπειρα πώλησης ή εμπορίας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
 • Κάνοντας ρητή αναφορά στο προϊόν προς πώληση ή εμπορία
 • Ζητώντας από το κοινό να προχωρήσει σε αγορά
 • Αναφέροντας την τιμή
 • Ενθαρρύνοντας την επικοινωνία σχετικά με το προϊόν είτε ζητώντας ρητά από τους χρήστες να επικοινωνήσουν είτε συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας
 • Επιχειρώντας να ζητήσει το προϊόν με τους εξής τρόπους:
 • Εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αγορά του προϊόντος, ή
 • Ρωτώντας αν κάποιος έχει το προϊόν προς πώληση/εμπορία
 • Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για μεμονωμένες δημοσιεύσεις όσο και για Σελίδες ή ομάδες που επικεντρώνονται στην πώληση μαριχουάνας ή φαρμακευτικών ουσιών.

Περιεχόμενο που επιδιώκει την πώληση, δωρεά, ανταλλαγή ή μεταβίβαση πυροβόλων όπλων, εξαρτημάτων πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών μεταξύ ιδιωτών. Συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο που:

 • Αναφέρει ή απεικονίζει πυροβόλα όπλα, εξαρτήματα πυροβόλων όπλων, πυρομαχικά ή εκρηκτικά και ένα προϊόν που δεν σχετίζεται με τα πυροβόλα όπλα, και
 • Επιδιώκει την πώληση ή μεταβίβαση με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η δημοσίευση έχει αναρτηθεί από νομική οντότητα που εκπροσωπεί φυσικό κατάστημα, νόμιμο ιστότοπο ή επωνυμία:
 • Κάνοντας ρητή αναφορά στο προϊόν προς πώληση ή εμπορία
 • Ζητώντας από το κοινό να προχωρήσει σε αγορά
 • Αναφέροντας την τιμή ή δηλώνοντας ότι το προϊόν παρέχεται δωρεάν
 • Ενθαρρύνοντας την επικοινωνία σχετικά με το προϊόν
 • Ζητώντας ξεκάθαρα να υπάρξει επικοινωνία
 • Συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας
 • Επιχειρώντας να ζητήσει το προϊόν προς πώληση με τους εξής τρόπους:
 • Εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αγορά του προϊόντος, ή
 • Ρωτώντας αν κάποιος άλλος έχει το προϊόν προς πώληση/εμπορία

Σε ό,τι αφορά το παρακάτω περιεχόμενο, επιτρέπουμε την προβολή του σε άτομα 21 ετών και άνω:

Περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από φυσικό κατάστημα, νόμιμο ιστότοπο ή επωνυμία και συντονίζει ή προωθεί την πώληση ή άλλου είδους μεταβίβαση πυροβόλων όπλων, εξαρτημάτων πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών. Συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο που:

 • Κάνει ρητή αναφορά στο προϊόν προς πώληση ή μεταβίβαση, και
  Ζητάει από το κοινό να αγοράσει το προϊόν, ή
 • Αναφέρει την τιμή ή δηλώνει ότι το προϊόν παρέχεται δωρεάν, ή
 • Ενθαρρύνει την επικοινωνία σχετικά με το προϊόν είτε ζητώντας ρητά από τους χρήστες να επικοινωνήσουν είτε συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας

6. Αυτοκτονία και αυτοτραυματισμός

Αιτιολόγηση πολιτικής

Σε μια προσπάθεια να προωθήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο Facebook, αφαιρούμε το περιεχόμενο που ενθαρρύνει την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό, συμπεριλαμβανομένων των μεταδόσεων σε πραγματικό χρόνο που μπορεί να οδηγήσουν και άλλους σε παρόμοιες συμπεριφορές. Ως αυτοτραυματισμός ορίζεται κάθε εσκεμμένος και άμεσος τραυματισμός, συμπεριλαμβανομένου του αυτοακρωτηριασμού και των διατροφικών διαταραχών. Θέλουμε το Facebook να είναι ένας χώρος όπου οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, να ενημερώνουν το ευρύτερο κοινό για τέτοια θέματα και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον όταν βιώνουν μια κακή εμπειρία. Γι’ αυτό, επιτρέπουμε τις συζητήσεις περί αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού. Προτρέπουμε τους χρήστες να προσφέρουν και να ζητάνε υποστήριξη από τους φίλους τους για την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων θεμάτων.

Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να παρέχουμε βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Επίσης, μιλάμε με ειδικούς σε θέματα αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού για να τροποποιούμε κατάλληλα τις πολιτικές μας και την επιβολή τους. Για παράδειγμα, οι ειδικοί μάς έχουν συστήσει να μην αφαιρούμε τα live βίντεο αυτοτραυματισμού εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παροχής βοήθειας ή υποστήριξης από οικεία πρόσωπα ή από τις αρχές.

Αφαιρούμε κάθε περιεχόμενο που κατονομάζει και στοχοποιεί θύματα ή επιζήσαντες περιστατικών αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας, είτε αυτό γίνεται σοβαρά είτε χιουμοριστικά ή ρητορικά. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να κοινοποιούν πληροφορίες για τον αυτοτραυματισμό και την αυτοκτονία, προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή του κοινού στο συγκεκριμένο πρόβλημα και να δώσουν τροφή για συζήτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προωθούν και δεν ενθαρρύνουν τον αυτοτραυματισμό ή την αυτοκτονία.

 • Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:
 • Περιεχόμενο που προωθεί, προτρέπει, συντονίζει ή παρέχει οδηγίες για:
 • Αυτοκτονία
 • Αυτοτραυματισμό
 • Διατροφικές διαταραχές

Περιεχόμενο για τον αυτοτραυματισμό που περιλαμβάνει σλόγκαν προώθησης, χωρίς σαφείς δηλώσεις κατά του αυτοτραυματισμού

Εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις που χρήζουν δημοσίευσης, η δημοσίευση περιεχομένου που απεικονίζει κάποιο άτομο που επιχειρεί να αυτοκτονήσει ή έχει αυτοκτονήσει αντιβαίνει στις πολιτικές μας

Σε ό,τι αφορά το παρακάτω περιεχόμενο, προσθέτουμε μια προειδοποιητική οθόνη προκειμένου οι χρήστες να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο μπορεί να είναι δυσάρεστο:

 • Φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν το θάνατο κάποιου ατόμου που έχει αυτοκτονήσει, εφόσον κριθεί ότι χρήζουν δημοσίευσης
  Φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν περιστατικό ευθανασίας/υποβοηθούμενης αυτοκτονίας σε ιατρικό περιβάλλον

Παρέχουμε πόρους σε άτομα που δημοσιεύουν γραπτές ή προφορικές παραδοχές περί αυτοτραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Αυτοκτονία
 • Ευθανασία/Υποβοηθούμενη αυτοκτονία
 • Αυτοακρωτηριασμός
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Εικόνες που δείχνουν πάνω από μία τομές αυτοακρωτηριασμού σε ένα μέλος του σώματος και έχουν ως κύριο θέμα μία ή περισσότερες τομές που δεν έχουν επουλωθεί.

7. Παιδικό γυμνό και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών

Αιτιολόγηση πολιτικής

Δεν επιτρέπουμε το περιεχόμενο που συνιστά σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών ή θέτει παιδιά σε κίνδυνο. Εφόσον λάβουμε γνώση κάποιου περιστατικού προφανούς εκμετάλλευσης παιδιών, το αναφέρουμε στο National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), όπως απαιτείται από το νόμο. Γνωρίζουμε ότι, ορισμένες φορές, οι χρήστες κοινοποιούν γυμνές εικόνες των παιδιών τους έχοντας καλή πρόθεση. Ωστόσο, κατά κανόνα, αφαιρούμε αυτές τις εικόνες, λόγω της πιθανότητας κατάχρησής τους από τρίτους και επειδή θέλουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να τις χρησιμοποιήσουν ή να τις ιδιοποιηθούν άλλοι.

Επίσης, συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητους ειδικούς, συμπεριλαμβανομένης της Συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα ασφάλειας του Facebook, προκειμένου να συζητάμε και να βελτιώνουμε τις πολιτικές μας και την επιβολή των κανονισμών που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, και ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Περιεχόμενο που απεικονίζει συμμετοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών ή ενθαρρύνει αυτές τις πρακτικές, με τους εξής (ενδεικτικούς) τρόπους:

 • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα με ανηλίκους
 • Προσπάθεια ανεύρεσης, εμφάνιση, κοινοποίηση ή προβολή γυμνών ή σεξουαλικών εικόνων ή σεξουαλικής δραστηριότητας με ανηλίκους
 • Ραντεβού για σεξουαλική συνεύρεση στον πραγματικό κόσμο ή απόκτηση σεξουαλικού υλικού απευθείας από ανήλικο
 • Ενήλικες που ζητάνε να γνωρίσουν ανηλίκους
 • Ανήλικοι που ζητάνε να γνωρίσουν ανηλίκους
 • Προβολή γυμνών εικόνων σε ανηλίκους
 • Ανήλικοι που ζητάνε να γνωρίσουν ενηλίκους
  Χρήση των προϊόντων μας και λειτουργιών του ιστότοπού μας με πρόθεση τη σεξουαλικοποίηση ανηλίκων

Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο, έργων τέχνης, ψηφιακού περιεχομένου και κειμένων) που απεικονίζει:

 • Οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα με ανηλίκους
 • Ανηλίκους σε σεξουαλικό, φετιχιστικό περιβάλλον
 • Ανηλίκους σε συνδυασμό με σεξουαλικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των εξής:
 • Δεσμά
 • Εικόνα που εστιάζεται στα γεννητικά όργανα
 • Παρουσία ερεθισμένου ενήλικα
 • Παρουσία σεξουαλικών παιχνιδιών
 • Σεξουαλική στολή
 • Στριπτίζ
 • Στημένο περιβάλλον (π.χ. σε ένα κρεβάτι) ή επαγγελματική λήψη (ποιότητα/εστίαση/γωνίες)
 • Φιλιά με ανοιχτό το στόμα με ανήλικο ή ενήλικα

Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο, φυσικών έργων τέχνης, ψηφιακού περιεχομένου και λεκτικών απεικονίσεων) που απεικονίζει ανηλίκους σε σεξουαλικό περιβάλλον

Περιεχόμενο με γυμνές εικόνες παιδιών, όπου ως γυμνή ορίζεται η εικόνα που δείχνει:

 • Γεννητικά όργανα (ακόμα και όταν είναι καλυμμένα ή συγκαλυμμένα από διαφανή ρούχα)
 • Πρωκτό ή/και εντελώς γυμνά οπίσθια σε κοντινή λήψη
 • Μη καλυμμένες γυναικείες θηλές για παιδιά μεγαλύτερα από νήπια
 • Παιδιά χωρίς ρούχα, από το λαιμό μέχρι το γόνατο, τα οποία είναι μεγαλύτερα από νήπια
 • Ψηφιακά δημιουργημένες απεικονίσεις γυμνών ανηλίκων, εκτός αν η εικόνα προορίζεται για σκοπούς σχετικούς με την υγεία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

8. Σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων

Αιτιολόγηση πολιτικής

Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του Facebook ως μέσου συζήτησης και προσέλκυσης της προσοχής του κοινού σε θέματα σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης. Πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ενίσχυση της κοινής κατανόησης και τη δημιουργία μιας κοινότητας. Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε χώρο για αυτή τη συζήτηση, προωθώντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον, αφαιρούμε το περιεχόμενο που απεικονίζει ή προωθεί τη σεξουαλική βία, τις σεξουαλικές επιθέσεις ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ή περιέχει σχετικές απειλές, προσφέροντας ωστόσο στα θύματα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Αφαιρούμε το περιεχόμενο που προβάλλει, υποστηρίζει ή συντονίζει μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις ή σεξουαλικές υπηρεσίες εμπορικού χαρακτήρα. Ο λόγος που αφαιρούμε αυτό το περιεχόμενο είναι για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να διευκολύνουμε συναλλαγές που μπορεί να σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, τον εξαναγκασμό και μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις. Ο όρος “σεξουαλικές υπηρεσίες” περιλαμβάνει την πορνεία, τις υπηρεσίες συνοδών, τα σεξουαλικά μασάζ και τις κινηματογραφημένες σεξουαλικές δραστηριότητες.

Για την προστασία των θυμάτων και των επιζήσαντων, αφαιρούμε επίσης τις εικόνες που απεικονίζουν περιστατικά σεξουαλικής βίας, καθώς και τις προσωπικές εικόνες που έχουν κοινοποιηθεί χωρίς την άδεια των ατόμων που απεικονίζουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσπάθειες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της τεχνολογίας για την προστασία προσωπικών εικόνων και τη δημιουργία μιας ασφαλούς κοινότητας και στον οδηγό μας για την αναφορά και την αφαίρεση προσωπικών εικόνων που έχουν κοινοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο, ψηφιακού περιεχομένου και λεκτικών απεικονίσεων) που απεικονίζει ή υποστηρίζει οποιαδήποτε μορφή σύνθλιψης (crushing), νεκροφιλίας, κτηνοβασίας ή μη συναινετικής σεξουαλικής επαφής.

Περιεχόμενο που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ανθρώπους με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 • Εκβιάζοντάς τους για χρήματα, χάρες ή οπτικό υλικό μέσα από απειλές περί έκθεσης γυμνών ή ημίγυμνων φωτογραφιών/βίντεό τους
  Κοινοποιώντας εικόνες που πληρούν και τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Μη εμπορικές εικόνες ή εικόνες που έχουν παραχθεί σε ιδιωτικό περιβάλλον
  Εικόνες όπου το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι (σχεδόν) γυμνό, συμμετέχει σε κάποια σεξουαλική δραστηριότητα ή έχει πάρει σεξουαλική στάση
 • Η απουσία συναίνεσης για την κοινοποίηση μιας εικόνας επιβεβαιώνεται από τα εξής:
 • Συγκείμενο εκδικητικού χαρακτήρα (π.χ. λεζάντες, σχόλια ή τίτλος σελίδας)
 • Ανεξάρτητες πηγές (π.χ. δημοσιογραφική κάλυψη ή αρχεία των διωκτικών αρχών)
 • Εμφανής αντιστοιχία του ατόμου που απεικονίζεται με το άτομο που μας υπέβαλε την αναφορά για το περιεχόμενο
 • Το άτομο που μας υπέβαλε την αναφορά για το περιεχόμενο έχει το ίδιο όνομα με το άτομο που εμφανίζεται στην εικόνα
 • Κοινοποιώντας εικόνες ενός πραγματικού προσώπου που εστιάζουν σε σεξουαλικοποιημένα σημεία του σώματος, όπως στο στήθος, στη βουβωνική χώρα ή στα οπίσθια. Πρέπει να ισχύουν τα εξής:
 • Το σημείο εστίασης πρέπει να είναι ένα σεξουαλικοποιημένο σημείο του σώματος
 • Το εικονιζόμενο άτομο πρέπει να είναι προφανές ότι δεν γνωρίζει πως φωτογραφίζεται/βιντεοσκοπείται
 • Απειλώντας για κοινοποίηση προσωπικών εικόνων χωρίς τη συγκατάθεση του εικονιζόμενου ατόμου, ή δηλώνοντας την πρόθεση μιας τέτοιας κοινοποίησης
 • Ζητώντας προσωπικές εικόνες για προβολή ή κοινοποίηση χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση
 • Απειλώντας ή δηλώνοντας την πρόθεση κοινοποίησης ιδιωτικών συζητήσεων σεξουαλικού περιεχομένου

Προσπάθειες συντονισμού σεξουαλικών υπηρεσιών για ενηλίκους ή εμπλοκή σε πορνεία, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • Υπηρεσίες συνοδών
 • Πορνεία
 • Βιντεοσκοπημένες σεξουαλικές συνευρέσεις
 • Σεξουαλικό μασάζ
 • Ερωτήσεις για τιμές σε εικόνες για συνοδούς
 • Παροχή στοιχείων επικοινωνίας με εικόνες συνοδών ή χρήση αγοραίων όρων σχετικών με την ανεύρεση σεξουαλικών υπηρεσιών
 • Διακανονισμοί γάμων με πρόσφυγες ή άτομα που έχουν εκτοπιστεί μέσα στη χώρα τους
 • Υπηρεσίες κυριαρχίας (domination) επί πληρωμή
 • Προσφορά ή ζήτηση σεξ ή συντρόφων με σεξουαλικά φετίχ.

9. Εκφοβισμός

Αιτιολόγηση πολιτικής

Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί σε πολλά περιβάλλοντα και να έχει πολλές διαφορετικές μορφές, από δηλώσεις που υποβιβάζουν το χαρακτήρα κάποιου μέχρι δημοσιεύσεις ακατάλληλων εικόνων και απειλές. Δεν ανεχόμαστε τα φαινόμενα εκφοβισμού στο Facebook, επειδή θέλουμε τα μέλη της κοινότητάς μας να αισθάνονται ότι είναι ασφαλή και χαίρουν σεβασμού.

Αφαιρούμε το περιεχόμενο που στοχεύει εσκεμμένα συγκεκριμένα άτομα με σκοπό να τα υποβαθμίσει ή να τα εξευτελίσει. Αναγνωρίζουμε ότι ο εκφοβισμός μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβής για τους ανηλίκους και οι πολιτικές μας παρέχουν αυξημένη προστασία στους ανηλίκους επειδή είναι πιο ευάλωτοι και επιρρεπείς στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητάμε από το άτομο που αποτελεί στόχο του εκφοβισμού να μας αναφέρει το σχετικό περιεχόμενο προκειμένου να το αφαιρέσουμε.

Οι πολιτικές μας για τον εκφοβισμό δεν ισχύουν για τα δημόσια πρόσωπα, καθώς θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα διαλόγου και αυτό συχνά περιλαμβάνει επικριτικές συζητήσεις για άτομα που βρίσκονται στη δημοσιότητα ή έχουν μεγάλο δημόσιο κοινό. Ωστόσο, οι συζητήσεις για δημόσια πρόσωπα πρέπει να συμμορφώνονται με τους Όρους της κοινότητας και θα αφαιρούμε το περιεχόμενο που αφορά δημόσια πρόσωπα και παραβιάζει άλλες πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων μίσους και των βάσιμων απειλών.

Το Κέντρο πρόληψης του εκφοβισμού αποτελεί πηγή πληροφοριών για εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς που χρειάζονται υποστήριξη για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό και άλλες διενέξεις. Προσφέρει αναλυτικές οδηγίες, όπως για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε σημαντικές συζητήσεις με άτομα που έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού, γονείς των οποίων το παιδί έχει πέσει θύμα εκφοβισμού ή έχει κατηγορηθεί για εκφοβισμό, και εκπαιδευτικούς των οποίων οι μαθητές εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Περιεχόμενο για άλλα άτομα που εμπεριέχει:

 • Ισχυρισμούς περί σεξουαλικής δραστηριότητας
 • Υποτιμητικές σωματικές περιγραφές ή κατηγοριοποίηση των ατόμων με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση ή την προσωπικότητά τους
 • Απειλές για μη συναινετικές σεξουαλικές επαφές
 • Σεξουαλικά μηνύματα που στοχεύουν κάποιο άλλο άτομο
 • Αναφορές σε μια συγκεκριμένη κατάσταση με στόχο να υποβαθμιστεί το άτομο που βρίσκεται σε αυτήν, π.χ. έμμηνος ρύση, ούρηση, εμετός ή αφόδευση
 • Σωματικό εκφοβισμό, όπου το ευρύτερο πλαίσιο υποβαθμίζει περαιτέρω το θύμα
 • Συγκρίσεις με ζώα που πολιτισμικά θεωρούνται διανοητικά ή σωματικά κατώτερα ή με άψυχα αντικείμενα

Περιεχόμενο που έχει υποστεί επεξεργασία προκειμένου να στοχεύει και να υποβαθμίζει ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως μεταξύ άλλων τονίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ή απειλώντας το είτε μέσω του κειμένου είτε μέσω των εικόνων

Περιεχόμενο που στοχοποιεί ένα συγκεκριμένο άτομο με τους εξής τρόπους:

 • Δηλώσεις πρόθεσης άσκησης βίας
 • Προτροπές για βία
 • Δηλώσεις που υποστηρίζουν τη βία
 • Δηλώσεις που εκφράζουν την επιθυμία για βία και υποθετικές δηλώσεις βίας
  Σωματικός εκφοβισμός
 • Ισχυρισμούς για τη θρησκευτική του ταυτότητα ή περί βλασφημίας

Επιπλέον, μπορεί να αφαιρέσουμε Σελίδες ή ομάδες που επιτίθενται κατά ατόμων, όπως για παράδειγμα με τους εξής τρόπους:

 • Εξυβρίζοντας ένα ή περισσότερα άτομα
 • Κάνοντας αρνητικά σχόλια για το χαρακτήρα των ατόμων αυτών
 • Κάνοντας αρνητικά σχόλια για τις ικανότητες των ατόμων αυτών
 • Διατυπώνοντας ισχυρισμούς περί βλασφημίας
 • Δημοσιεύοντας περιεχόμενο που έχει γραφτεί σε πρώτο πρόσωπο αλλά στην πραγματικότητα έχει δημοσιευθεί από κάποιο άλλο άτομο και όχι το άτομο που αποτελεί το αντικείμενο του περιεχομένου, και το οποίο στοχεύει περισσότερα από ένα άτομα

Αφαιρούμε επίσης το περιεχόμενο που στοχεύει ανηλίκους, όταν αυτό περιλαμβάνει:

 • Ύβρεις
 • Σχόλια περί ρομαντικών σχέσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού
 • Ισχυρισμούς για εγκληματική ή παράνομη συμπεριφορά
 • Συντονισμό, υποστήριξη ή προώθηση του αποκλεισμού
 • Αρνητικά σχόλια για το χαρακτήρα των ατόμων αυτών
 • Αρνητικά σχόλια για τις ικανότητες των ατόμων αυτών
 • Αρνητικές περιγραφές εξωτερικής εμφάνισης
 • Περιφρονητικές εκφράσεις ή εκφράσεις αηδίας
 • Ευχές για θάνατο, σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία
 • Βίντεο σωματικού εκφοβισμού ή βίας κατά ανηλίκων σε συνθήκες διαμάχης, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί χωρίς λεζάντα, με μια ουδέτερη λεζάντα ή με μια λεζάντα που υποστηρίζει το περιεχόμενό τους

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το περιεχόμενο γράφεται σε πρώτο πρόσωπο, αλλά στην πραγματικότητα δημοσιεύεται από κάποιο άλλο άτομο και όχι από το άτομο που αποτελεί το αντικείμενο του περιεχομένου. Αυτό μπορεί να γίνει προκειμένου να στοχευθεί το άτομο που αναφέρεται στο σχετικό περιεχόμενο με σκοπό την ταπείνωση ή τον εξευτελισμό του.

Αφαιρούμε τα εξής:

 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει τα εξής και για το οποίο υποβάλλεται αναφορά από το περιγραφόμενο άτομο:
 • Ισχυρισμούς περί σεξουαλικής δραστηριότητας
 • Συγκρίσεις με ζώα που πολιτισμικά θεωρούνται διανοητικά ή σωματικά κατώτερα ή με άψυχα αντικείμενα
 • Υποτιμητικές σωματικές περιγραφές ή κατηγοριοποίηση των ατόμων με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση ή την προσωπικότητά τους
 • Ύβρεις κατά ατόμων
 • Σχόλια περί ρομαντικών σχέσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού
 • Αρνητικούς ισχυρισμούς για το χαρακτήρα ή τις ικανότητες του εν λόγω ατόμου
 • Αρνητικές περιγραφές εξωτερικής εμφάνισης.

10. Παρενόχληση

Αιτιολόγηση πολιτικής

Δεν ανεχόμαστε τα φαινόμενα παρενόχλησης στο Facebook. Θέλουμε οι χρήστες μας να αισθάνονται ασφαλείς ώστε να αλληλεπιδρούν και να συνδέονται με την κοινότητά τους. Η πολιτική μας για την παρενόχληση ισχύει για όλα τα πρόσωπα, δημόσια και μη, επειδή θέλουμε να αποτρέπουμε τις ανεπιθύμητες ή κακόβουλες επαφές στην πλατφόρμα. Δεδομένου ότι το ευρύτερο πλαίσιο και η πρόθεση παίζουν πάντα σημαντικό ρόλο, επιτρέπουμε στους χρήστες να κοινοποιούν και να επανακοινοποιούν δημοσιεύσεις εφόσον είναι σαφές ότι η πρόθεση αυτών των δημοσιεύσεων είναι να καταδικάσουν περιστατικά παρενόχλησης ή να προσελκύσουν την προσοχή του κοινού σε αυτό το θέμα. Εκτός από την αναφορά τέτοιων συμπεριφορών και περιεχομένου, προτρέπουμε τους χρήστες να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο Facebook για την προστασία τους.

Δεν επιτρέπεται:

Να επικοινωνείτε επανειλημμένα με το ίδιο άτομο, παρά τη σαφή του επιθυμία και τις ενέργειες που έχει κάνει για να μην έχει επαφή μαζί σας
Να επικοινωνείτε επανειλημμένα με μεγάλους αριθμούς ατόμων, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει εκ των προτέρων την άδειά τους

Να στέλνετε μηνύματα που περιλαμβάνουν:

 • Ύβρεις κατά ενός συγκεκριμένου ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων στο νήμα της συζήτησης
 • Ευχές για θάνατο, σοβαρή ασθένεια, αναπηρία ή σωματικές βλάβες που στρέφονται κατά ενός συγκεκριμένου ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων στο νήμα της συζήτησης
 • Παραβιάσεις της πολιτικής περί εκφοβισμού
 • Ισχυρισμούς ότι το θύμα μιας βίαιης τραγωδίας ψεύδεται για την ιδιότητά του, παριστάνει ότι είναι θύμα ενός επιβεβαιωμένου συμβάντος ή έχει πληρωθεί ή προσληφθεί από τρίτους για να παραπλανήσει το κοινό σε σχέση με το ρόλο του στο συμβάν, όταν το μήνυμα στέλνεται απευθείας σε έναν επιζήσαντα ή/και στενό συγγενικό πρόσωπο κάποιου επιζήσαντος ή θύματος

Να στέλνετε μηνύματα σε ομάδες που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε παραβίαση της πολιτικής για τον εκφοβισμό, ανεξάρτητα από το αν το στοχευόμενο πρόσωπο είναι δημόσιο ή μη

Να στοχεύετε οποιονδήποτε κακόβουλα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων προσώπων:

 • Κάνοντας επιθέσεις εναντίον αυτού του προσώπου με βάση την ιδιότητά του ως θύματος σεξουαλικής επίθεσης ή εκμετάλλευσης
 • Απειλώντας οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε μια δημόσια συζήτηση με βία, προκειμένου να το εκφοβίσετε ή να το αναγκάσετε να σιωπήσει
 • Εκφράζοντας ευχές για τον αυτοτραυματισμό ή την αυτοκτονία ενός συγκεκριμένου ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων.

Να στοχεύετε θύματα ή επιζήσαντες βίαιων τραγωδιών αναφέροντας το όνομά τους ή προβάλλοντας την εικόνα τους και ισχυριζόμενοι ότι το εν λόγω άτομο:

 • Ψεύδεται και δεν είναι πραγματικά θύμα κάποιου συμβάντος
 • Παριστάνει ότι είναι θύμα κάποιου συμβάντος
 • Έχει πληρωθεί ή προσληφθεί από τρίτους για να παραπλανήσει το κοινό σχετικά με το ρόλο του στο συμβάν

Να στοχεύετε ανηλίκους που είναι δημόσια πρόσωπα με:

 • Ισχυρισμούς για σεξουαλική δραστηριότητα ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Περιεχόμενο που έχει υποστεί επεξεργασία προκειμένου να περιλαμβάνει απειλές βίας είτε στο κείμενο είτε στην εικόνα (π.χ. με την προσθήκη ενός στόχου για βελάκια ή ενός όπλου στο κεφάλι)
 • Ευχές για θάνατο, σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία
 • Δηλώσεις πρόθεσης άσκησης βίας ή ελαφράς σωματικής βλάβης με σκοπό να κλείσετε το στόμα κάποιου
 • Αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί για εξαπόλυση επιθέσεων μέσω:
 • Ύβρεων κατά ενός ή περισσότερων ατόμων
 • Υποτιμητικών περιγραφών της εξωτερικής εμφάνισης
 • Ισχυρισμών περί βλασφημίας
 • Περιφρονητικών εκφράσεων
 • Εκφράσεων απέχθειας.

11. Παραβιάσεις απορρήτου και δικαιώματα απορρήτου εικόνων

Αιτιολόγηση πολιτικής

Το απόρρητο και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν θεμελιωδώς σημαντικές αξίες για το Facebook. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρούμε το λογαριασμό σας ασφαλή και να διαφυλάσσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να σας προστατεύουμε από πιθανές σωματικές ή οικονομικές βλάβες. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες τρίτων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Προσφέρουμε επίσης στους χρήστες διάφορους τρόπους για να αναφέρουν τις εικόνες που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου τους.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Περιεχόμενο που διευκολύνει την κλοπή ταυτότητας δημοσιοποιώντας ή ζητώντας πληροφορίες ταυτότητας, όπως (ενδεικτικά):

 • Αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, αριθμό διαβατηρίου ή αριθμό υποψηφίου σε εξετάσεις
 • Δημόσια έγγραφα ταυτοποίησης
 • Σχολικές και εκπαιδευτικές ταυτότητες που περιλαμβάνουν δύο από τα παρακάτω στοιχεία: (1) όνομα, (2) φωτογραφία ή (3) αριθμό ταυτότητας
 • Ψηφιακές ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης
 • Ιατρικές/ψυχολογικές, βιομετρικές ή γενετικές πληροφορίες
 • Περιεχόμενο που διευκολύνει την κλοπή ταυτότητας κοινοποιώντας πληροφορίες ταυτοποίησης μέσω εξωτερικού συνδέσμου

Περιεχόμενο που διευκολύνει την κλοπή ταυτότητας κοινοποιώντας τα ιδιωτικά οικονομικά στοιχεία ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης

Περιεχόμενο που διευκολύνει την κλοπή ταυτότητας κοινοποιώντας τα παρακάτω προσωπικά οικονομικά στοιχεία (είτε του ατόμου που αναρτά τη δημοσίευση είτε τρίτων):

 • Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού ή/και κάρτας
 • Οικονομικά αρχεία σε συνδυασμό με πληροφορίες λογαριασμού

Περιεχόμενο που διευκολύνει την κλοπή ταυτότητας κοινοποιώντας τα ιδιωτικά στοιχεία επικοινωνίας τρίτων, τα οποία ορίζονται ως εξής:

 • Ιδιωτικοί αριθμοί τηλεφώνου ή διευθύνσεις
 • Διευθύνσεις email και στοιχεία χρήστη στο Messenger και σε εφαρμογές συνομιλίας
 • Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν για την προώθηση φιλανθρωπικών σκοπών ή εγκεκριμένων υπηρεσιών, ή για τη διευκόλυνση του εντοπισμού ατόμων ή ζώων που έχουν χαθεί.

Εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης, περιεχόμενο που υποστηρίζεται ή έχει επιβεβαιωθεί ότι προέρχεται από παραβιασμένη πηγή, ανεξάρτητα από το αν το επηρεαζόμενο άτομο είναι δημόσιο ή ιδιωτικό πρόσωπο.

Περιεχόμενο που κατονομάζει συγκεκριμένα άτομα και εμφανίζει προσωπικά τους στοιχεία, όπως:

 • Άδεια οδήγησης, άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης, πράσινη κάρτα ή χαρτιά μετανάστευσης
 • Πιστοποιητικό γάμου, γέννησης και αλλαγής ονόματος
  Ψηφιακές ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης
 • Πινακίδες κυκλοφορίας

Περιεχόμενο με φωτογραφίες που δείχνουν το εξωτερικό ιδιωτικών κατοικιών, εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το σπίτι αποτελεί την κατοικία μίας οικογένειας μόνο ή στην εικόνα/λεζάντα εμφανίζεται ο αριθμός του σπιτιού
 • Προσδιορίζεται η πόλη ή η περιοχή
 • Αναφέρεται ή απεικονίζεται κάποιος κάτοικος
 • Ο κάτοικος αυτός αντιτίθεται στην έκθεση της ιδιωτικής κατοικίας του

Περιεχόμενο που εκθέτει έναν μυστικό αστυνομικό, εφόσον:

 • Το περιεχόμενο περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αστυνομικού ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης και αναφέρει ρητά την ιδιότητά του ως μυστικού αστυνομικού, ή
  Το περιεχόμενο περιλαμβάνει εικόνες που δείχνουν το πρόσωπο του αστυνομικού και αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για μυστικό αστυνομικό

Περιεχόμενο που εκθέτει πληροφορίες για καταφύγια, κοινοποιώντας οποιαδήποτε από τις παρακάτω πληροφορίες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ένα καταφύγιο προωθεί ενεργά την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, τα στοιχεία επικοινωνίας του ή τις υπηρεσίες και την προστασία που προσφέρει μέσα από σχόλια, δημοσιεύσεις, Σελίδες ή ομάδες:

 • Την πραγματική διεύθυνση του καταφυγίου (επιτρέπεται η αναφορά της ταχυδρομικής θυρίδας μόνο)
 • Εικόνες του καταφυγίου
 • Την πόλη/περιοχή στην οποία βρίσκεται το καταφύγιο, ή
 • Πληροφορίες για τα άτομα που διαμένουν στο καταφύγιο

Μπορεί επίσης να αφαιρέσουμε το παρακάτω περιεχόμενο:

 • Μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, κατόπιν αναφοράς, όπου το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι:
  Ανήλικος κάτω των 13 ετών και η αναφορά έχει υποβληθεί από τον ανήλικο, έναν από τους γονείς του ή τον νόμιμο κηδεμόνα του
 • Ανήλικος 13 έως 18 ετών και η αναφορά έχει υποβληθεί από τον ανήλικο
 • Ενήλικας, η αναφορά για το περιεχόμενο έχει υποβληθεί από τον ενήλικα εκτός ΗΠΑ και η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να παρέχει δικαιώματα αφαίρεσης του συγκεκριμένου περιεχομένου
 • Οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι ικανό και σε θέση να αναφέρει το περιεχόμενο

12. Εκφράσεις μίσους

Αιτιολόγηση πολιτικής

Δεν επιτρέπουμε τις εκφράσεις μίσους στο Facebook, επειδή δημιουργούν ένα περιβάλλον εκφοβισμού και αποκλεισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προάγουν τη βία στον πραγματικό κόσμο.

Καθορίζουμε τις εκφράσεις μίσους ως μια απευθείας επίθεση εναντίον ατόμων με βάση αυτά που αποκαλούμε προστατευόμενα χαρακτηριστικά, δηλ. τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, το γένος, την ταυτότητα φύλου και τις σοβαρές αναπηρίες ή παθήσεις. Παρέχουμε επίσης ορισμένα μέτρα προστασίας για τους μετανάστες. Καθορίζουμε ως επίθεση κάθε βίαιη ή απάνθρωπη έκφραση, δήλωση κατωτερότητας ή επίκληση για αποκλεισμό ή διαχωρισμό. Διαχωρίζουμε τις επιθέσεις σε τρεις κατηγορίες σοβαρότητας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ορισμένες φορές, οι χρήστες κοινοποιούν περιεχόμενο που περιλαμβάνει εκφράσεις μίσους από άλλα πρόσωπα με σκοπό να ενημερώσουν ή να επιμορφώσουν το κοινό. Αντίστοιχα, σε ορισμένες περιπτώσεις, λέξεις ή όροι που σε άλλη περίπτωση θα παραβίαζαν τους Όρους της κοινότητας χρησιμοποιούνται αυτοαναφορικά ή με ενθαρρυντικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπουμε το σχετικό περιεχόμενο αλλά απαιτούμε από τους χρήστες να διευκρινίζουν με σαφήνεια την πρόθεσή τους, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους το έχουν κοινοποιήσει. Όταν η πρόθεση δεν είναι σαφής, μπορεί να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο.

Επιτρέπουμε τη δημοσίευση χιουμοριστικών και κοινωνικών σχολίων για αυτά τα θέματα. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι, όταν χρησιμοποιεί κανείς την πραγματική του ταυτότητα, επιδεικνύει μεγαλύτερη υπευθυνότητα κατά την κοινοποίηση τέτοιων σχολίων.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Επιθέσεις κατηγορίας 1 που στοχεύουν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που έχουν κοινό ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά ή είναι μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους ομάδων αλλά εξαιρουμένων όσων περιγράφεται ότι έχουν διαπράξει βίαια εγκλήματα ή σεξουαλικά αδικήματα), όπου η επίθεση ορίζεται ως εξής:

 • Βίαιο λόγο ή εκφράσεις στήριξης της βίας σε γραπτή ή οπτική μορφή
 • Αποκτηνωτικές εκφράσεις ή εικόνες, όπως (ενδεικτικά):
 • Αναφορά ή σύγκριση με ακαθαρσίες, βακτήρια, ασθένειες ή περιττώματα
 • Αναφορά ή σύγκριση με ζώα που πολιτισμικά θεωρούνται διανοητικά ή σωματικά κατώτερα
 • Αναφορά ή σύγκριση με υπανθρώπους
 • Υποτιμητικά σχόλια για την ιδέα, τα γεγονότα ή τα θύματα εγκλημάτων μίσους, ακόμα κι αν δεν απεικονίζεται κάποιο πραγματικό άτομο στην εικόνα
  Καθορισμένες αποκτηνωτικές συγκρίσεις σε γραπτή και οπτική μορφή

Επιθέσεις κατηγορίας 2 που στοχεύουν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που έχουν κοινό οποιοδήποτε από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όπου η επίθεση ορίζεται ως εξής:

 • Δηλώσεις κατωτερότητας ή εικόνες που υποδηλώνουν ότι η φυσική, νοητική ή ηθική κατάσταση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων είναι υποδεέστερη
 • Χαρακτηρισμοί σωματικής διάπλασης (όπως ενδεικτικά “παραμορφωμένος”, “υπανάπτυκτος”, “αποκρουστικός”, “άσχημος”)
 • Χαρακτηρισμοί διανοητικής κατάστασης (όπως ενδεικτικά “καθυστερημένος”, “κρετίνος”, “χαμηλού IQ”, “ηλίθιος”, “βλάκας”)
  Ηθικοί χαρακτηρισμοί (όπως ενδεικτικά “τσούλα”, “απάτη”, “φτηνή”, “τζαμπατζήδες”)
 • Περιφρονητικές εκφράσεις ή οπτικά ισοδύναμά τους, όπως (ενδεικτικά):
  “Μισώ”
 • “Δεν μου αρέσουν”
 • “Οι Χ είναι οι χειρότεροι”
 • Εκφράσεις απέχθειας ή οπτικά ισοδύναμά τους, όπως (ενδεικτικά)
  “Αηδία”
 • “Σιχαμένος”
 • “Αηδιαστικός”
 • Ύβρεις που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με κοινά προστατευόμενα χαρακτηριστικά.

Επιθέσεις κατηγορίας 3, δηλ. επικλήσεις που έχουν στόχο να αποκλείσουν ή να απομονώσουν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών. Επιτρέπουμε την άσκηση κριτικής για τις μεταναστευτικές πολιτικές και τα επιχειρήματα για την αυστηροποίηση αυτών των πολιτικών.

Περιεχόμενο που περιγράφει ή στοχεύει με αρνητικό τρόπο άτομα κάνοντας χρήση προσβολών, όπου ως προσβολές ορίζονται λέξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως ως προσβλητικές ετικέτες για τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

13. Σκληρή βία

Αιτιολόγηση πολιτικής

Αφαιρούμε το περιεχόμενο που εκθειάζει τη βία ή επαινεί την ταλαιπωρία ή τη γελοιοποίηση ανθρώπων, καθώς μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αποθαρρύνει τη συμμετοχή. Επιτρέπουμε τη δημοσίευση σκληρών εικόνων (με ορισμένους περιορισμούς), όταν ο στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για σχετικά ζητήματα. Γνωρίζουμε ότι οι χρήστες εκτιμούν τη δυνατότητα να συζητούν σημαντικά θέματα, όπως οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή οι τρομοκρατικές ενέργειες. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι χρήστες έχουν διαφορετικές ευαισθησίες σε ό,τι αφορά τις σκληρές και βίαιες εικόνες. Γι’ αυτό, προσθέτουμε μια προειδοποιητική ετικέτα στις εξαιρετικά σκληρές ή βίαιες εικόνες, έτσι ώστε να μην είναι διαθέσιμες σε άτομα κάτω των 18 ετών και οι χρήστες να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται πριν πατήσουν πάνω τους για να τις δουν.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

Εικόνες άσκησης βίας εναντίον πραγματικών ανθρώπων ή ζώων με σχόλια ή λεζάντες που έχουν προστεθεί από το άτομο που ανάρτησε τη δημοσίευση και περιλαμβάνουν:

 • Εκφράσεις απόλαυσης των απεικονιζόμενων βασανιστηρίων
 • Εκφράσεις απόλαυσης της γελοιοποίησης
 • Εκφράσεις σεξουαλικής διέγερσης από τα βασανιστήρια
 • Σχόλια που υποστηρίζουν τη βία, ή
 • Σχόλια που δείχνουν ότι το άτομο που ανάρτησε τη δημοσίευση κοινοποιεί τις εν λόγω εικόνες για λόγους απόλαυσης και ικανοποίησης

Βίντεο με εικόνες ετοιμοθάνατων, τραυματισμένων ή νεκρών ανθρώπων, εφόσον περιλαμβάνουν:

 • Σκηνές διαμελισμού, εκτός αν εντάσσονται σε ιατρικό περιβάλλον
 • Εμφανή εσωτερικά όργανα
 • Καμένους ανθρώπους ή ανθρώπους που καίγονται
 • Θύματα κανιβαλισμού

Σε ό,τι αφορά το παρακάτω περιεχόμενο, προσθέτουμε μια προειδοποιητική οθόνη προκειμένου οι χρήστες να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο μπορεί να είναι δυσάρεστο. Επίσης, περιορίζουμε τη δυνατότητα προβολής αυτού του περιεχομένου στα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω:

Εικόνες με ακρωτηριασμένους ανθρώπους, εφόσον περιλαμβάνουν τα εξής σε ιατρικό περιβάλλον:

 • Ακρωτηριασμό
 • Εμφανή εσωτερικά όργανα
 • Καμένους ανθρώπους ή ανθρώπους που καίγονται
 • Θύματα κανιβαλισμού
 • Κόψιμο λαιμού
 • Βίντεο αυτοπυρπολισμού, όταν η ενέργεια αυτή αποτελεί μορφή πολιτικής δήλωσης ή χρήζει δημοσίευσης

Φωτογραφίες τραυματισμένων ή νεκρών ανθρώπων, εφόσον δείχνουν:

 • Ακρωτηριασμό
 • Εμφανή εσωτερικά όργανα
 • Καμένους ανθρώπους ή ανθρώπους που καίγονται
 • Θύματα κανιβαλισμού
 • Κόψιμο λαιμού

Εικόνες με ζώα που δείχνουν:

 • Ακρωτηριασμό
 • Εμφανή εσωτερικά όργανα
 • Καμένα ζώα ή ζώα που καίγονται

Βίντεο κακοποίησης ζώων, η οποία ορίζεται ως εξής:

 • Κλωτσιές ή χτυπήματα κατ’ επανάληψη σε ζώα από ανθρώπους
 • Βασανισμός ζώων από ανθρώπους
 • Δαγκώματα σε ζώα με στόχο την κακοποίησή τους
 • Επανειλημμένες επιθέσεις από ζώο σε ζώο
 • Βίντεο που απεικονίζουν το θάνατο ζώων στο πλαίσιο κυνηγιού ή παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων

Βίντεο που δείχνουν κακοποίηση παιδιών, όπου η κακοποίηση ορίζεται ως:

 • Επανειλημμένες κλωτσιές, χτυπήματα, χαστούκια ή πάτημα από ενήλικα ή ζώο
 • Στραγγαλισμός ή ασφυξία από ενήλικα ή ζώο
 • Πνιγμός από ενήλικα ή ζώο
 • Δάγκωμα από ενήλικα ή ζώο που διαπερνά το δέρμα
 • Δηλητηρίαση από ενήλικα
 • Αναγκαστικός περιορισμός από ενήλικα
 • Πρόκληση εγκαυμάτων ή κοψιμάτων από ενήλικα
 • Αναγκαστικό κάπνισμα
 • Πέταγμα, περιστροφή ή τράνταγμα βρέφους (που δεν μπορεί να σταθεί) από τους καρπούς/αστραγάλους, τα χέρια/πόδια ή το λαιμό

Βίντεο που δείχνουν τον βίαιο θάνατο ενός ή περισσότερων ατόμων λόγω ατυχήματος ή στο πλαίσιο δολοφονικής ενέργειας

Στατικές εικόνες που δείχνουν τον βίαιο θάνατο ενός ή περισσότερων ατόμων

Βίντεο που δείχνουν το βασανισμό ενός ή περισσότερων ατόμων

Βίντεο σωματικού εκφοβισμού ή βίας κατά ανηλίκων σε συνθήκες διαμάχης, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί χωρίς καταδικαστική λεζάντα

Φωτογραφίες και βίντεο ξένων αντικειμένων μη ιατρικής φύσης (π.χ. μεταλλικών αντικειμένων, μαχαιριών, καρφιών) που εισάγονται ή έχουν εισαχθεί σε ανθρώπους ή ζώα παρά τη θέλησή τους προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό

Φωτογραφίες ή βίντεο καμένων ανθρώπων ή ανθρώπων που καίγονται στο πλαίσιο αποτέφρωσης.

14. Γυμνές εικόνες και σεξουαλική δραστηριότητα ενηλίκων

Αιτιολόγηση πολιτικής

Η προβολή γυμνού ή σεξουαλικής δραστηριότητας δεν επιτρέπεται, επειδή ορισμένα μέλη της κοινότητάς μας μπορεί να είναι ευαίσθητα απέναντι σε τέτοιου είδους περιεχόμενο. Επιπλέον, αφαιρούμε χωρίς περαιτέρω διερεύνηση τις σεξουαλικές εικόνες, προκειμένου να εμποδίσουμε την κοινοποίηση μη συναινετικού περιεχομένου ή περιεχομένου από ανηλίκους. Οι περιορισμοί στην προβολή σεξουαλικής δραστηριότητας ισχύουν επίσης και για το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με ψηφιακό τρόπο, εκτός αν αυτό δημοσιεύεται για εκπαιδευτικό, χιουμοριστικό ή σατιρικό σκοπό.

Οι πολιτικές μας για το γυμνό έχουν γίνει πιο αναλυτικές στο πέρασμα του χρόνου. Κατανοούμε ότι η κοινοποίηση γυμνών εικόνων μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως μεταξύ άλλων ως ένδειξη διαμαρτυρίας, για την ενημέρωση του κοινού γύρω από έναν συγκεκριμένο σκοπό ή για εκπαιδευτικούς ή ιατρικούς σκοπούς. Όταν είναι σαφές ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση, επιτρέπουμε τη δημοσίευση του εν λόγω περιεχομένου. Για παράδειγμα, παρότι δεν επιτρέπουμε τη δημοσίευση εικόνων με γυναικεία στήθη όπου είναι εμφανής η θηλή, επιτρέπουμε τη δημοσίευση άλλων συναφών εικόνων όπως π.χ. εικόνες από ενέργειες διαμαρτυρίας, εικόνες με γυναίκες που θηλάζουν και φωτογραφίες με ουλές μαστεκτομής. Επίσης, επιτρέπουμε τις φωτογραφίες πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών και άλλων καλλιτεχνικών έργων που απεικονίζουν γυμνά σώματα.

Δεν επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν:

 • Εικόνες με:
 • Γυμνούς ενήλικες, όπου γυμνός θεωρείται κάποιος όταν φαίνονται τα εξής μέρη του σώματός του:
 • Γεννητικά όργανα
 • Πρωκτός ή/και εντελώς γυμνά οπίσθια σε κοντινή λήψη, εκτός αν πρόκειται για επεξεργασμένη εικόνα δημόσιου προσώπου
 • Γυναικείες θηλές, εκτός αν πρόκειται για εικόνες θηλασμού, τοκετού ή στιγμιότυπων μετά τον τοκετό, εικόνες σχετικές με θέματα υγείας (π.χ. εικόνες μετά από μαστεκτομή, ενημερωτικό περιεχόμενο για τον καρκίνο του στήθους ή εικόνες από χειρουργική επέμβαση επιβεβαίωσης φύλου) ή εικόνες που δείχνουν ενέργειες διαμαρτυρίας
 • Σεξουαλικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 • Σεξουαλική συνεύρεση
 • Σαφής σεξουαλική συνεύρεση, η οποία θεωρείται ότι συμβαίνει όταν το στόμα ή τα γεννητικά όργανα ενός ατόμου εισέρχονται ή έρχονται σε επαφή με τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό ενός άλλου ατόμου, και τα γεννητικά όργανα ενός τουλάχιστον εκ των δύο αυτών ατόμων είναι γυμνά
 • Υπονοούμενη σεξουαλική συνεύρεση, η οποία θεωρείται ότι συμβαίνει όταν το στόμα ή τα γεννητικά όργανα ενός ατόμου εισέρχονται ή έρχονται σε επαφή με τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό ενός άλλου ατόμου, ακόμα και όταν η επαφή αυτή δεν είναι άμεσα ορατή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι εικόνες αυτές χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο περιεχομένου για τη σεξουαλική υγεία ή διαφημίσεων, και των περιπτώσεων όπου πρόκειται για εμφανώς φανταστικές εικόνες ή εικόνες με φανταστικά στοιχεία
 • Υπονοούμενη διέγερση των γεννητικών οργάνων/του πρωκτού, η οποία ορίζεται ως η διέγερση των γεννητικών οργάνων/του πρωκτού ή η εισαγωγή αντικειμένων στα γεννητικά όργανα/στον πρωκτό, ακόμα και όταν η δραστηριότητα δεν είναι άμεσα ορατή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι εικόνες αυτές χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο περιεχομένου για τη σεξουαλική υγεία ή διαφημίσεων, και των περιπτώσεων όπου πρόκειται για εμφανώς φανταστικές εικόνες ή εικόνες με φανταστικά στοιχεία.

Άλλες σεξουαλικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των εξής:

 • Στύση
 • Παρουσία παραπροϊόντων σεξουαλικής δραστηριότητας
 • Διέγερση των γεννητικών οργάνων ή του πρωκτού, ακόμα κι αν γίνεται πάνω ή κάτω από τα ρούχα
 • Χρήση σεξουαλικών παιχνιδιών, ακόμα κι αν γίνεται πάνω ή κάτω από τα ρούχα
 • Διέγερση γυμνών ανθρώπινων θηλών
 • Μάλαξη γυμνού γυναικείου στήθους, εκτός των απεικονίσεων θηλασμού
 • Φετιχιστικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει:
 • Ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν το θάνατο ανθρώπου ή ζώου
 • Ακρωτηριασμό
 • Κανιβαλισμό
 • Περιττώματα, ούρα, σάλια, έμμηνο ρύση ή εμετό

Ψηφιακό περιεχόμενο που πληροί τον ορισμό μας περί σεξουαλικής δραστηριότητας, εκτός αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Το περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί με σατιρική ή χιουμοριστική πρόθεση
 • Το περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί για εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς
  Οι εικόνες δεν είναι αρκετά λεπτομερείς και φαίνονται μόνο τα περιγράμματα των σωμάτων

Σεξουαλικές εκφράσεις, οι οποίες ορίζονται ως περιγραφές που υπερβαίνουν την απλή αναφορά των εξής:

 • Κατάσταση σεξουαλικής διέγερσης
 • Πράξη σεξουαλικής συνεύρεσης, εκτός αν έχει δημοσιευτεί με χιουμοριστική ή σατιρική πρόθεση ή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας