ΑΕΠ και σοβαρότητα, ασυμβίβαστες έννοιες μεταξύ τους

ΑΕΠ και σοβαρότητα, ασυμβίβαστες έννοιες μεταξύ τους

Τι είναι πιο βολικό; Να έχουμε υψηλότερο ή χαμηλότερο ΑΕΠ; Παρά την αναμφισβήτητη παραδοχή ότι η υγεία είναι σημαντικότερη από τα χρήματα, είναι αλήθεια ότι έχει σημασία το ύψος του ΑΕΠ.

Αν η Ελλάδα έχει υψηλότερο ΑΕΠ, όλα τα μεγέθη που υπολογίζονται ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ φαίνονται ευνοϊκά! Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας αναβαθμίζεται αυτόματα. Η ανεργία είναι μικρότερη ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως και το δημοσιονομικό έλλειμμα και ασφαλώς το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα προσγειωθεί από το 98%, που είναι, για παράδειγμα, σε 65% του ΑΕΠ. Τέλεια! Όλα τα προβλήματά μας θα έχουν λυθεί. Γιατί; Επειδή το ΑΕΠ, δηλαδή το εισόδημα που παράγεται συνολικά στη χώρα, είναι υψηλότερο. Είμαστε πλουσιότερη οικονομία, η οποία μπορεί να δανείζεται, να καταναλώνει και να επενδύει περισσότερα.

Επίσης, η μέση φορολογική επιβάρυνση των πολιτών δείχνει χαμηλότερη, επειδή το εισόδημα έχει αυξηθεί. Η ελληνική οικονομία δεν είναι μόνο πλουσιότερη, αλλά έχει και ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Σωστός παράδεισος.

Αυτή είναι η αλήθεια αλλά μόνο η μισή. Η άλλη μισή είναι ότι, επειδή η ελληνική οικονομία, με βάση τους υπολογισμούς αυτούς, εμφανίζεται πλουσιότερη, πρέπει (μπορεί) να εισφέρει περισσότερα στον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό! Επιπλέον, αφού είναι πλουσιότερη, δεν δικαιούται όλες τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις που λαμβάνει προκειμένου να αναπτυχθεί και να συγκλίνει με τις άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Αυτό είναι το δύσκολο δίλημμα. Τι προτιμάτε; Να είστε πλουσιότεροι ή να απολαμβάνετε τις παροχές και προβλέψεις που ισχύουν για την ενίσχυση των λιγότερo εύπορων; Επειδή η απάντηση δεν ήταν εύκολη, η λύση προσφέρθηκε δωρεάν από τους «σκληρούς» τεχνοκράτες της Eurostat. Χωρίς δισταγμό ούτε ίχνος ευγένειας μας προσγείωσαν: Δεν είμαστε πλουσιότεροι απ’ όσο νομίζαμε. Τουλάχιστον όχι τόσο πολύ. Δεν καταφέραμε να εξυγιάνουμε τη δημοσιονομική κατάσταση με μαγικό τρόπο. Δεν μπορέσαμε να πιάσουμε το στόχο της σύγκλισης αυτόματα με μια στατιστική διόρθωση αριθμών.

Δεν υπάρχει, όμως, λόγος απελπισίας. Θα καταβάλουμε μικρότερες εισφορές στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Πολλές περιοχές της χώρας θα συνεχίσουν να ενισχύονται από τα Κοινοτικά Ταμεία, γιατί συνεχίζουν να θεωρούνται φτωχές.

Ποια εξέλιξη θα ήταν καλύτερη; Να δεχθούν ότι έχουμε υψηλότερο ΑΕΠ ή να επιδιώξουμε την παραμονή στην κατηγορία των «προβληματικών»; Τίποτα από τα δύο! Το καλύτερο θα ήταν να έχουμε αξιόπιστη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία θα καταγράφει σωστά την πραγματικότητα. Η αρνητική παράδοση που ακολουθείται ακόμα είναι ότι η Στατιστική Υπηρεσία προσπαθεί να «λύσει» το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας με διευθέτηση των αριθμών.

Η αποστολή της, όμως, δεν είναι να αλλάξει την πραγματικότητα, αλλά να την καταγράφει με συνέπεια και σοβαρότητα. Φαίνεται ότι αυτό το τελευταίο είναι ο πιο δύσκολος στόχος. Η σοβαρότητα!