Δημιουργήστε το δικό σας internet radio (για Linux)

Δημιουργήστε το δικό σας internet radio (για Linux)

Είναι περισσότερο απλό από ποτέ να δημιουργήσετε ένα online jukebox ή ακόμα και έναν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό (internet radio). Η open source κοινότητα έχει τη δική της ανοικτή λύση, που ακούει στο όνομα IceCast. Το Icecast είναι ένα λογισμικό που σχεδιάστηκε να είναι συμβατό με το Shoutcast μπορεί να αντεπεξέλθει άνετα σε αυτή την εργασία, καθώς διαθέτει ήδη μεγάλη προϋπηρεσία στο χώρο, φιλοξενώντας στον ιστότοπο του χιλιάδες σταθμούς έτοιμα προς ακρόαση από τους χρήστες.

Επιλέξαμε ένα σύστημα Debian Testing για να δημιουργήσουμε τον δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό, κυρίως διότι παρέχει σχεδόν όλα τα απαιτούμενα πακέτα, καθώς και για την ευκολία εγκατάστασης αυτών. Για την εγκατάσταση του IceCast χρησιμοποιήστε το κλασικό εργαλείο εγκατάστασης πακέτων του Debian, το Synaptic.

Βήμα 1

Ξεκινήστε το Synaptic και αναζητήστε το IceCast πληκτρολογώντας icecast στην οθόνη που θα εμφανιστεί όταν κάνετε κλικ στο Αναζήτηση της κεντρικής οθόνης. Στα αποτελέσματα που θα σας εμφανίσει, επιλέξτε icecast2 και “πείτε” στο Synaptic να το εγκαταστήσει κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας Σημείωση για εγκατάσταση.

Το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να εγκαταστήσει κάποια επιπλέον πακέτα, προκειμένου να επιλύσει τις εξαρτήσεις του IceCast. Εφόσον επιλέξετε και αυτά τα πακέτα, πατήστε το πλήκτρο Εφαρμογή στην κεντρική οθόνη του Synaptic για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση ακολουθώντας τις προτροπές του προγράμματος. Σημειώστε ότι ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο Τερματικό μετά τη λήψη των πακέτων, προκειμένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις της εγκατάστασης.

Βήμα 2

Ρυθμίστε το

Μετά την εγκατάσταση θα χρειαστεί να κάνετε τις βασικές ρυθμίσεις του IceCast. Δημιουργήστε έναν κατάλογο με το όνομα icecast στον αρχικό σας κατάλογο, όπου θα αποθηκεύσετε το αρχείο ρυθμίσεων του IceCast, καθώς και των άλλων προγραμμάτων που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο. Έτσι θα έχετε το πλεονέκτημα να πειραματιστείτε με τα αρχεία ρυθμίσεων πριν “βγείτε στον αέρα”, αφήνοντας ανέπαφα τα πρωτότυπα αρχεία. Αυτή η ενέργεια -όπως και αρκετές άλλες που ακολουθούν- απαιτούν να έχετε δικαιώματα root και εκτελούνται σε κονσόλα τερματικού.

Συνδεθείτε ως χρήστης root, δίνοντας σε μια κονσόλα τερματικού την εντολή su και έπειτα τον κωδικό του χρήστη root. Στη συνέχεια κάντε την αντιγραφή του βασικού αρχείου ρυθμίσεων του IceCast με την εντολή:

cp /etc/icecast2/icecast.xml/home/όνομα_χρήστη/icecast

Επίσης, θα χρειαστεί να αλλάξετε και τον ιδιοκτήτη αυτού του αρχείου, για να μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Το τελευταίο γίνεται με την εντολή:

chown όνομαχρήστη /home/όνομαχρήστη/icecast/icecast.xml.

Το αρχείο ρυθμίσεων του IceCast είναι τύπου .XML. Ανοίξτε το μέσα από τον αγαπημένο σας επεξεργαστή κειμένου, προκειμένου να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Το αρχείο περιέχει αρκετά σχόλια που σας εξηγούν τι αφορά κάθε τιμή ρυθμίσεων που περιλαμβάνει. Τα σχόλια στο κείμενο ξεκινούν με τα σύμβολα !– και τελειώνουν με — και όλο αυτό μέσα σε <> και, αν χρησιμοποιείτε έναν επεξεργαστή κειμένου όπως είναι το kwrite, θα παρατηρήσετε ότι έχουν διαφορετικό χρώμα απ’ ό,τι έχουν οι πραγματικές ρυθμίσεις.

Τα βασικά στοιχεία που σας ενδιαφέρει να τροποποιήσετε είναι τα παρακάτω (όλα μέσα σε <>):

source-password: Ο κωδικός που θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα που θα στέλνει τον ήχο στο IceCast.

admin-user: Το όνομα χρήστη του διαχειριστή του IceCast.

admin-password: Ο κωδικός του διαχειριστή του IceCast.

relay-password: O κωδικός που θα χρειαστεί να πληκτρολογήσει κάποιος εάν θέλει να αναπαράγει τη δική σας μετάδοση.

hostname: Ίδιο με το hostname του υπολογιστή σας.

user: Συνήθως ο χρήστης icecast2 ή οποιοσδήποτε άλλος κοινός χρήστης.

group: Συνήθως icecast.

Περιττό να σας πούμε ότι θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την επιλογή των κωδικών πρόσβασης που θα καταχωρίσετε στο IceCast, καθώς ένας εύκολος κωδικός μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον υπολογιστή σας, ειδικά αν έχετε σκοπό να “βγείτε” εκτός του τοπικού δικτύου σας.

Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος για τον οποίο αλλάζετε το όνομα χρήστη και την ομάδα μέσα στο αρχείο ρυθμίσεων του IceCast. Η εγκατάσταση του IceCast δημιουργεί έναν ειδικό χρήστη -το χρήστη icecast2- και μια ειδική ομάδα -την ομάδα icecast- ακριβώς για αυτόν το σκοπό.

Για να ενεργοποιήσετε την αλλαγή χρήστη και ομάδας, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε το σύμβολο < !– που βρίσκεται πάνω από το πεδίο changeowner (πάντα μέσα σε <>) και το σύμβολο — > που υπάρχει κάτω από το /changeowner (πάντα μέσα σε <>).

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, τα στοιχεία θα έχουν τη μορφή:

source-password (μέσα σε <>) ένας_κωδικός /source-password (μέσα σε <>)

admin-user (μέσα σε <>) τοόνοματου_διαχειριστή_icecast /admin-user (μέσα σε <>)

admin-password (μέσα σε <>) οκωδικόςτου_διαχειριστή /admin-password (μέσα σε <>)

relay-password (μέσα σε <>) έναςάλλοςκωδικός /relay-password (μέσα σε <>)

hostname (μέσα σε <>) τοhostnameτουυπολογιστήσας /hostname (μέσα σε <>)

user (μέσα σε <>) icecast2 /user (μέσα σε <>)

group (μέσα σε <>) icecast /group (μέσα σε <>)

Βήμα 3

H πρώτη δοκιμή

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του IceCast με την ακόλουθη εντολή από μια κονσόλα τερματικού: icecast2 -b -c /home/όνομα_χρήστη/icecast/icecast.xml. Θα δείτε να εμφανίζεται στην κονσόλα “Starting icecast2” και “Detaching from the console”.

Αυτή είναι μια πρώτη ένδειξη για το ότι το πρόγραμμα λειτουργεί. Στη συνέχεια τερματίστε το IceCast με την εντολή killall icecast2 και ανοίξτε το errorlog που βρίσκεται στο /var/log/icecast2/ με έναν επεξεργαστή κειμένου. Αν στην αρχή του κειμένου δείτε τη γραμμή main/main Icecast 2.3.0 server started, τότε είστε βέβαιοι ότι το IceCast είναι έτοιμο να δεχτεί τη μουσική σας και να αρχίσει τις εκπομπές του.

Testing 1-2-3…

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι και προγράμματα με τα οποία μπορείτε να τροφοδοτήστε το IceCast με ήχο. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το τι θέλετε να μεταδώσετε, το είδος της συμπίεσης που έχουν τα αρχεία και από το πόσες πηγές θέλετε να λαμβάνεται ο ήχος.

Ένα από δημοφιλέστερα προγράμματα είναι το Ιces. Το Ιces έχει πολλά κοινά στοιχεία με το Ιcecast, καθώς και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που εκτελείται από τη γραμμή εντολών και ρυθμίζεται μέσω ενός αρχείου .XML. Για να σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, το πακέτο παρέχει ορισμένα παραδείγματα των αρχείων ρυθμίσεων, τα οποία βρίσκονται στο φάκελο /usr/share/doc/ices2/examples/.

Έτσι, υπάρχει το αρχείο ices-playlist.xml το ices-oss.xml και το ices-alsa.xml. Το ices-playlist.xml θα το χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να αναπαράγετε μια συγκεκριμένη λίστα τραγουδιών από ένα αρχείο. Αρχικά, όμως, θα πρέπει να παραμετροποιήσετε το IceCast με βάση τις ανάγκες σας. Όπως και με το αρχείο ρυθμίσεων του IceCast, αντιγράψτε το ices-playlist.xml στον αρχικό σας κατάλογο ως χρήστης root με την εντολή: cp /usr/share/doc/ices2/examples/ices-playlist.xml /home/όνομαχρήστη/icecast/ και αλλάξτε τον ιδιοκτήτη του αρχείου με την εντολή: chown όνομαχρήστη /home/όνομα_χρήστη/icecast/ices-playlist.xml.

Ανοίξτε τώρα το αρχείο .XML με τον επεξεργαστή κειμένου της προτίμησής σας. Τα παρακάτω πεδία σας ενδιαφέρουν (όλα μέσα σε <>):

name: Το όνομα του σταθμού σας.

genre: Το είδος της μουσικής που παίζετε.

discription: Μια περιγραφή του σταθμού.

param name=”file”: Το αρχείο από όπου θα διαβάζει τα αρχεία προς αναπαραγωγή.

param name=”random”: Αν θα παίζει τυχαία τα τραγούδια μέσα από το αρχείο αναπαραγωγής: 0 για κανονική αναπαραγωγή, 1 για τυχαία αναπαραγωγή.

param name=”ones”: Αν θα παίξει τη λίστα μία μόνο φορά.

hostname: Το όνομα του υπολογιστή σας – όπως και στο IceCast.

password: Τον κωδικό πρόσβασης που είχατε δηλώσει στο πεδίο του IceCast.

mount: Το σημείο προσάρτησης της αναπαραγωγής στο IceCast, πάντα με κατάληξη .OGG

Έτσι τα πεδία θα έχουν την παρακάτω μορφή:

Το μόνο που μένει είναι να δημιουργήσετε το αρχείο /home/όνομαχρήστης/icecast/playlist.txt που θα περιέχει τα τραγούδια σας. Για να δημιουργήσετε τη λίστα με τα τραγούδια, δώστε την παρακάτω εντολή από μια κονσόλα τερματικού, χωρίς να έχετε δικαιώματα root αυτήν τη φορά: find/φάκελος μετημουσικήσας/ | grep .ogg > /home/όνομα_χρήστη/icecast/playlist.txt

Βήμα 4

Τώρα είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε το ices. Αρχικά εκτελέστε το IceCast με την εντολή: icecast2 -b -c /home/όνομαχρήστη/icecast/icecast.xml. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, στη συνέχεια από την ίδια κονσόλα τερματικού, και πάντα ως χρήστης root, δώστε την εντολή: ices2 /home/όνομαχρήστη/icecast/ices-playlist.xml.

Αν δεν δείτε κάποιο μήνυμα σφάλματος, μπορείτε να ανοίξετε έναν browser και να δώσετε τη διεύθυνση localhost: 8000 ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή πάντα με το: 8000 στο τέλος. Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο οι “πελάτες” σας να έχουν Linux για να μπορούν να ακούσουν τη μουσική που εκπέμπετε. Το IceCast έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι συμβατό με το Shoutcast που λειτουργεί με τους περισσότερους players σήμερα, με πρώτο και καλύτερο το Winamp. Θα πρέπει να δείτε μια μαύρη σελίδα με το pcw-test.ogg στο πάνω μέρος. Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο, για να ανοίξετε το σύνδεσμο με το προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Τώρα θα πρέπει να ακούτε μουσική.

Προσοχή

Μην αυξήσετε πολύ την ποιότητα ήχου στο ices, καθώς μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων στο δίκτυο.

Το μικρόφωνο θα πρέπει να έχει αρκετά μεγαλύτερη ένταση, εάν θέλετε να ακούγεται.

Το όνομα του υπολογιστή είναι συνήθως η πρώτη γραμμή του αρχείου /etc/hosts και περιέχει τη διεύθυνση 127.0.0.1

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σύνδεσμο σε οποιαδήποτε σελίδα HTML με τη μορφή http://172.16.206.128:8000/pcw-live αντικαθιστώντας τη διεύθυνση IP και το όνομα του “σταθμού” με τα δικά σας.

Βήμα 5

  • http://www.icecast.org
    • Η σελίδα του IceCast.
  • http://liveice.sf.net
    • Πρόγραμμα που τροφοδοτεί το IceCast με μουσικά κομμάτια τύπου .MP3.
  • http://darkice.sf.net
    • Πρόγραμμα που μπορεί να τροφοδοτήσει το IceCast τόσο με .OGG όσο και με .MP3 αρχεία.

Βήμα 6

ΜuSE: Φορτώστε το!

Ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο για να τροφοδοτήστε το Ιcecast με ήχο είναι το MuSe. Το MuSe είναι και το μοναδικό πρόγραμμα που θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε χωρίς τη βοήθεια του Synaptic και από τα ελάχιστα με γραφικό περιβάλλον. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε το αρχείο .DEB από το http://muse.dyne.org από το σύνδεσμο “Download”. Έπειτα ανοίξτε μια κονσόλα τερματικού, αποκτήστε δικαιώματα root με την εντολή su και εγκαταστήστε το πακέτο με την εντολή: dpkg -i /home/φάκελοςπουκατεβάσατε_το_muse/MuSE-0.9.1-i386-1.deb.

Εκτελέστε τώρα το πρόγραμμα από ένα τερματικό ως κανονικός χρήστης με την εντολή MuSE (προσέξτε τα κεφαλαία). Θα δείτε μια κεντρική οθόνη με όλα τα γνωστά πλήκτρα αναπαραγωγής ήχου στο πάνω μέρος της οθόνης. Λίγο πιο πάνω θα δείτε από δεξιά προς τα αριστερά: το πλήκτρο με τις πληροφορίες του προγράμματος, το δίπλα πλήκτρο είναι ένα VU-meter που εμφανίζει την ένταση της μουσικής που παίζετε, το σύμβολο του ηχείου ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο που ακούτε εσείς τοπικά – αυτό δεν επηρεάζει τη μουσική που βγαίνει στον “αέρα”, το πλήκτρο με το μικρόφωνο ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το μικρόφωνο, ενώ δίπλα υπάρχει το πλήκτρο προσθήκης καναλιού, λειτουργία χρήσιμη όταν θέλετε να “μιξάρετε” δύο τραγούδια. Τέλος, το τελευταίο αριστερά πλήκτρο αφορά στη σύνδεση με το IceCast.

Η ένταση του ήχου ρυθμίζεται με την αντίστοιχη μπάρα στο δεξί μέρος της οθόνης, ενώ μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μουσικά κομμάτια στο πρόγραμμα, κάνοντας δεξί κλικ στο κέντρο του προγράμματος.

Μια δοκιμή

Προσθέστε ένα μουσικό κομμάτι στο MuSE με δεξί κλικ και Add File και πατήστε το Play για να αρχίσει η αναπαραγωγή του τραγουδιού. Tώρα κάντε κλικ στο πλήκτρο σύνδεσης με το IceCast. Στη νέα οθόνη αλλάξτε τα παρακάτω στοιχεία:

Host: Το όνομα του υπολογιστή σας.

Mnt: Το όνομα της εκπομπής χωρίς το σύμβολο “/”.

Name: Το όνομα του σταθμού.

Url: Διεύθυνση Internet, αν υπάρχει.

Desciption: Περιγραφή του σταθμού.

Username: Το username για τη σύνδεση με το IceCast που είναι λέξη source.

Pass: Ο κωδικός του πεδίου στο icecast.xml.

Προαιρετικά μπορείτε να αλλάξετε και τις ρυθμίσεις που αφορούν στην ποιότητα της εκπομπής που θα βρείτε πιο πάνω – σε αυτή την περίπτωση πατήστε το Apply.

Κάντε κλικ στο Connect που θα βρείτε κάτω αριστερά στην ίδια οθόνη.

Προηγούμενο άρθροΚατασκευή φορμών και επεμβάσεις στον κώδικα
Επόμενο άρθροΣημεία των καιρών περί οικονομικών
Κατά γενική ομολογία θεωρούμε ξεγραμμένος ή πιο σωστά αποτυχημένος. Αφού σας συστήθηκα, πάμε παρακάτω. Για εμένα δεν υπάρχουν διλήμματα, γιατί ξέρω τι θέλω και τι αναζητώ στη ζωή μου. Από μικρός έπαψα να συμβιβάζομαι και άρχισα να αγωνίζομαι. Το Μοναδικό μου εργαλείο είναι το γράψιμο και η ουδέτερη σκέψη μου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας