Νοσοκομεία της Αθήνας επιλέγουν οι Κυκλαδίτες

Νοσοκομεία της Αθήνας επιλέγουν οι Κυκλαδίτες

Τα νοσοκομεία της Αθήνας θα επέλεγαν οι οκτώ στους δέκα Κυκλαδίτες – πλην των Συριανών – σε περίπτωση που κρινόταν αναγκαία η νοσηλεία τους, αφού δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης, αλλά ούτε και δευτεροβάθμιας φροντίδας στα νησιά τους.

Τα σημαντικά αυτά στοιχεία καταγράφονται σε έρευνες που περιέχονται στο βιβλίο «Νησιά: Πρόταση για την Υγεία» (Εκδόσεις «Παπαζήση») που έγραψαν από κοινού η διδάκτωρ Κοινωνικής Οδοντιατρικής Αγγελική Μωραϊτάκη – Τσάμη και ο μηχανικός παραγωγής, με διδακτορικό σε θέματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, Παναγιώτης Βασιλάκης.

Στο βιβλίο προσεγγίζονται οι ιδιομορφίες που έχει ο τομέας της υγείας στις νησιωτικές περιοχές και προτείνεται μεθοδολογία για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας στα ελληνικά νησιά, το νησιωτικό σύστημα υγείας.

«Σήμερα εκείνο που κυριαρχεί στα νησιά είναι κατ` αρχήν η έλλειψη κάποιας συντονισμένης αρχής που να εξειδικεύεται σε θέματα νησιωτικής πολιτικής υγείας και να υποστηρίζει τις ειδικές λειτουργίες που θα πρέπει να έχει αυτή στα νησιά», λέει η κ. Αγγελική Μωραϊτάκη – Τσάμη.

«Πρέπει η πολιτική υγείας που θα επιλεγεί», υπογραμμίζει η κ. Μωραϊτάκη «να υποστηρίζεται θεσμικά, πολιτικά και οικονομικά τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Πρέπει να κατοχυρώνεται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται άμεσα από πιθανές αλλαγές στη διακυβέρνηση του τόπου και τροποποιήσεις στη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας. Μόνον έτσι θα μπορεί να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το σχεδιασμό της, χωρίς συνεχείς και απρογραμμάτιστες αλλαγές και πολύ περισσότερο χωρίς ανατροπές στις βασικές της αρχές».

Ως εξειδικευμένη εφαρμογή παρουσιάζεται στο βιβλίο η περίπτωση του συμπλέγματος των Κυκλάδων (με σχετικές έρευνες), κι αυτό γιατί οι συγγραφείς του βιβλίου διετέλεσαν στελέχη του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (ΠΕΣΥ) Νοτίου Αιγαίου τα έτη 2001-2004 και ασχολήθηκαν ενδελεχώς με τις Κυκλάδες. Η κ. Αγγελική Μωραϊτάκη – Τσάμη συγκεκριμένα υπήρξε γενική διευθύντρια και ο κ. Παναγιώτης Βασιλάκης αναπληρωτής γενικός διευθυντής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία -αποτέλεσμα δύο συγκριτικών ερευνών (χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να υπάρχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα) που διεξήχθησαν το 2002 (από το ΠΕΣΥ Ν. Αιγαίου) και το 2006 (από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής)- οι Κυκλαδίτες:

  • Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος που θα απαιτούσε παραμονή σε νοσοκομείο (πίνακας 1), οκτώ στους δέκα κατοίκους των νησιών, δηλαδή 82,3%, προτιμούν να νοσηλευθούν σε νοσοκομείο στην Αθήνα- και μάλιστα το 50,3%, δηλαδή ένας στους δύο θα απευθυνόταν σε δημόσιο νοσοκομείο.
  • Διαπιστώνουν, μεταξύ άλλων, ότι τα σημαντικότερα προβλήματα του δημοσίου συστήματος υγείας στις Κυκλάδες (πίνακας 2) είναι σε ποσοστό 41,3% (43,3% το 2002) ο αριθμός / η επάρκεια των γιατρών, 14,2% (3,9% το 2002) η έλλειψη μηχανημάτων και εξοπλισμού και σε ποσοστό 14,4% (14,8% το 2002) η αντιμετώπιση των επειγόντων.

Συνοπτικά, από τις έρευνες προκύπτει ότι:

  1. Το 78,3% των Κυκλαδιτών πιστεύουν ότι μια περιφερειακή διοίκηση υγείας αποτελεί καθοριστικά θετική επιλογή για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα νησιά τους.
  2. Οι κάτοικοι της Σύρου εξακολουθούν να είναι συγκριτικά οι περισσότερο ικανοποιημένοι Κυκλαδίτες. Χρησιμοποιούν λιγότερες υπηρεσίες στην Αθήνα και σε σημαντικό ποσοστό προτιμούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του νησιού.
  3. Στη Νάξο τα προβλήματα του δημόσιου τομέα της υγείας φαίνεται πως έχουν διογκωθεί, με τους Ναξιώτες να μην είναι ικανοποιημένοι από την υπάρχουσα δομή υγείας, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
  4. Στη Θήρα καταγράφονται, συγκριτικά με τα άλλα νησιά, υψηλά ποσοστά σε πολλά προβλήματα. Οι κάτοικοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την υπάρχουσα στελέχωση, τις εγκαταστάσεις, την οργάνωση και την εξυπηρέτηση.
  5. Στα μεσαία από πληθυσμιακή άποψη νησιά, όπως Πάρος, Μύκονος, Ανδρος και Τήνος, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα καταγραφόμενα από τους κατοίκους προβλήματα που αφορούν την κατάλληλη στελέχωση των μονάδων υγείας του ΕΣΥ και τη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών.
  6. Σε όλα τα μικρότερα νησιά, μείζονα προβλήματα αποτελούν η στελέχωση των τοπικών μονάδων υγείας, η διαχείριση των επειγόντων περιστατικών και η αναβάθμιση