Sharing economy – οικονομία κοινής χρήσης, ποια η αξία της;

Sharing economy - οικονομία κοινής χρήσης, ποια η αξία της;

Sharing economy – οικονομία κοινής χρήσης, ποια η αξία της;

Η οικονομία sharing economy δεν είναι κάτι καινούργιο, υπήρξε εδώ και πολλά χρόνια με διαφορετικές μορφές, αλλά η ψηφιοποίηση αυτής της αγοράς επέτρεψε πραγματικά να ευδοκιμήσει. Καθώς μεγαλώνει, συνεχίζει να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις.

Όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη απόφαση της Transport για το Λονδίνο να μην ανανεώσει την άδεια χρήσης της Uber στο Λονδίνο, πολλές από αυτές τις προκλήσεις καταλήγουν να μεγεθύνονται- λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης – μεταξύ των χρηστών ή χρηστών και των πλατφορμών. Η εμπιστοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για την κοινή οικονομία και το sharing economy, καθώς όλες αυτές οι εταιρείες ζητούν από τους ανθρώπους να βάζουν τον εαυτό τους να συνυπάρχουν με άλλους. Πώς μπορούν λοιπόν οι πλατφόρμες οικονομίας κοινής χρήσης να εξασφαλίσουν ότι δημιουργούν εμπιστοσύνη στις κοινότητές τους;

Μην ξεχνάμε πως η φιλοσοφία της Uber για την κοινή χρήση μεταφοράς μέσω οχημάτων απέτυχε παταγωδώς στο Λονδίνο και κατ’ επέκταση γίνεται προσομοίωση από πολλούς με το sharing economy και προφανώς υπάρχουν υπόνοιες πως μπορεί να αποτύχει, όπως με τα οχήματα.

Οι πολλές πτυχές της εμπιστοσύνης και το sharing economy – οικονομία κοινής χρήσης.

Όταν μιλάμε για εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις πολλές πτυχές της. Εκτός από τις πιο απτές πτυχές, όπως η πρόληψη της απάτης και η αξιοπιστία, υπάρχουν και στοιχεία εμπιστοσύνης τα οποία είναι πιο δύσκολα να καθοριστούν. Στην οικονομία κοινής χρήσης (sharing economy), όπου οι χρήστες συνήθως πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω διαδικτύου, υπάρχουν επίσης πρόσθετες διαστάσεις που πρέπει να εξεταστούν. Δεν πρόκειται μόνο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης για τον καταναλωτή, αλλά και για τον πάροχο / δανειστή.

Οι πλατφόρμες οικονομίας κοινής χρήσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι συνήθεις έλεγχοι και ισοζύγια, όπως επαλήθευση ταυτότητας και ασφαλής επεξεργασία πληρωμών. Υπάρχουν επίσης λιγότερο απτά περιουσιακά στοιχεία εμπιστοσύνης τα οποία σχετίζονται περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης ή ο δυνητικός χρήστης αντιλαμβάνεται μια εταιρεία. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά τείνει να είναι περισσότερο ένα ζήτημα για μια εταιρεία στην εμβρυϊκή της φάση ή μία σε κατάσταση υψηλής ανάπτυξης. Μια σχετικά νέα και άγνωστη πλατφόρμα μπορεί πρώτα να χρειαστεί να οικοδομήσει κοινωνική απόδειξη πριν μπορέσει να κερδίσει την έλξη του κοινού, ενώ μια πλατφόρμα υψηλού προφίλ όπως η Uber θα είναι περισσότερο στο προσκήνιο και υπόκειται σε κανονιστικές πιέσεις των κρατικών αρχών.

Γιατί η εμπιστοσύνη είναι τόσο σημαντική για την οικονομία κοινής χρήσης;

Αντί να βλέπουμε την οικονομία κοινής χρήσης ως αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, το βλέπουμε περισσότερο ως αλλαγή της συμπεριφοράς στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ιδιοκτησία. Οι προτεραιότητες των καταναλωτών αλλάζουν – η επιθυμία για κατοχή μειώνεται καθώς διευκολύνεται η ενοικίαση και η κατανομή των αυξήσεων.

Ωστόσο, αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς έρχεται με κάποια ανησυχία – πώς μπορούμε να εμπιστευθούμε αυτές τις νέες υπηρεσίες που μετατρέπουν τον τρόπο που αγοράζουμε και καταναλώνουμε ανάποδα; Συμβατικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων έρχονται με εγγενές υπόβαθρο αξιοπιστίας και εξουσίας, ενώ τοποθεσίες όπως η Uber, η Airbnb και η easyCar Club έχουν περισσότερη ανησυχία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Οι πλατφόρμες οικονομικής χρήσης που υπάρχουν στο διαδίκτυο διαταράσσουν τους παραδοσιακούς παίκτες, προσφέροντας ευκολία και καλύτερη αξία και εναπόκειται στην πλατφόρμα να θέσει σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερες διασφαλίσεις και εγγυήσεις ώστε οι χρήστες να αισθάνονται άνετα να συνεργάζονται με έναν άλλο χρήστη, συχνά ξένο. Η εμπιστοσύνη είναι το νόμισμα της κοινής οικονομίας. Όσοι κερδίζουν σε αυτήν την οικονομία δεν είναι εκείνοι με τις καλύτερες τιμές ή τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς μάρκετινγκ – είναι αυτοί που θέτουν την εμπιστοσύνη στον πυρήνα του τι κάνουν.

Η οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να είναι σκληρή, αλλά η καλή καταγραφή των υπεύθυνων χρηστών – τόσο από πλευράς καταναλωτή όσο και από πλευράς παρόχου – θα εξασφαλίσει την επιτυχία της πλατφόρμας.

Ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζεται ένας χρήστης είναι όταν εισέρχεται για πρώτη φορά στην πλατφόρμα και απαιτείται να κάνει εγγραφή και κατά συνέπεια να επαληθεύσει την ταυτότητά του, δηλαδή η καθιέρωση ταυτοποίησης ενός χρήστη είναι η φαιά ουσία, ούτως ώστε να επιτύχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε μέσω ελέγχων ιστορικού, συνεντεύξεων με βίντεο ή ακόμη και τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου.

Πολλές εταιρείες Sharing economy χρησιμοποιούν λογαριασμούς κοινωνικών μέσων δικτύωσης για να επαληθεύσουν την ταυτότητα. Η δυνατότητα παρακολούθησης των ψηφιακών αποτυπώσεων σημαίνει ότι οι χρήστες είναι πιο αναγνωρίσιμοι και υπεύθυνοι στο διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά κατά κάποιο τρόπο ασφαλέστερη τη συναλλαγή από κάποιον περιηγείται απλώς σε ένα φυσικό κατάστημα, καθώς οι ίδιοι οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την οικοδόμηση του δικού τους προφίλ.

Άλλες πλατφόρμες χρησιμοποιούν υπηρεσίες επαλήθευσης από τρίτους, για παράδειγμα, για τη διενέργεια ελέγχων διεύθυνσης και πιστοληπτικής διαβάθμισης ή για εταιρείες που μοιράζονται αυτοκίνητα, απαιτούν και ζητούν από τους αιτούντες να πραγματοποιήσουν μια σειρά ελέγχων των ασφαλιστικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες χρησιμεύουν ως λεπτομερής επαλήθευση, όπως όλοι γνωρίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι αυστηρές στους ελέγχους, τουλάχιστον στο εξωτερικό.

Αρκεί η επαλήθευση ταυτότητας για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία κοινής χρήσης;

Εξαρτάται πραγματικά από την πλατφόρμα – ειδικά δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες (όπως επιτρέπεται σε ένα ξένο να κάνει babysitting στο παιδί σας) απαιτούν πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη από κάποιες άλλες (όπως επιτρέποντας σε έναν ξένο να δανειστεί τα έπιπλα του κήπου σας).

Υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ του εξορθολογισμού της εμπειρίας των χρηστών και της οικοδόμησης μηχανισμών εμπιστοσύνης για να κάνουν τους χρήστες να αισθάνονται ασφαλείς. Αν η διαδικασία εγγραφής καταστεί υπερβολικά μακρά και συντακτική, πιθανόν οι περισσότεροι άνθρωποι θα την εγκαταλείψουν τη μέση, αλλά από την άλλη πλευρά αν διαδικασία εγγραφής γίνει πολύ χαλαρή κανείς δεν θα εμπιστευτεί ή πειστεί ότι προστατεύετε τα μέλη σας (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των κυβερνητικών φορέων λήψης αποφάσεων).

Κάτι που πολλοί στην βιομηχανία θα ήθελαν να δουν είναι ένα τυποποιημένο σύστημα αξιολόγησης από ομοτίμους που φέρει τη φήμη του χρήστη από τη μια πλατφόρμα στην άλλη. Αυτό θα διευκολύνει τους ιστότοπους να επαληθεύουν τους χρήστες που βρίσκονται σε πολλαπλές πλατφόρμες και να διατηρούν ασφαλή τα άτομα που ενοικιάζουν τις υπηρεσίες τους.

Φυσικά, η δημιουργία άμεσων δεσμών μεταξύ των ομότιμων χρηστών για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις απαραίτητες πληροφορίες ή ένα σύνολο δεδομένων έχει διαταράξει πολλές παραδοσιακές βιομηχανίες, όπως τα ξενοδοχεία και τα ταξί. Η αρχική ανταπόκριση του κλάδου ήταν σε μεγάλο βαθμό με την μορφή αντιποίνων, αλλά πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν πλέον αναγνωρίσει τη βιωσιμότητα του μοντέλου και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το ζήτημα της εμπιστοσύνης και τώρα εισέρχονται στην αγορά, καθώς η καταναλωτική συμπεριφορά συνεχίζει να εξελίσσεται.

Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τους OEMs στην αυτοκινητοβιομηχανία να ψάχνουν ενεργά για να συμμετάσχουν στο χώρο διανομής αυτοκινήτων, καθώς οι χρήστες θεωρούν όλο και περισσότερο τα αυτοκίνητα ως υπηρεσία (CaaS) ως πιο ρεαλιστική προσέγγιση της αστικής κινητικότητας.

Όπως και σε κάθε άλλη βιομηχανία, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό συμμετοχής, τόσο περισσότερο αλλάζει το καταναλωτικό τοπίο και μαζί με αυτό υπάρχουν διάφορες απειλές και πιέσεις και το μοντέλο εμπιστοσύνης και διακυβέρνησης θα πρέπει να εξελιχθεί μαζί του. Οι πλατφόρμες οικονομίας κοινής χρήσης- Sharing economy που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα καταλήξουν τελικά στην κορυφή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας