Τα αυστηρά πρότυπα ακτινοβολίας ενδέχεται να καθυστερήσουν την υιοθέτηση του 5G στις Βρυξέλλες

Τα αυστηρά πρότυπα ακτινοβολίας ενδέχεται να καθυστερήσουν την υιοθέτηση του 5G στις Βρυξέλλες

Τα αυστηρά πρότυπα ακτινοβολίας ενδέχεται να καθυστερήσουν την υιοθέτηση του 5G στις Βρυξέλλες.

Η περίφημη Βελγική πόλη Βρυξέλλες αναμένεται να χάσει την προγραμματισμένη εναρκτήρια διαθεσιμότητα του 5G το 2020, λόγω της υπερβολικά αυστηρής ακτινοβολίας που έθεσε η δημόσια αρμόδια υπηρεσία της χώρας, σύμφωνα με νέες εκθέσεις αυτή την εβδομάδα .

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται λίγους μήνες μετά την προσπάθεια της Ευρώπης να εδραιωθεί ως η «παγκόσμια πρωτοποριακή αγορά του 5G» όμως τα περιφερειακά ζητήματα των κρατών μελών της ρυθμιστικά ζητήματα εξακολουθούν να γεννούν συνεχώς νέα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επιχειρεί να υιοθετήσει νέες σημαντικές τεχνολογίες που πρόκειται να αλλάξουν τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 5G για μια ενιαία ψηφιακή αγορά , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από κάθε κράτος μέλος να ορίσει μια πόλη που θα είναι έτοιμη για το 5G έως το 2020, έτσι ώστε έως το 2025 κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό να έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον 100 Mbps downloads, όπως και σε κάθε αστική περιοχή, σε μεγάλες οδικές αρτηρίες και σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς με την προοπτική να υπάρχει απρόσκοπτη κάλυψη του 5G.

Ενώ οι Βρυξέλλες θα είναι κατά κανόνα η κορυφαία επιλογή του Βελγίου ως η προτεινόμενη πρώτη πόλη που θα δεχθεί το 5G, τα πρότυπα ακτινοβολίας της πόλης θέτουν περιορισμούς, ωστόσο το περίεργο της υπόθεσης είναι πως στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας δεν ισχύει το ίδιο ρυθμιστικό και περιοριστικό πλαίσιο, και μάλιστα οι Βρυξέλλες έχουν 50 φορές αυστηρότερο όριο ακτινοβολίας από τα διεθνή πρότυπα που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ως αποτέλεσμα αυτών των αυστηρότατων ορίων ακτινοβολίας, οι πάροχοι Τηλεπικοινωνιών στο Βέλγιο ενδέχεται να προσφέρουν αδύναμες συνδέσεις και κακή ικανότητα δικτύου στις Βρυξέλλες. Και Η τραγική ειρωνεία του ζητήματος είναι ό,τι , τα αυστηρά πρότυπα παρά τις δυνατότητές τους να προστατεύουν το κοινό από την ακτινοβολία, έχουν κατηγορηθεί για τη δημιουργία διαφόρων κινδύνων, όπως η κατάρρευση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας των Βρυξελλών κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών επιθέσεων του 2016. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση αποφάσισε σε εν ευθέτω χρόνω να χαλαρώσει τους περιορισμούς της ακτινοβολίας, αλλά μόνο σε περιόδους κρίσης.