Υδατοκαλλιέργειες και αύξηση θερμοκρασίας των θαλασσών

Υδατοκαλλιέργειες και αύξηση θερμοκρασίας των θαλασσών

Το 2017, η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασε στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας, χάρη στην αυξημένη παραγωγή ειδών όπως ο σολομός κ.λπ, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA). Η ίδια έκθεση αναφέρει επίσης ό,τι το 2015 η παγκόσμια κατανάλωση ψαριών κατά κεφαλήν ήταν 8% υψηλότερη από ό, τι το 2005, με την Ασία να σημειώνει την υψηλότερη κατανάλωση, ακολουθούμενη από την Ευρώπη.

Δεδομένου ότι η κατανάλωση ψαριών και οστρακοειδών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, και παράλληλα εκτιμάται πως η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει σφόδρα την αλιεία και τους υδροβιότοπους, είναι σημαντικό να αναλυθεί η δυναμική της παραγωγής της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο ClimeFish αντιμετωπίζει δραστικά αυτό το ζήτημα για να βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές των χωρών και τους παραγωγούς εκμετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας να προβλέψουν, να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή με απώτερο σκοπό να μετριαστεί η ενδεχόμενη ζημιά.

Μερικώς υποστηριζόμενη από το ClimeFish, μια ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ό,τι από τη δεκαετία του ’80 οι θερμοκρασίες των ωκεανών στα νορβηγικά παράλια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1 ° C. Οι ερευνητές προβλέπουν περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας τις επόμενες δεκαετίες, η οποία ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα στην καλλιέργεια σολομού . Ο σολομός είναι το τρίτο πλέον καταναλισκόμενο εκτρεφόμενο ψάρι στην ΕΕ, σύμφωνα με την EUMOFA.

Η ομάδα εξέτασε την επίδραση διαφορετικών σεναρίων θερμοκρασίας στην καλλιέργεια σολομού, καλύπτοντας 13 περιοχές παραγωγής στη Νορβηγία για κάθε δεκαετία μεταξύ του 2010 και του 2069. Η επιστήμονας Dr. Elisabeth Ytteborg μέλος του Norwegian Food Research Institute επισημαίνει πως: «Ακόμα και κάτω από το πιο ήπιο σενάριο, υπολογίζουμε ό,τι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών μπορεί να αποτελέσουν την ταφόπλακα και την εξαφάνιση του σολομού.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό “Aquaculture”. Αν και αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στην θερμοκρασία της θάλασσας, εξετάζει επίσης και άλλες κλιματικές μεταβλητές. Επιπλέον, τα ευρήματα ισχύουν για όλους τους τύπους υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των γλυκών υδάτων, καθώς και για την παράκτια αλιεία και άλλες υδάτινες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων πρέπει να αξιολογούνται και να βαθμονομούνται ξεχωριστά σύμφωνα πάντα με την τοπικές συνθήκες ώστε να είναι συναφή με πολλές αποφάσεις σχεδιασμού και διαχείρισης της υδατοκαλλιέργειας, την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τις στρατηγικές προσαρμογής που θα ληφθούν για τα κλιματικά φαινόμενα. Διαφορετικά, τα σχέδια προσαρμογής και τα μέτρα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα ή αποτελεσματικά.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα: «Η έρευνά μας καταδεικνύει σαφώς ό,τι οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες πρέπει να εξεταστούν χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές για την ανάπτυξη ουσιαστικών σχεδίων προσαρμογής για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης θαλασσινών σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα».

Η καταλυτική σημασία της θερμοκρασίας στα νερά

Η μελέτη τους τονίζει ό,τι για τη βέλτιστη ανάπτυξη του σολομού, όπως και άλλων ψαριών που τυγχάνουν μεγάλης κατανάλωσης από τους ανθρώπους, είναι καθοριστικής σημασίας η θερμοκρασία του νερού να είναι μεταξύ 8 και 14 ° C, ενώ σε θερμοκρασίες άνω των 20 ° C θα έχει ως συνέπεια να σταματά η ανάπτυξη και ταυτόχρονα να αυξάνεται η θνησιμότητα τους.

Ο Δρ. Ytteborg λέει: «Οι νέες τεχνολογίες, προσφέρουν μεγάλη στήριξη στην αναπαραγωγή των ψαριών, παρέχοντας ουσιαστικά βελτιωμένη ανοχή απέναντι σε ακραίες θερμοκρασίες, όπως και την υπόδειξη εναλλακτικών τοποθεσιών υδατοκαλλιέργειας που είναι μερικές από τις λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση των υγιών ψαριών».