ΑρχικήHow toΔημιουργία λογισμικού: Πώς να αποτρέψετε τη συμφόρηση των δοκιμών

Δημιουργία λογισμικού: Πώς να αποτρέψετε τη συμφόρηση των δοκιμών

Δημιουργία λογισμικού: Πώς να αποτρέψετε τη συμφόρηση των δοκιμών.

Όταν πρόκειται για δοκιμές λογισμικού, κάθε μεμονωμένη ομάδα που επιμελείται την ανάπτυξη λογισμικού (software) και τη διαδικασία παράδοσης, μοιράζεται την ευθύνη, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που απαιτείται και ότι παραδίδεται εγκαίρως στην ώρα του.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να έχετε κατά νου ότι όσο πλησιάζετε προς το τέλος της διαδικασίας για την ολοκλήρωση δημιουργίας ενός λογισμικού, κάποια ομάδα από αυτές, πολύ πιθανό, θα προκαλέσει συμφόρηση και θα επιβραδύνει τα πάντα γύρω από αυτά, οπότε επιβάλλεται η συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας που θα είναι υπεύθυνη για τις δοκιμές του λογισμικού. Ωστόσο, είναι πάντα χρήσιμο να βλέπετε και τις δύο πλευρές του νομίσματος, και να μην κατανοείτε απλά την ανάγκη ολοκλήρωσης του κύκλου παράδοσης, αλλά να προσπαθείτε να αναγνωρίσετε τις υψηλές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει όλη ετούτη η διαδικασία σε καθημερινή βάση.

Σίγουρα οι μελλοντικές διαδικασίες θα είναι πιο οργανωμένες και αποτελεσματικές, και κατά συνέπεια οι προκλήσεις που θα προκύπτουν θα επιλύονται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ότι στην τρέχουσα χρονική στιγμη, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε εικασίες και πρέπει να κοιτάμε το παρόν.

Σε μια πρόσφατη έρευνα της PractiTest και της Tea-Time with Testers, το 47% των ομάδων που επιμελούνται τις δοκιμές του λογισμικού δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των χρονικών πλαισίων για την ανάπτυξη μπορεί συχνά να είναι δύσκολη. Οι ομάδες σκέφτηκαν επίσης ότι η συμμετοχή σε περισσότερες εργασίες της εταιρείας που δεν σχετίζονται με τις δοκιμές ήταν μια ακόμη πιο μεγάλη πρόκληση, και αυτό το επιβεβαίωσε το 41% ​​των ερωτηθέντων, επίισης το 44% παραδέχτηκε ότι το μικρό μέγεθος της ομάδας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τους. Οι απαντήσεις αυτές υπογραμμίζουν ότι οι ομάδες ελέγχου πίεσης, δυστυχώς βρίσκονται συνεχώς σε μη παραγωγικές συνιστώσες, με αποτέλεσμα να εργάζονται για πράγματα που δεν είναι του καθήκοντος τους, αλλά γιατί αυτές οι πιέσεις υπάρχουν και πώς μπορούν να βελτιωθούν; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που οι οργανισμοί και οι εταιρείες πρέπει να αναρωτηθούν.

Η έλλειψη παραγωγικότητας κατά τη δοκιμή του λογισμικού

Όσο πλησιάζει η στιγμή της κυκλοφορίας ενός λογισμικού, οι υπάλληλοι είναι αναγκασμένοι να επιταχύνουν τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι λανθασμένα οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα μέσω δήθεν ευέλικτων πρακτικών παράδοσης που στην ουσία καταστρέφουν τη δημιουργικότητα. Ενώ η επιτάχυνση της παράδοσης έχει τεράστια οφέλη, φέρνει επίσης αναποτελεσματικές διαδικασίες.

Οι ομάδες δοκιμών λογισμικού διαπιστώνουν ότι η χειροκίνητη διαδικασία που ήταν αρκετά καλή κάποτε, πλέον δεν μπορεί πλέον να συμβαδίζει με το ρυθμό παράδοσης. Και παρόλο που το 85% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εταιρεία τους χρησιμοποιεί την αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών, μόνο το 19% χρησιμοποιεί την αυτοματοποίηση για περισσότερο από το 50% των δοκιμαστικών περιπτώσεων.

Αυτοί οι αριθμοί μιλούν ειδικά για τη δοκιμή του αυτοματισμού, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι χειρωνακτικές διαδικασίες πλήττουν την ολοκλήρωση του κύκλου ενός λογισμικού. Η επικοινωνία, η διαχείριση των δοκιμών, η τεκμηρίωση και οι πρακτικές δοκιμών είναι όλες ευάλωτες στη χειρωνακτική αναποτελεσματικότητα.

Το πρώτο βήμα για τον καθορισμό των σημείων συμφόρησης κατά την χρονική στιγμή των δοκιμών είναι η αναγνώριση των σημείων επιβράδυνσης, επιπλέον για ποιο λόγο υπάρχει μείωση της παραγωγικότητας και γιατί ο επιχειρησιακός έλεγχος δεν αποδίδει καρπούς. Οι συνήθεις αιτίες που επηρεάζουν αυτά τα σημεία είναι συχνά οι χαμηλές προτεραιότητες των δοκιμών, η κακή διαχείριση και η κακή επικοινωνία.

Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε πως ελέγχονται οι προτεραιότητες των δοκιμών; Πώς και με ποιο τρόπο ενημερώνεται οι προτεραιότητες των δοκιμών με βάση την ανατροφοδότηση από την ανάπτυξη και τις δοκιμές;

Συνήθως η φύση των εργοδοτών έχει την ιδιότητα να παρέχει ελλιπής πόρους, απαιτώντας παράλληλα από τους υπαλλήλους τεράστια πρόοδο με λίγα εφόδια. Δυστυχώς, αυτό απλά ωθεί στην καθυστέρηση της ανάπτυξης ενός λογισμικού, ιδίως όταν υπάρχει λιγότερος χρόνος για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ωφέλιμο να δοθεί προτεραιότητα πρώτα στον έλεγχο των υψηλότερων τιμών και των πιο επικίνδυνων λεπτομερειών. Επίσης, είναι σημαντικό να καθορίσουμε που βασίζονται οι αρχικές μας εκτιμήσεις για το ποια είναι η υψηλότερη αξία και πια είναι τα επικίνδυνα πράγματα . Η ανατροφοδότηση από την ομάδα ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει τις άλλες ομάδες να επικεντρωθούν πρώτα στα σωστά πράγματα, ενώ η ανατροφοδότηση από τις δοκιμές μπορεί να βοηθήσει στην καθοδήγηση της διαδικασίας καθώς προχωράει το έργο. Θυμηθείτε, ότι τα ελαττώματα τείνουν να συσσωρεύονται, οπότε θα ήταν τελείως εσφαλμένη ενέργεια να περιμένετε να εμφανιστούν όλα μαζί, ως εκ τούτου χρειάζεται εστίαση στην επαναξιολόγηση των συνθηκών.

Κακή διαχείριση των συνθηκών

Μία σημαντική πτυχή (που συνήθως παραβλέπεται) του τι μπορεί να κάνει τον έλεγχο λογισμικού απρόβλεπτο είναι η εξάρτηση από τόσες πολλές συνιστώσες που ευθυγραμμίζονται ταυτόχρονα. Φυσικά, αυτό δεν συμβαίνει συχνά, ωστόσο όταν οι εξαρτήσεις διέπονται από κακή διαχείριση, μπορεί να οδηγήσει σε κατασπατάληση χρόνου και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις στην διακοπή της ομαλής λειτουργίας των εργασιών, επιφέροντας σημαντική επιβράδυνση ολόκληρης της προσπάθειας από όλες τις ομάδες.

Μερικά από τα πράγματα που μπορούν να εξαρτηθούν από τις δοκιμές λογισμικού περιλαμβάνουν:

  • Οι απαιτήσεις
  • Άλλες δοκιμές
  • Δοκιμή δεδομένων
  • Το περιβάλλον των δοκιμών
  • Η ποιότητα του κώδικα

Η παραγωγικότητα εξαρτάται από τη γνώση μιας ομάδας των εξειδικευμένων εξαρτήσεων, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται αυτές οι εξάρσεις και τη διαχείριση αυτών των εξαρτήσεων.

Η χαρτογράφηση και η διαχείριση των εξαρτήσεων είναι σχετικά εύκολη, αλλά σε μια επιχείρηση όπου πολλές ομάδες εργάζονται σε πολλά έργα, συχνά δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία για την παρακολούθηση των εξαρτήσεων από όλες τις ομάδες με την προοπτική να αναδειχτούν εκείνες που μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Αυτό είναι δύσκολο να γίνει με υπολογιστικά φύλλα ή με εργαλεία δοκιμών παλαιού τύπου, αλλά ένα σύγχρονο εργαλείο δοκιμών που περιλαμβάνει σχεδιασμό δοκιμών, προγραμματισμό, χειρωνακτική και αυτοματοποιημένη εκτέλεση, ανίχνευση ελαττωμάτων και πρόοδο όλων των αναφορών σε μια ενιαία διεπαφή, θα έχει την ικανότητα να παρέχει την ανιχνευσιμότητα για την παρακολούθηση αυτών των εξαρτήσεων.

Κακή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων

Κανείς δεν μπορεί να είναι παραγωγικός αν δεν επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αυτό οφείλεται συνήθως όταν κοιτάμε επί μονίμου βάσεως (ανά 5 λεπτά) τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο και τις σημειώσεις για ραντεβού, κτλ, όλες οι προαναφερόμενες πτυχές θεωρούνται αναποτελεσματικές μορφές επικοινωνίας που υποσκάπτει την άρτια συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων μας.

Στην πραγματικότητα, μια μελέτη που ονομάζεται Business Review από το Harvard, διαπίστωσε ότι μόνο το 50% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν ήταν σε θέση να εργαστούν σωστά όταν κατά τη διάρκεια της δουλειάς κοιτούσε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι υπερεκτιμούν με συνέπεια τις δυνατότητές ή τις ικανότητες τους, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξακριβώσει το πλαίσιο των πληροφοριών που χειρίζεται εκείνη τη στιγμή, και πρακτικά όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί σε κενά δημιουργικότητας με ζημία προς την επιχείρηση και ενδεχομένως σε ελαττωματικές εικασίες για τις υπάρχουσες συνθήκες.

Ακόμη χειρότερα, η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι μόνο οι μισοί υπάλληλοι ανοίγουν έγκαιρα τα μηνύματα εσωτερικής επικοινωνίας που στέλνονται μεταξύ συναδέλφων, εντός του χώρου εργασίας (αφού δεν περισσεύει χρόνος από το Facebook ή το Twitter). Αυτές οι μελέτες καθιστούν σαφές ότι όσα άτομα δεν είναι προσηλωμένα στο εργασιακό τους καθήκον καθυστερούν το σύνολο των διεργασιών στην εταιρεία.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166