Διάφορες ιδιότητες και λειτουργίες στα windows (πληροφορίες)

Διάφορες ιδιότητες και λειτουργίες στα windows (πληροφορίες)

Εκτός από τα βασικά μενού και προγράμματα μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει πολλές ακόμη ενέργειες με τη χρήση βοηθητικών πλήκτρων ή ιδιοτήτων.

Χρήση του Print Screen

Ένα από αυτά είναι το πλήκτρο PrtSc (Print Screen) που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε οποιοδήποτε φάκελο του υπολογιστή σας θέλετε. Αφού ανοίξετε κάποιο φάκελο, όπως π.χ. “Τα αρχεία μου”, πατήστε το πλήκτρο Print Screen. Στην συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή Ms Word. Πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στην επιφάνεια εργασίας σας και επιλέξτε “Επικόλληση”. Θα δείτε ότι εμφανίζεται, υπό τη μορφή εικόνας, η προηγούμενη οθόνη που εμφανιζόταν στον υπολογιστής σας, όταν δηλαδή είχατε ανοιχτό τον φάκελο “Τα αρχεία μου”.

Ουσιαστικά πατώντας το πλήκτρο Print Screen αντιγράφετε στην μνήμη (Πρόχειρο) του υπολογιστή η οθόνη που εκείνη την ώρα βλέπετε και η οποία αποδίδεται στη συνέχεια υπό τη μορφή εικόνας, μέσα σε μια εφαρμογή όταν επιλέξετε την εντολή της επικόλλησης.

Έτσι, τώρα θα έχετε ένα έγγραφο του Word στο οποίο θα βλέπετε μια εικόνα που θα απεικονίζει το φάκελο “Τα αρχεία μου”. Για να κλείσετε το έγγραφο πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το πλήκτρο εξόδου χωρίς να κάνετε αποθήκευση των αλλαγών.

Ιδιότητες Οθόνης “Επιφάνεια Εργασίας”

Σε μια κενή περιοχή της επιφάνειας εργασίας (της αρχικής οθόνης που βλέπετε όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας) πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Από τη λίστα που θα εμφανιστεί πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Ιδιότητες και στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί (ένα καινούργιο παράθυρο που θα ανοίξει) επιλέξτε την καρτέλα “Επιφάνεια Εργασίας”.

Η καρτέλα αποτελείται από μια οθόνη που κάνει προεπισκόπηση των επιλογών σας, από τις επιλογές φόντου και από την επιλογή χρώματος.

Εάν επιλέξετε μια νέα εικόνα για φόντο, μπορείτε να την εφαρμόσετε στην επιφάνεια εργασίας πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο κουμπί “Εφαρμογή”. Θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές φόντου.

Παρόλα αυτά, μπορεί να θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη σας κάποια εικόνα που δεν βρίσκεται στην συλλογή που εμφανίζεται. Για να κάνετε κάτι τέτοιο θα πρέπει να πατήσετε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το κουμπί “Αναζήτηση” και από εκεί να βρείτε και να επιλέξετε την αποθηκευμένη εικόνα. Θα παρατηρήσετε ότι η εικόνα θα προστεθεί στη λίστα “Φόντο”. Στην “Θέση” είναι επιλεγμένη η “Παραμόρφωση”. Αντί αυτής της επιλογής πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο βελάκι που φαίνεται δεξιά και επιλέξτε “Στο κέντρο”.

Εάν η εικόνα είναι μικρή στην προεπισκόπηση θα δείτε ότι θα καλύπτει μόνο ένα μέρος της οθόνης. Σε αυτή την περίπτωση και εάν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε από την “Θέση” την επιλογή “Σε παράθεση”. Τώρα, θα δείτε στην προεπισκόπηση ότι η εικόνα αντιγράφετε έτσι ώστε να καλύψει όλη την περιοχή της οθόνης. Πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το κουμπί “Εφαρμογή” θα εφαρμοστεί το νέο φόντο στην επιφάνεια εργασίας.

Εάν πατήσετε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το κουμπί “Προσαρμογή επιφάνειας εργασίας” ένα νέο πλαίσιο ελέγχου (παράθυρο) θα εμφανιστεί. Στην καρτέλα “Γενικά” μπορείτε να επιλέξετε ποια εικονίδια θέλετε να εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας, αλλάξετε την απεικόνιση των εικονιδίων, καθώς και να κάνετε εκκαθάριση της επιφάνειας εργασίας.

Ιδιότητες Οθόνης “Ρυθμίσεις”

Σε μια κενή περιοχή της επιφάνειας εργασίας (της αρχικής οθόνης που βλέπετε όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας) πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Από τη λίστα που θα εμφανιστεί πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Ιδιότητες και στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί (ένα καινούργιο παράθυρο που θα ανοίξει) επιλέξτε την καρτέλα “Ρυθμίσεις”.

Η καρτέλα αποτελείται από μια οθόνη που κάνει προεπισκόπηση των επιλογών σας, από τον δρομέα που σας βοηθάει στην επιλογή της επιθυμητής ανάλυσης και από την επιλογή ποιότητας χρώματος. Για να εφαρμοστούν όποιες νέες επιλογές θέλετε πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το κουμπί “Εφαρμογή”.

Πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού την επιλογή “Αντιμετώπιση προβλημάτων” εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο, το “Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης”, στο οποίο εάν εργαστείτε βήμα-βήμα θα βρίσκετε τη λύση σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε.

Εάν πατήσετε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού την επιλογή “Για προχωρημένους” θα εμφανιστεί ένα νέο πλαίσιο διαλόγου (παράθυρο). Στην καρτέλα “Γενικά” μπορείτε να αλλάξετε τις κουκίδες ανά ίντσα (DPI), να ορίσετε την συμπεριφορά του υπολογιστή μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων της οθόνης. Στην καρτέλα “Προσαρμογέας” θα δείτε τον τύπο του προσαρμογέα, τις ιδιότητές του, καθώς και τη λίστα καταστάσεων λειτουργίας. Στην καρτέλα “Οθόνη” ρυθμίζετε την συχνότητα ανανέωσης της οθόνης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός ανανέωσης τόσο πιο ξεκούραστη είναι η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή.

Ωστόσο, εάν ο αριθμός ανανέωσης του προσαρμογέα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που υποστηρίζει η οθόνη τότε υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του υλικού. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει η επιλογή “Απόκρυψη μη εμφανίσιμων καταστάσεων λειτουργίας” να είναι ενεργοποιημένη.

Στην καρτέλα “Διαχείριση Χρωμάτων” μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ των χρωμάτων για την οθόνη. Τέλος, στην καρτέλα “Αντιμετώπιση προβλημάτων” μπορείτε να ρυθμίσετε την επιτάχυνση υλικού.

Ιδιότητες Οθόνης “Εμφάνιση”

Σε μια κενή περιοχή της επιφάνειας εργασίας (της αρχικής οθόνης που βλέπετε όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας) πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Από τη λίστα που θα εμφανιστεί πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Ιδιότητες και στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί (ένα καινούργιο παράθυρο που θα ανοίξει) επιλέξτε την καρτέλα “Εμφάνιση”.

Θα δείτε σε προεπισκόπηση το τρέχον στυλ των παραθύρων και κάποια μενού επιλογών από όπου μπορείτε να αλλάξετε την οπτική απόδοσή τους. Θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών ως προς την παραμετροποίηση των χρωμάτων και της υφής των παραθύρων.

Στο πλαίσιο διαλόγου Εφέ (το παράθυρο που εμφανίζεται εάν πατήσετε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το κουμπί Εφέ) υπάρχουν επιλογές για την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση των αντικειμένων μέσα στα Windows.

Τέλος, στο πλαίσιο διαλόγου πρόσθετες ρυθμίσεις εμφάνισης μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας οπτική σύνθεση και να την αποθηκεύσετε.

Προφύλαξη Οθόνης

Σε μια κενή περιοχή της επιφάνειας εργασίας (της αρχικής οθόνης που βλέπετε όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας) πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Από τη λίστα που θα εμφανιστεί πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Ιδιότητες.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Ιδιότητες οθόνης” και από αυτό επιλέξτε την καρτέλα “Προφύλαξη Οθόνης”. Επιλέξτε από την λίστα την επιθυμητή προφύλαξη, την οποία θα δείτε, ταυτόχρονα, και σε προεπισκόπηση.

Σε μια κενή περιοχή της επιφάνειας εργασίας (της αρχικής οθόνης που βλέπετε όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας) πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Από τη λίστα που θα εμφανιστεί πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Ιδιότητες. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Ιδιότητες οθόνης” και από αυτό επιλέξτε την καρτέλα “Θέματα”.

Εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα της επιφάνειας εργασίας. Ένα θέμα της επιφάνειας εργασίας προσδιορίζει τη συνολική εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας σας παρέχοντας ένα προκαθορισμένο σύνολο εικονιδίων, γραμματοσειρών, χρωμάτων, δείκτες ποντικιών, ήχων, εικόνων φόντου, προφύλαξη οθόνης και άλλων στοιχείων παραθύρου.

Εάν τροποποιήσετε ένα προκαθορισμένο θέμα αλλάζοντας κάποιο μεμονωμένο στοιχείο του, αυτόματα μετατρέπεται σε προσαρμοσμένο θέμα.

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα θέμα επιλέγοντας τα επιθυμητά χαρακτηριστικά από τις καρτέλες, του πλαισίου διαλόγου Οθόνη. Αποθηκεύετε ένα θέμα με νέο όνομα, έτσι ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο από την λίστα θεμάτων.

Ιδιότητες του “Μενού Έναρξη”

Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται και από την καρτέλα “Μενού Έναρξη” μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργική απόδοση του μενού έναρξη. Με επιλεγμένο το “Μενού Έναρξη” πατήστε με το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο κουμπί προσαρμογή.

Στο νέο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος των εικονιδίων, τον αριθμό των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται συχνότερα και να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα εμφανίζονται στην περιοχή Internet του μενού Έναρξη.

Στην καρτέλα για προχωρημένους μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο στην παραμετροποίηση του μενού Έναρξη. Από εκεί μπορείτε να διαλέξτε τα στοιχεία που θα είναι εμφανίζονται στο μενού Έναρξη.

Επιλέγοντας κλασσικό μενού και εφαρμόζοντας την επιλογή σας θα δείτε ότι το μενού Έναρξη έχει αλλάξει όψη. Πατώντας το κουμπί “προσαρμογή” έχετε την δυνατότητα να προσαρμόσετε το μενού Έναρξη προσθέτοντας ή καταργώντας στοιχεία.

Με περιήγηση στα αποθηκευτικά μέσα του υπολογιστή, μέσω του πλαισίου διαλόγου “Αναζήτηση φακέλου”, επιλέξτε ως συντόμευση αρχείου το Dynamic3.

Επιλέξτε τον φάκελο Start Menu για την συντόμευση Dynamic3 και πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού “Τέλος”. Ανοίγοντας το μενού Έναρξη θα δείτε ότι η συντόμευση έχει προστεθεί στην κορυφή.

Γυρίζοντας πίσω στο πλαίσιο διαλόγου “Πρόσθετες επιλογές του μενού Έναρξη” πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο “Ανάπτυξη του φακέλου πίνακας ελέγχου”. Θα δείτε ότι μέσω του μενού Έναρξη έχετε πρόσβαση σε όλες τις επιλογές του πίνακα ελέγχου, χωρίς να πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο παράθυρο.

Από το πλαίσιο αναμονή, καθορίστε τον χρόνο αδράνειας που θα πρέπει να παρέλθει για να γίνει η εκκίνηση της προφύλαξης. Θα παρατηρήσετε, επίσης, ότι το κουμπί ρυθμίσεις είναι διαθέσιμο σε ορισμένες επιλογές προφύλαξης οθόνης και μέσω αυτού μπορείτε να ελέγξετε περαιτέρω τις ιδιότητες της. Πατήστε το κουμπί της προεπισκόπησης για να δείτε την επιλεγμένη προφύλαξη οθόνης και πως θα φαίνεται.

Το επιλεγμένο πλαίσιο κάτω από την ρύθμιση της αναμονής, καθορίζει εάν θα εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης, με την επιστροφή του χρήστη στον υπολογιστή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο διαλόγου “Ιδιότητες: Επιλογές Ενέργειας” μπορείτε να καθορίσετε τους συνδυασμούς τροφοδοσίας του Η/Υ, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Δεν πατάμε τον διακόπτη παροχής ρεύματος για να κλείσουμε τον υπολογιστή

Σε αντίθεση με τις ηλεκτρικές σας συσκευές για να κλείσει ο υπολογιστής δεν πατάμε απλά τον διακόπτη του ρεύματος. Τα Windows δίνουν διαφορετικές επιλογές για το κλείσιμο του υπολογιστή ανάλογα με το τι προτιμάτε να κάνετε.

Έτσι, μπορείτε να κλείσετε τα αρχεία και τους φακέλους σας και στη συνέχεια να κλείσετε τελείως τον υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να κάνετε αποσύνδεση. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία ο υπολογιστής παραμένει ανοιχτός, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση στα αρχεία σας έως ότου ενεργοποιηθεί ξανά. Στην ουσία η αποσύνδεση είναι χρήσιμη όταν έχετε εγκαταστήσει πολλαπλούς χρήστες επειδή με αυτό τον τρόπο ένας άλλος χρήστης μπορεί να δουλέψει στον δικό του λογαριασμό χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει εκ νέου τον υπολογιστή.

Πριν κλείσετε τελείως τον υπολογιστή θα πρέπει να κλείσετε όλα τα παράθυρα που έχετε ανοιχτά για να αποφύγετε κάποια καταστροφή ή απώλειά τους. Κάντε αριστερό κλικ στην Έναρξη. Στο μενού έναρξης κάντε αριστερό κλικ στην επιλογή “Τερματισμός”. Θα εμφανιστεί το παράθυρο κλεισίματος. Κάντε κλικ στην επιλογή “Τερματισμός λειτουργίας”. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει “Τα Window τερματίζονται”. Μην κλείσετε τον υπολογιστή έως ότου η οθόνη γίνει μαύρη.

Η επιλογή “Τερματισμός” κλείνει τα Windows και σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τυχόν δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί.

Αποσύνδεση υπολογιστή

Για να κάνετε αποσύνδεση ενός χρήστη σε κοινόχρηστο υπολογιστή κάντε αριστερό κλικ στην επιλογή Έναρξη. Στο μενού Έναρξης κάντε κλικ στην επιλογή “Αποσύνδεση χρήστη”. Το παράθυρο αποσύνδεσης εμφανίζεται στην οθόνη σας. Κάντε κλικ στην επιλογή “Αποσύνδεση”. Με αυτό τον τρόπο τα προγράμματα και τα αρχεία σας κλείνουν ενώ ο υπολογιστής παραμένει ανοιχτός. Η οθόνη έναρξης θα πρέπει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη του υπολογιστή σας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή κάντε κλικ στο όνομα του χρήστη από την οθόνη έναρξης.