Η υπεραλίευση στοιχίζει οικονομικά και περιβαλλοντικά

Τη φαντασία και το χιούμορ επιστράτευσε το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τους υπουργούς Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την ανάγκη αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Μέλη του WWF, παρέδωσαν στους υπουργούς Aλιευτικής Πολιτικής δεκαπέντε πιάτα σε σχήμα… ψαριού με μηνύματα υπέρ της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Aλιευτικής Πολιτικής.
Τα μηνύματα του WWF προς τους υπουργούς περιέχουν:

Α) Μια “συνταγή” για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όπου αναγράφονται τα απαραίτητα συστατικά για μια βιώσιμη αλιεία:

  • Αλλαγή στο καθεστώς επιχορηγήσεων αλιείας
  • Μειώσεις στην αλιευτική προσπάθεια και δύναμη
  • Πολυετή διαχειριστικά σχέδια για όλα τα εμπορικά αποθέματα ψαριών
  • Υγιείς και οικολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Β) Ένα “τιμολόγιο” για τον αποτυχημένο τρόπο διαχείρισης της αλιείας, που περιλαμβάνει:

  • 400 εκατομμύρια ευρώ χαμένου πιθανού εισοδήματος το 2002 λόγω της υπεραλίευσης του βακαλάου στη Βόρεια Θάλασσα και τη Θάλασσα της Βαλτικής
  • 1,1 δισ. ευρώ που διατέθηκαν το 2000-2006 για την κατασκευή νέων και τον εκσυγχρονσιμό παλαιών, σκαφών ενώ ο στόλος της Ε.Ε. είναι ήδη τεράστιος
  • 1 δισ. ευρώ που δόθηκαν στους οι αλιείς για να ψαρεύουν λιγότερο από το 2000 ως το 2006
  • 137 εκατομμυρίων που δόθηκαν στους αλιείς το 2000 για να ψαρεύουν εκτός Ευρώπης
  • Συν το ανυπολόγιστο κόστος του περιορισμού της αλιείας του βακαλάου λόγω της υπεραλίευσης.

Γ) Ένα μήνυμα από τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας, που εξηγεί με εικόνες τις συνέπειες του ότι πάρα πολλά και δυνατά σκάφη κυνηγούν ένα μικρό αριθμό ψαριών.