ΑρχικήΑπόψειςΠροηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων - Advanced analytics

Προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων – Advanced analytics

Προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων – Advanced analytics.

Η προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων έχει εξαπολύσει ένα κύμα αλλαγών σχεδόν σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, άσχετα αν ορισμένοι δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμη.

Συχνά ακούμε για το πώς τα αναλυτικά στοιχεία έχουν μετασχηματίσει τα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς. είτε προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες ή προβλέπουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, είτε αυξάνουν την παραγωγικότητα μέσω αυτοματοποίησης.

Ο καθένας θέλει ένα κομμάτι από την πίτα της αγοράς και οι εταιρείες πλέον επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στο Advanced analytics για να μην μείνουν πίσω και είναι πλέον αργά. Οι Βρετανικές επιχειρήσεις σκοπεύουν να διπλασιάσουν τις τρέχουσες δαπάνες τους για ανάλυση δεδομένων και στοιχείων από £ 12 δις σε £ 24 δις μέχρι το 2020, ενώ στις ΗΠΑ διεξάγεται μία παρόμοια ιστορία, ενώ οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν από τα 58 δις στα 112 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όμως, ενώ υπάρχει μια σαφής σχέση μεταξύ της αξίας που επενδύεται στην προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων και της συνολικής απόδοσης, αυτό δεν φανερώνει ολόκληρη την ιστορία. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές απόπειρες οικοδόμησης αναλυτικών στοιχείων σε μια επιχείρηση μειώνονται, καθώς μόνο το 20% των εταιρειών αναφέρουν σημαντικά θετικές εμπορικές επιπτώσεις από τις προσπάθειές τους.

Μπορεί να είναι γνωστό ότι η αξιοποίηση του Advanced analytics έχει τη δυνατότητα να προσδώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι πώς να καταφέρουμε πραγματικά να κάνουμε τα αναλυτικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα χρηστικά. Αυτό απαιτεί όχι μόνο σημαντικές επενδύσεις, αλλά και εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών.

Η οικοδόμηση των θεμελίων στο Advanced analytics.

Σε βασικό επίπεδο, η λήψη υποστήριξης για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων είναι κρίσιμη. Ο διευθύνων σύμβουλος πρέπει να προωθήσει τα αναλυτικά στοιχεία και να οδηγήσει τις διάφορες αλλαγές που απαιτούνται σε όλη την επιχείρηση για να λειτουργήσει. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε πολλές έρευνες σχετικά με το θέμα, οι οποίες διαπιστώνουν ότι πάνω από το ήμισυ των κορυφαίων εταιρειών πιστεύουν ότι οι ανώτεροι ηγέτες τους υποστηρίζουν ενεργά την πρόοδο στην προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων . Η υπομονή να παραμείνουν αφοσιωμένες στο μετασχηματισμό, μακροπρόθεσμα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η εξάπλωση πιθανών σφαλμάτων σε νέες προσπάθειες.

Η ανάπτυξη της ικανότητας του Advanced analytics πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους γενικούς επιχειρηματικούς στόχους από την πρώτη μέρα για να διασφαλιστεί ότι τα αναλυτικά στοιχεία αναπτύσσονται στο κατάλληλο μέρος για να έχουν εμπορικό αντίκτυπο.

Πυρήνες επιτυχίας της προηγμένης ανάλυσης στατιστικών στοιχείων.

Πάνω από αυτή την ιδιομορφία βρίσκονται πέντε πυρήνες της επιτυχίας που συμβάλλουν στο να επιτρέψουν την επιτυχή ανάλυση. Η πιο επικριτική από αυτές είναι η διασφάλιση ότι η ικανότητα ανάλυσης είναι αρκετά σημαντική ώστε να έχει απτό αντίκτυπο που μπορεί να διατηρηθεί. Τα πιλοτικά σχέδια μικρής κλίμακας και η «απόδειξη των εννοιών» θα μαραθούν γρήγορα και θα πεθάνουν χωρίς το οξυγόνο της ευρείας υποστήριξης και της υιοθεσίας. Σχεδόν το 70% των επιχειρήσεων με τις καλύτερες επιδόσεις έχουν μια κεντρική ικανότητα ανάλυσης, η οποία είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην επιχείρηση και για την ενημέρωση σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων.

Εκτός από την ύπαρξη κεντρικού κόμβου, τα αναλυτικά στοιχεία είναι πιο επιτυχημένα όταν ενσωματώνονται στο σύνολο του οικοσυστήματος της επιχείρησης – οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα τμήματα πρέπει να είναι διατεθειμένα να αλλάξουν τις διαδικασίες τους για να μεγιστοποιήσουν την εισροή των αναλυτικών στοιχείων, γεγονός που με τη σειρά τους βοηθάει στον εντοπισμό των βασικών σημείων αναφοράς όπου οι αναλύσεις μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

Για πολλούς ανθρώπους, ο πιο προφανής παράγοντας ανάλυσης είναι ίσως η τεχνολογία, η οποία είναι συχνά και ο κύριος παράγοντας για την επένδυση. για παράδειγμα, όταν μια εταιρεία ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες του πελάτη.

Οι τεχνολογικές εφαρμογές – όπως η αυτοματοποίηση των χειρωνακτικών διαδικασιών – βοηθούν επίσης στην ενσωμάτωση των αναλυτικών στοιχείων σε μία εταιρεία. Αλλά η τεχνολογία δεν είναι πολύ χρήσιμη αν δεν χρησιμοποιούνται τα σωστά δεδομένα, γι ‘αυτό και η ποιότητα των δεδομένων είναι ένας άλλος βασικός πυλώνας της επιτυχίας των αναλύσεων.

Τελικά, οι δυνατότητες ανάλυσης πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ευρύτερες αλλαγές που συμβαίνουν σε ολόκληρο το επιχειρηματικό και λειτουργικό περιβάλλον. Συνεπώς, μια τακτική διαδικασία ανατροφοδότησης και επανεξέτασης έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εξασφάλιση ότι τα προηγμένα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία θα συνεχίσουν να ενισχύουν την κατώτατη γραμμή.

Η ενθάρρυνση των ανθρώπων σε μια κουλτούρα φιλική προς τα δεδομένα.

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνδέονται σε μια κουλτούρα που προάγει τις δυνατότητες των δεδομένων, που ενθαρρύνει την ανακάλυψη και την εμπιστοσύνη και ότι τελικά περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής εργασίας. Αρκετές έρευνες επιβεβαιώνουν αυτήν την ιδιοτροπία, όποια επιχείρηση το αντιληφθεί γρηγορότερα, θα διευκολύνει περαιτέρω την ανάπτυξη της.

Επιπλέον, τόσο οι πάροχοι, όσο και οι καταναλωτές αναλυτικών στοιχείων πρέπει να ενημερώνονται για την αξία των αναλυτικών στοιχείων και τον τρόπο αξιοποίησής τους. Αυτό σημαίνει την κατάρτιση των αναλυτών σχετικά με το τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις και την κατάρτιση της επιχείρησης για το πώς θα επωφεληθεί από την ανάλυση.

Από την άποψη των ταλέντων, οι ίδιοι οι αναλυτές πρέπει να έχουν βαθιά γνώση των εμπορικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και της ικανότητας να διαρθρώνουν ανάλογα μια τεχνική λύση. Έρευνες δείχνουν ότι αυτή είναι η πραγματική πρόκληση που αφορά τα ταλέντα για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα προηγμένα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, σε αντίθεση με την παγκόσμια έλλειψη των επιστημόνων που έχουν ως κύριο αντικείμενο την ανάλυση των δεδομένων, η οποία συχνά θεωρείται ότι είναι το πρόβλημα.

Αυτές οι επιταγές ευθυγραμμίζονται επίσης με μια γενική προτίμηση μεταξύ των εταιρειών να απασχολούν μια ομάδα εξειδικευμένων ατόμων που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων, αντί να προσπαθούν οι ίδιοι τους να αυτοεξυπηρετηθούν με εργαλεία ανάλυσης, που προφανώς δεν θα έχει καμία επιτυχία.

Σκέψεις για τους ηγέτες των επιχειρήσεων

Το Advanced analytics σαφώς ήρθε για να μείνει, επειδή αυξάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλη την αλυσίδα αξίας και ενισχύει τις πωλήσεις και τα κέρδη για εκείνους που την υιοθετούν. Και καθώς οι επενδύσεις σε αναλυτικά στοιχεία αυξάνονται σε διάφορους τομείς, το χάσμα μεταξύ κορυφαίων και αποτυχημένων εκτελεστών θα διευρυνθεί.

Ωστόσο, η επένδυση χρημάτων σε αναλυτικά στοιχεία, χωρίς να τηρούνται τουλάχιστον ορισμένες από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας, όπως η υποστήριξη των ανώτερων στελεχών και η αλλαγή της νοοτροπίας, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ανεπαρκή αποτελέσματα.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι που ξεκινούν μια αποστολή για την οικοδόμηση ή την επέκταση των δυνατοτήτων των αναλυτικών στοιχείων του οργανισμού τους θα πρέπει να ξεκινήσουν ζητώντας από τις ομάδες τους μερικές σημαντικές ερωτήσεις, όπως:

  • Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ικανότητα ανάλυσης δεδομένων που διαθέτουμε;
  • Σε ποιες από τις προτεραιότητες θα πρέπει να εστιάσουμε και με ποια σειρά;
  • Ποιες πτυχές μπορούμε να επιταχύνουμε με εξωτερική υποστήριξη;

Η εύρεση των απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις και η διάθεση του σωστού επιπέδου επενδύσεων θα βοηθήσουν να ανοιχτούν όλοι οι δρόμοι για την επιτυχία με την προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων – Advanced analytics και για την εταιρεία στο σύνολό της.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166