Τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν βοηθούν ακόμη στην παραγωγικότητα των εργαζομένων

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν βοηθούν ακόμη στην παραγωγικότητα των εργαζομένων

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν βοηθούν ακόμη στην παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Μια νέα έκθεση από το ερευνητικό ίδρυμα Capgemini διαπίστωσε ότι, στην πλειοψηφία των εταιρειών (58%), η αυτοματοποίηση δεν πληροί ακόμη τους επιθυμητούς στόχους των αυξημένων παραγωγικών ικανοτήτων τους. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι ενώ η αυτοματοποίηση στις επιχειρησιακές δραστηριότητες μιας εταιρείας αυξάνει την παραγωγικότητα σε κάποιο βαθμό, το εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να συμβαδίσει και να λειτουργήσει σωστά με τα εξελιγμένα συστήματα.

Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε μια έρευνα 800 στελεχών και 1200 υπαλλήλων παγκοσμίως σε από πάνω από 400 μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς, υποδηλώνει επίσης ότι επιχειρήσεις με 50.000 εργατικό δυναμικό ή περισσότερους, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην πλήρη λειτουργία προγραμμάτων αναβάθμισης των ικανοτήτων τους μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων αναμένουν να εξοικονομήσουν περισσότερα από 90 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από ό, τι οι εταιρείες που δεν έχουν εκπαίδευση σωστά τους υπαλλήλους να συνεργάζονται άψογα με ετούτα τα συστήματα

Ο αυτοματισμός δεν ανταποκρίνεται ακόμη στον επιδιωκόμενο στόχο του να αυξήσει την παραγωγικότητα

Όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν τους κύριους λόγους για την υιοθέτηση πρωτοβουλιών αυτοματοποίησης, το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πρόκειται να βελτιώσει την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού τους, το πιο δημοφιλές κίνητρο μετά τη βελτίωση της ποιότητας (43%). Ωστόσο, το 58% των στελεχών και το 54% των εργαζομένων δήλωσαν ότι η αυτοματοποίηση δεν είχε ακόμη βελτιώσει την παραγωγικότητα στην επιχείρηση τους. Αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στη Σουηδία με 66%, τις Ηνωμένες Πολιτείες με 64% και την Κίνα με 61% των στελεχών που δήλωσαν ότι η αυτοματοποίηση δεν βελτίωσε την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ξεκλειδώνει τα οφέλη της αυτοματοποίησης – και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων

Οι εταιρείες που συνδυάζουν τις προσπάθειες αυτοματισμού με ένα σαφές πρόγραμμα κατάρτισης του υπαλληλικού προσωπικού να συνεργάζεται με αυτά, υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να αποφέρει αυτό το εγχείρημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι περισσότεροι υπάλληλοι με 52% και το 46% των ανώτατων στελεχών δήλωσαν ότι ο αυτοματισμός βελτιώνει αισθητά την παραγωγικότητα, εφόσον υπάρξει φυσικά κάποιος χρόνος προσαρμογής.

Για τις περισσότερες εταιρείες, ο αντίκτυπος του αυτοματισμού στο εργατικό δυναμικό δεν αποτελεί κύριο μέλημα

Η έκθεση διαπίστωσε μέσα από βαθιά ανάλυση πως οι εταιρείες δε ενδιαφέρονται αν θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στο ανθρώπινο δυναμικό και πως αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί βασικός παράγοντας για την εξέλιξή τους.

Σχεδόν το 60% των στελεχών και των γενικών διευθυντικών παραδέχονται ότι ο αντίκτυπος του αυτοματισμού στο εργατικό δυναμικό δεν αποτελεί βασικό παράγοντα για το όραμα και τη στρατηγική αυτοματισμού στην εταιρεία. Επιπλέον, οι ηγέτες των εταιρειών δεν επικοινωνούν συχνά με τους υπαλλήλους τους για να τους εξηγήσουν τις δυνατότητες της αυτοματοποίησης.

Λιγότερο από το ήμισυ των ανώτερων στελεχών (45%) που ερωτήθηκαν, επικοινωνούν τακτικά με το εργατικό δυναμικό τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες της αυτοματοποίησης στις επιχειρήσεις τους, τη σημασία που έχουν για την πρόοδό τους και η βοήθεια που θα επέλθει στο εργατικό δυναμικό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας