eShopping: Η διαχρονική τάση στο χώρο του Διαδικτύου

eShopping: Η διαχρονική τάση στο χώρο του Διαδικτύου

Στις μέρες μας, η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων οι οποίες αγνοούν τις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται στο Internet, και ειδικά στο χώρο του «Ηλεκτρονικού Επιχειρείν», θα μπορούσε να παραλληλιστεί με τη διεξαγωγή αγώνων ιστιοσανίδας χωρίς να υπάρχει καθόλου αέρας. Έτσι διανύοντας την εποχή της Νέας Οικονομίας, οι ψηφιακές αγορές, πιο γνωστές ως Online Shoping, αποτελούν την τελευταία “καυτή” τάση στον χώρο του Διαδικτύου και έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο διαφαίνεται καθαρά η τάση των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν νέες οικονομικές δομές, και ιδιαίτερα τα δίκτυα franchise. Έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα έντονα ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον, συνειδητοποιούν τις σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρουν οι υπηρεσίες μιας ηλεκτρονικής αγοράς με γνώμονα πάντα την ισχυροποίηση και ανάπτυξή τους στον χώρο όπου δραστηριοποιούνται.

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν ένα κομβικό σημείο στο Ιnternet, μέσα από το οποίο αγοραστές και προμηθευτές πραγματοποιούν συναλλαγές που σχετίζονται με εκτέλεση παραγγελιών, σύγκριση τιμών, υποβολή προσφορών κ.λπ. σε πραγματικό χρόνο.

Στατιστικές αναλύσεις εκτιμούν ότι το B2B ηλεκτρονικό εμπόριο στις ΗΠΑ θα φθάσει τα 154,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ενω το ύψος των πωλήσεων μέσω eShopping θα ανέρχεται στα 30 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2021 στην Ευρώπη, ενώ τέσσερις στις πέντε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν και επενδυτικά στις υπό δημιουργία ηλεκτρονικές αγορές.

Ανάλογα με τον τύπο των επιχειρήσεων που προσπαθεί να προσεγγίσει μια ηλεκτρονική αγορά, τα Εlectronic Shoping σήμερα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες. Συγκεκριμένα λειτουργούν B2B Seller – Oriented Μarketplace που ευνοούν προμηθευτές, στοχεύοντας κυρίως στην αύξηση ή στη συγκράτηση των τιμών, προσφέροντας υπηρεσίες δημοπρασιών και RFQs.

Υπάρχουν επίσης τα Buyer-Oriented Marketplace, τα οποία ευνοούν κυρίως τους αγοραστές, φιλοξενώντας πολλαπλούς καταλόγους προμηθευτών ώστε να επιτυγχάνεται σύγκριση τιμών, αντίστροφες δημοπρασίες κ.λπ., με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών και το όφελος των αγοραστών. Και, τέλος, τα Neutral Μarketplaces, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες που υποστηρίζουν διαδικασίες παραγγελιοληψίας μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών.

Για μία εταιρία – προμηθευτή η συμμετοχή σε ένα marketplace οδηγεί σε ταχύτατη διάθεση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα προϊόντα, επιφέρει μείωση στα έξοδα ανάπτυξης και marketing των προϊόντων. Οι δυνατότητες παρακολούθησης των αποθεμάτων των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει τις πωλήσεις αυτών και την ικανοποίηση των αγοραστών για αυτά τα προϊόντα.

Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες μιας ηλεκτρονικής αγοράς παρέχουν σε μια εταιρία που συμμετέχει ως αγοραστής άμεση ενημέρωση για τους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών, διαφάνεια των διακυμάνσεων των τιμών των προϊόντων – κρατώντας αυτές σε χαμηλά επίπεδα, άμεση εκτέλεση παραγγελιών, γνώση των διαθέσιμων προϊόντων προς πώληση κ.λπ. Όλα αυτά αποτελούν ορισμένα από τα πλεονεκτήματα τα οποία αποκομίζουν οι επιχειρήσεις (προμηθευτές και αγοραστές) οι οποίοι συναλλάσσονται μέσω μιας ηλεκτρονικής αγοράς.

Οι δυνατότητες προσφοράς των υπηρεσιών που υποστηρίζει μία ηλεκτρονική αγορά σε συγκεκριμένους χρήστες, τόσο αγοραστές (franchisees) όσο και προμηθευτές, μπορεί να καλύψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το franchise. Η διάθεση αξιόπιστων επιχειρηματικών εργαλείων με σκοπό την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, όπως ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Business Process Re-Engineering), οι νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ο ρόλος της ποιότητας και της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων και εργαλείων, καθιστά επιτακτικό τον επαναπροσδιορίσιμο του τρόπου λειτουργίας των δικτύων franchise.

Στο πλαίσιο αυτά η φιλοξενία στο ίδιο κομβικό σημείο εκείνων των επιχειρήσεων – προμηθευτών που καλύπτουν τις ανάγκες των franchisees, που ανήκουν σε κάποια αλυσίδα franchise, είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω μιας ηλεκτρονικής αγοράς. Και βέβαια η ίδια ηλεκτρονική αγορά μπορεί ταυτόχρονα και φιλοξενήσει και τις επιχειρήσεις εκείνες (τους franchisees δηλαδή), που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα franchise με εκείνη των προμηθευτών.

Στην περίπτωση αυτή και βάσει των υπηρεσιών που προσφέρει μία ηλεκτρονική αγορά, οι franchisees θα έχουν πρόσβαση μόνο στα προϊόντα και στους τιμοκαταλόγους εκείνων των προμηθευτών που έχουν συνάψει συμφωνία με τον franchisor. Έτσι θα εκτελούνται παραγγελιοληψίες μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία προωθούν τα καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας franchise από τους συγκεκριμένους προμηθευτές, χωρίς να επιτρέπεται η πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που φιλοξενείται στο σύστημα.

Έτσι, σε μία ηλεκτρονική αγορά μπορεί να φιλοξενηθεί μία μικρότερη (μικρότερες) ηλεκτρονική(ές) αγορά(ές) όπου η κάθε μία θα διακρίνεται από το όνομα της αλυσίδας και θα είναι γνωστό σε όλους τους συναλλασσόμενους ότι η συγκεκριμένη e-franchise αγορά εξυπηρετεί μόνον όσες εταιρίες (προμηθευτές – franchisees) έχουν εμπορική σχέση με την (τις) αλυσίδα (ες) ή μπορεί να υπάρξει μία e-franchise αγορά από μόνη της η οποία θα λειτουργεί στο Internet.

Οι δυνατότητες υποστήριξης του τρόπου λειτουργίας του συνολικού επιχειρηματικού δικτύου μιας αλυσίδας franchise που σχετίζεται με τις προμήθειες προϊόντων μέσω ενός emarketplace καθιστά τη franchisοr εταιρία ενήμερη οποιαδήποτε χρονική στιγμή τόσο για την ετοιμότητα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται όσο και για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα καταστήματα που ανήκουν σε αυτή. Η χρήση μηχανισμών έρευνας αγοράς τόσο για προμηθευτές/παραγωγούς και προϊόντα, όσο και για τα καταστήματα της αλυσίδας, επιτρέπει την άσκηση ελέγχου της κύριας εταιρίας στο σύνολο των διαδικασιών που σχετίζονται με τις προμήθειες προϊόντων. Πληροφορίες που, για παράδειγμα, σχετίζονται με:

  • καθυστερημένη ή ελλιπή παράδοση προϊόντων στα καταστήματα, – αλλαγές επί των τιμοκαταλόγων και κυκλοφορίες νέων προϊόντων, – στοιχεία ύψους παραγγελιών των καταστημάτων και επιστροφές προϊόντων, – ύψος αποθεμάτων σε προϊόντα ανά κατάστημα, αποτελούν πολύτιμο υλικό για τη franchisοr εταιρία, η οποία μπορεί να έχει σφαιρική πληροφόρηση τόσο για το σύνολο των franchisees, όσο και για τους προμηθευτές.

Πληροφορίες που σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εμπορική πολιτική και τα στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια της αλυσίδας franchise στο μεγαλύτερο ποσοστό. Επιπρόσθετα για τους franchisees που ανήκουν στην αλυσίδα franchise αλλά και για τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται η συγκεκριμένη αλυσίδα, οι υπηρεσίες μιας ηλεκτρονικής αγοράς καθιστούν εφικτές την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της διεξαγωγής προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση παραγωγικότητας και τη σημαντική μείωση του κόστους σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας που συμμετέχουν.

Shopping therapy, η αμαρτωλή συνήθεια και οι εφήμερες χαρές

Eιδικά για τις αλυσίδες franchise o ρόλος των ηλεκτρονικών αγορών διαδραματίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός, αφού επαναπροσδιορίζονται οι παραδοσιακές λειτουργίες του δικτύου λιανικής, αναφορικά με την εσωτερική επικοινωνία του, με τις συναλλαγές με τους συνεργάτες και προμηθευτές του και κυρίως με τη μετεξέλιξη του κυκλώματος πωλήσεων, διαγράφοντας την έναρξη μιας e-franchising περιόδου.

Σημάδια, όπως η επιτυχής λειτουργία των δύο πρώτων κάθετων ηλεκτρονικών αγορών Yassas.Com και Onianet.gr που έχουν υλοποιηθεί από την Information Systems Impact, αλλά και κινήσεις άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του eBusiness, όπως των CosmOne και Business Exchanges, ανοίγουν τον δρόμο για τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών franchising με τη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα.