Μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δεν καταφέρνουν να αποκομίσουν οφέλη από το cloud

Μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δεν καταφέρνουν να αποκομίσουν οφέλη από το cloud

Είναι γεγονός πως σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις παγκοσμίως κατανοούν την σπουδαιότητα που παρέχει το cloud (ελληνικά: σύννεφο) με αποτέλεσμα να μετακινούνται μαζικά προς αυτό, όμως ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών δεν επιτυγχάνουν να αποκομίσουν κάποια οφέλη, για πολλούς και διάφορους λόγους, ωστόσο μία νέα έρευνα δείχνει ό,τι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο πως δεν χειρίζονται σωστά τις καταστάσεις, και κατά δεύτερο λόγο ίσως γιατί δεν συνειδητοποιούν ποια είναι τα οφέλη, εν ολίγοις έχουν άγνοια των πραγμάτων.

Η νέα έκθεση της Accenture, που βασίζεται σε δημοσκόπηση 200 κορυφαίων επαγγελματιών πληροφορικής από όλο τον κόσμο, αναφέρει ό,τι τα βασικά εμπόδια περιλαμβάνουν την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων (δηλαδή την οργανωτική δομή τους) και αδυναμία για επιχειρησιακή αλλαγή. Οι περισσότερες εταιρείες είναι ικανοποιημένες με αυτό που έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής, επίσης, το ένα τρίτο ανέφερε πως πέτυχε πλήρως αυτό που αναμενόταν να πάρει από το cloud, τόσο από άποψη μειώσεις λειτουργικών εξόδων, ταχύτητας, επιχειρηματικών δυνατοτήτων και το επιπέδο εξυπηρέτησης πελατών.

Ωστόσο οι ερωτηθέντες που δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το cloud και προφανώς δεν γεύτηκαν ακόμη τα οφέλη, εξηγούν πως είναι πολλά και σύνθετα τα κυριότερα εμπόδια κατά τη γνώμη τους, και περιλαμβάνουν τον κίνδυνο ασφάλειας, τη συμμόρφωση με το GDPR και τους νόμους των χωρών, την πολυπλοκότητα που τους εμποδίζει να προσαρμοστούν στο Cloud και γενικότερα εκτιμούν πως απαιτείται να προβούν σε μια ολοκληρωτική αλλαγή στη δομή που έχουν οι επιχειρήσεις τους που ομολογουμένως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, και το κενό δεξιοτήτων που έχει το υπαλληλικό προσωπικό τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η έκθεση προτείνει ό,τι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσλάβουν εξειδικευμένους και έμπειρους διαχειριστές υπηρεσιών τύπου cloud.

Κοιτάζοντας τη μάχη μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων και υβριδικών σύννεφων, φαίνεται ό,τι οι δημόσιες και υβριδικές παραλλαγές παρέχουν στις επιχειρήσεις μια πιο καλύτερη λύση. Οι εταιρείες που στηρίζονται στο ιδιωτικό σύννεφο τείνουν να υστερούν σε δυνατότητες σε σχέση με τους άλλους.

Ο Kishore Durg, από την Accenture Cloud δήλωσε: «Όπως είθισται να συμβαίνει με τις περισσότερες νέες τεχνολογίες, έτσι και εδώ η αποκόμιση των προβλεπόμενων οφελών από το cloud απαιτεί χρόνο. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε πως απαιτείται το τμήμα πληροφορικής στις επιχειρήσεις να αρχίσει να εκπαιδεύεται σε βάθος πάνω στο Cloud, ούτως ώστε να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά τους. Εκ των πραγμάτων η απαιτούμενη τεχνογνωσία είναι η φαιά ουσία του όλου πράγματος, και πρακτικά είναι το κλειδί για την επιτυχία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Ο προαναφερόμενος πρόσθεσε: «Επίσης, εάν το τμήμα πληροφορικής αποτυγχάνει να παρουσιάσει άμεσα επιχειρησιακά αποτελέσματα μέσα από τη χρήση του cloud, τότε προφανώς σίγουρα δεν φταίει η ίδια υπηρεσία, αλλά τα τα άτομα που το υπηρετούν, επομένως τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να ακολουθήσουν μία διαφορετική επιχειρηματική προσέγγιση, προσλαμβάνοντας τους κατάλληλους επαγγελματίες στις κατάλληλες θέσεις που θα έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις ακραίες συνθήκες».