Μετατρέψτε την Blu-ray ταινία σε αρχείο MPEG-4

Μετατρέψτε την Blu-ray ταινία σε αρχείο MPEG4

Απαιτήσεις: AnyDVD HD, FFDShow με Avisynth plug-in, Ripbot264, Matroska Video Splitter filters και το Suprip.

Συμπιέστε τις ταινίες Blu-ray , ώστε να χωράνε σε ένα DVD και να παίζουν από το δίσκο του PC, αλλά και φορητά media players.

Η διαδικασία μεταφοράς ολόκληρου του περιεχομένου μιας ταινίας Blu-ray στο δίσκο του PC αυτοματοποιείται και πραγματοποιείται πανεύκολα χάρη στο utility AnyDVD HD, το οποίο, μάλιστα, επιτελεί και άλλες λειτουργίες, όπως η παράκαμψη των τρέιλερ και των εισαγωγικών σκηνών, των περιοχών (regions) κ.λπ.

Σε δεύτερη φάση θα δούμε πώς μπορούμε να συμπιέσουμε το τεράστιο μέγεθος μιας ταινίας Blu-ray χρησιμοποιώντας τον εξαιρετικά αποτελεσματικό όσο και ποιοτικό αλγόριθμο συμπίεσης H.264 για να φτιάξουμε μια ταινία high-definition, η οποία τελικά θα χωρά σε ένα μόλις δισκάκι DVD – το πολύ σε ένα dual layer, αν πρόκειται για ταινία μεγάλης διάρκειας ή αν προτιμήσουμε να διατηρήσουμε πλήρη ανάλυση 1.920 x 1.080.

Και αυτή η διαδικασία γίνεται σχετικά εύκολα, πρωτίστως χάρη στο utility RipBot264, το οποίο κατ’ αρχάς ανιχνεύει την ταινία, τη διαχωρίζει στα επιμέρους τμήματα (εικόνα, ήχος, υπότιτλοι) και σε δεύτερο επίπεδο μας επιτρέπει να τη συμπιέσουμε με διάφορα επίπεδα ποιότητας.

Έτσι, όπως θα δούμε, μπορούμε να “παίξουμε” ισορροπώντας ανάμεσα σε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα και σε ένα τελικό αρχείο με τον μικρότερο δυνατό απαιτούμενο χώρο. Το RipBot264 είναι ουσιαστικά μια πρόσοψη που συνενώνει τις λειτουργίες διαφορετικών decoders και εργαλείων scripting, που κανονικά λειτουργούν σε περιβάλλον γραμμής εντολών (command line), διευκολύνοντάς μας σε μέγιστο βαθμό.

Ας δούμε αναλυτικά την απαιτούμενη διαδικασία, στα πρώτα βήματα της οποίας απαιτείται η εγκατάσταση και ρύθμιση των απαραίτητων utilities. Μην φοβάστε, είναι πολύ πιο εύκολο από όσο φαντάζεστε!

Βήμα 1

Το πρώτο σας μέλημα είναι η εγκατάσταση των απαραίτητων εφαρμογών. Αρχικά εγκαταστήστε το AviSynth (έκδοση 2.5.8) και το FFDShow, όπου στο πλαίσιο διαλόγου του Setup πηγαίνετε στην ενότητα Video formats και σιγουρευτείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές H.264/AVC και VC-1 – ειδικότερα η επιλογή VC-1 είναι ρυθμισμένη στην επιλογή libavcodec.

To ίδιο επιτυγχάνετε και μετά την εγκατάσταση, εάν επιλέξετε Έναρξη>Όλα τα προγράμματα>ffdshow>Video decoder configuration και κατευθυνθείτε στην πρώτη ενότητα Codecs. Εκεί αναζητήστε τα formats Η.264/AVC και VC-1 (στήλη Format) και επιλέξτε από τη στήλη Decoder την επιλογή libavcodec. Χωρίς αυτήν τη ρύθμιση δεν θα λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή για μετατροπή του πηγαίου βίντεο (transcoding).

Βήμα 2

Εγκαταστήστε τώρα το Matroska Splitter (Haali Media Splitter) και σιγουρευτείτε ότι οι επιλογές Disable MPC internal Matroska Splitter, Disable Gabest’s Matroska splitter είναι ενεργοποιημένες, όπως επίσης όλες οι ακόλουθες επιλογές, ιδίως η Enable MP4 support (που θα χρησιμοποιήσουμε στο παράδειγμά μας), αλλά και η Enable AVI support, εάν σκοπεύετε να μετατρέψετε σε “παραδοσιακά” formats όπως Xvid.

Βήμα 3

Η κύρια εργασία σας θα γίνει με το πρόγραμμα Ripbot264, το οποίο είναι, όπως προαναφέραμε, ένα γραφικό κέλυφος πίσω από το οποίο τρέχουν αρκετές ανεξάρτητες υπορουτίνες και plug-ins, τα οποία φαίνονται ενοποιημένα στον τελικό χρήστη. Ξεκινάτε, λοιπόν, εντοπίζοντας το βασικό αρχείο της ταινίας (αυτό με το μεγαλύτερο μέγεθος) και το εισάγετε στο Ripbot264 χρησιμοποιώντας την επιλογή “Add”]. Αν η ταινία είναι σπασμένη σε διάφορα τμήματα, εισαγάγετε όσα αρχεία m2ts απαιτούνται.

Το πρόγραμμα θα εκτελέσει ένα διαχωρισμό (demuxing), διαχωρίζοντας εικόνα και ήχο, μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει αρκετά λεπτά, ανάλογα με την ισχύ του CPU. Μόλις ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Blu-ray Structure, από το οποίο επιλέγετε τα κανάλια που θα αποτελέσουν την ταινία σας. Συνήθως δεν χρειάζεται αλλαγή στις προκαθορισμένες τιμές (εξαίρεση αποτελεί η επιλογή για υποτίτλους, όπως θα δούμε παρακάτω).

Βήμα 4

Το επόμενο βήμα είναι η ουσιαστική δημιουργία του αρχείου σας, το οποίο μπορεί να είναι μορφής mp4 ή mkv (επιλέξτε ανάλογα με τη συμβατότητα των συσκευών αναπαραγωγής που διαθέτετε). Μία τρίτη επιλογή είναι η δημιουργία back-up blu-ray disc, η οποία θα εξαγάγει ένα αρχείο ISO, το οποίο μπορείτε να “κάψετε” κατόπιν με το κατάλληλο αντιγραφικό.

Όσον αφορά στις διαθέσιμες επιλογές ήχου (στο δεξιό τμήμα του παραθύρου – επιλογές Audio, Dropfile, Frequency κ.λπ.) το τι θα επιλέξετε υπαγορεύεται κυρίως από το μέσο που θα αναπαράγει το βίντεο που θα φτιάξετε: π.χ. αν το παίξετε στο PC σας, δεν έχετε πρόβλημα, καθώς παίζει τα πάντα με τα κατάλληλα codecs. Αν θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή από εξωτερικό stand-alone player, πρέπει να εξετάσετε τις προδιαγραφές του, π.χ. τι αναγνωρίζει στον ήχο: AC3 ή DTS;

Βήμα 5

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή Mode στο αριστερό κάτω μέρος, η οποία αφορά στην ποιότητα του εξαγόμενου βίντεο και ρυθμίζει το bitrate. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση CQ (constant quality), το bitrate παραμένει σταθερό και υπαγορεύεται καθαρά από το επιλεγμένο bitrate. Αν όμως επιλέξετε τη ρύθμιση 2-pass, εμφανίζεται κάτω αριστερά η επιλογή Lock Size, η οποία σας επιτρέπει να ορίσετε ένα συγκεκριμένο επιθυμητό μέγεθος αρχείου, π.χ. αν θέλετε να χωρέσει ακριβώς η ταινία σας σε ένα DVD μονής επίστρωσης, ορίζετε μέγεθος 4.480MB.

Βήμα 6

Επιστρέφοντας στο πεδίο Mode, πατώντας το κουμπί Properties μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κάδρου, που κανονικά είναι 1.920×1.080, σε κάτι άλλο, π.χ. 1.280×720, δηλαδή τη μικρότερη ανάλυση 720p, ασφαλώς για οικονομία χώρου. Προσέξτε επίσης την επιλογή Crop, την οποία θα ρυθμίσετε στο Automatically, και η οποία είναι πολύ χρήσιμη, καθώς αφαιρεί αυτομάτως το μαύρο πλαίσιο που υπάρχει σε ορισμένες ταινίες.

Προσαρμογή υποτίτλων

Για τους υπότιτλους έχετε δύο επιλογές: είτε ενσωματώνονται στην ταινία είτε τους έχετε σε ξεχωριστό αρχείο. Αν θέλετε να είναι ενσωματωμένοι (embedded όπως λέμε), το δηλώνετε εξαρχής στο παράθυρο Select streams. Αλλιώς, αν θέλετε “καθαρό” βίντεο, επιλέγετε No Subtitles. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση που δεν θέλετε να έχετε ενσωματωμένους υπότιτλους, αλλά σε μορφή κειμένου σε ξεχωριστό αρχείο, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα μετατροπής SupRip για να μετατρέψετε τους υπότιτλους του Blu-ray σε κανονικό αρχείο κειμένου με κατάληξη .srt.

Το αρχείο υποτίτλων του Βlu-ray έχει κατάληξη .sup και βρίσκεται στο φάκελο \temp\Ripbot264temp\job1, στο δίσκο που έχετε “ριπάρει” το υλικό σας. Αυτός ο φάκελος δημιουργείται αμέσως μετά την αρχική διαδικασία αναγνώρισης και επεξεργασίας του βίντεο από το Ripbot264. Αν οι bitmap χαρακτήρες του πηγαίου αρχείου υποτίτλων δεν αναγνωρίζονται σωστά, το SupRip διαθέτει ενσωματωμένη ρουτίνα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), με την οποία μπορείτε να το εκπαιδεύσετε να αναγνωρίζει σωστά τα γράμματα (τα ελληνικά υποστηρίζονται κανονικότατα).

Μόλις είστε ικανοποιημένοι από την ακρίβεια της αναγνώρισης, πατήστε την καρτέλα SRT και δώστε Save. Γυρίστε τώρα στο Ripbot264 και δηλώστε το αρχείο υποτίτλων που μόλις δημιουργήσατε, χρησιμοποιώντας την επιλογή Subtitles.

Θα κλείσω αυτό το άρθρο με την αγαπημένη μου φράση, «vamos ρε μάγκες».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας