ΑρχικήΔιαδίκτυοSEO: Κυριαρχήστε στα οργανικά αποτελέσματα της Google

SEO: Κυριαρχήστε στα οργανικά αποτελέσματα της Google

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως με το SEO δύναται να κυριαρχήσετε στα οργανικά αποτελέσματα της Google που επιθυμείτε και σας ενδιαφέρουν, εφόσον έχει γίνει εκ των προτέρων η απαιτούμενη προεργασία, για να αποκτήσετε στοχευμένους επισκέπτες σε μόνιμη βάση για τον ιστότοπο σας, το ηλεκτρονικό κατάστημα, και το κανάλι σας στο YouTube, ούτως ώστε τα βίντεο να εμφανίζονται πρώτα στις αναζητήσεις. Σε γενικές γραμμές, εάν εκμεταλλευτείτε με ορθό τρόπο την ποιοτική επισκεψιμότητα που αποκτάται μέσω των μηχανών αναζήτησης, τότε θα μπορείτε κάλλιστα να τη μετατρέψετε σε χρήμα μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως με την πώληση προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, την προσφορά διαφημίσεων σε διάφορες εταιρίες, και ούτω καθεξής.

Ας ξεκινήσουμε με την αποσαφήνιση του όρου Search Engine Optimization (SEO), όπου επι της ουσίας αναφερόμαστε στο σύνολο τεχνικών ενεργειών και της στρατηγικής που ακολουθούμε για τη βελτιστοποίηση μιας διαδικτυακής τοποθεσίας, ώστε να εμφανίζεται ψηλά στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, και πιο συγκεκριμένα στο Google. Φερειπείν, ένας βελτιστοποιημένος ιστότοπος έχει την ικανότητα να απολαμβάνει τη δωρεάν στοχευμένη επισκεψιμότητα που του προσφέρει η ψηλή κατάταξη στο Google για τις αναζητήσεις που αφορούν το περιεχόμενο του.

Προώθηση στο Google

Στόχος του Google είναι να προσφέρει στους επισκέπτες του τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα σχετικά με την αναζήτηση τους. Αυτό είναι άλλωστε το μυστικό της επιτυχίας και της καθολικής αποδοχής του από το κοινό! Για να το πετύχει, διαβάζει διαρκώς το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον κυβερνοχώρο με προγράμματα ανάγνωσης (crawlers), ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί το μυστικό αλγόριθμο PageRank σε συνδυασμό με εκατοντάδες άλλες παραμέτρους, για να καθορίσει τα αποτελέσματα κάθε αναζήτησης (SERP Results).

Ο αλγόριθμος PageRank δεν είναι εμφανής προς τους χρήστες, ωστόσο παίζει καθοριστικό ρόλο και οι παράμετροι του έχουν την ιδιότητα να καθορίζουν την τελική κατάταξη καθώς και τη βαρύτητα της καθεμιάς σελίδας ξεχωριστά. Έτσι για την ιστορία οφείλετε να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος επικαιροποιείται σε περιοδική βάση, συνήθως ανά εξάμηνο ή ανά έτος.

Τώρα όσον αφορά την διαδικασία του SEO ενός ιστότοπου περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής του κώδικα και της εσωτερικής δομής του (on-page SEO), ώστε αρχικά το περιεχόμενο του να είναι εύκολα αναγνώσιμο από τον crawler του Google (Googlebot) και παράλληλα κατάλληλα διατυπωμένο ως προς τις λέξεις ή φράσεις κλειδιά που στοχεύει. Επιπλέον, θα πρέπει να αποσκοπεί στην απόκτηση ποιοτικών συνδέσμων αναφοράς από άλλα websites (off-page SEO), προκειμένου να αποκτήσει την απαραίτητη αξιοπιστία και να καθιερωθεί στις ψηλές θέσεις των αναζητήσεων που το αφορούν.

Επιλέγοντας λέξεις και φράσεις κλειδιά

Το αρχικό αυτό στάδιο είναι καθοριστικό για την προώθηση ιστοσελίδων στο Google, καθώς με βάση τα αποτελέσματα του καθορίζεται η στρατηγική SEO που θα ακολουθήσει το website!

Σε πρώτη φάση συγκεντρώνονται και κατηγοριοποιούνται οι ιδέες για τις λέξεις και φράσεις κλειδιά που αφορούν το website. Αν πρόκειται για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να σκεφτείτε με ποιον τρόπο το αναζητούν οι πελάτες της επιχείρησης. Αφού κατηγοριοποιηθούν οι ιδέες για λέξεις ή φράσεις, έπειτα μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της έρευνας λέξεων κλειδιών (Keyword Research).

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο έρευνας λέξεων κλειδιών που παρέχει η Google στους διαφημιζόμενους στο πρόγραμμα AdWords (Google AdWords Keyword Research Tool), αξιοποιούμε τις ιδέες που κατηγοριοποιήσαμε σε πρώτη φάση για να καταλήξουμε σε δύο κρίσιμα στοιχεία: Ποιός είναι ο αριθμός αναζητήσεων για κάθε λέξη – φράση και πόσο μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός για κάθε λέξη – φράση! Λέγοντας ανταγωνισμό εννοούμε το εύρος του πλήθους των υπόλοιπων websites που έχουν εφαρμόσει τεχνικές βελτιστοποίησης για να στοχεύουν τη συγκεκριμένη αναζήτηση.

Επιπλέον, το εργαλείο είναι πολύ πιθανό να μας προσφέρει πρόσθετες ιδέες για λέξεις και φράσεις κλειδιά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

Aπορρίπτοντας αρχικά τις λέξεις ή φράσεις με μικρό αριθμό αναζητήσεων και εκείνες που δε σχετίζονται άμεσα με το περιεχόμενο του website, επιλέγουμε τελικά τις λέξεις – φράσεις κλειδιά που θα χρησιμοποιήσουμε για τη στρατηγική SEO έτσι ώστε να μας δίνουν συνδυαστικά το μεγαλύτερο περιθώριο διείσδυσης, δηλαδή να έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό αναζητήσεων και παράλληλα όσο το δυνατόν μικρότερο ανταγωνισμό.

Η σχέση αυτή (αριθμός αναζητήσεων προς επίπεδο ανταγωνισμού) μας δίνει τη βέλτιστη επιλογή, ιδιαίτερα για τις πρωτοεμφανιζόμενες ιστοσελίδες που είναι πολύ δύσκολο να στοχεύσουν άμεσα τις πολύ ανταγωνιστικές λέξεις – φράσεις κλειδιά, πριν καταφέρουν να αποκτήσουν την απαραίτητη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη του Google (authority).

On-Page Search Engine Optimization

Έχοντας καταλήξει στις λέξεις – φράσεις κλειδιά στις οποίες θα στηριχθεί η στρατηγική SEO του website μπορούμε να ξεκινήσουμε τη βελτιστοποίηση του κώδικα και της δομής του. Η διαδικασία αυτή είναι καλύτερα να πραγματοποιείται πριν το σχεδιασμό και υλοποίηση του website, ώστε αυτά να ακολουθούν και να αναδεικνύουν τους στόχους του περιεχομένου του.

Παρ’ όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση μπορεί να υλοποιηθεί ακόμα και σε ολοκληρωμένες ιστοσελίδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις κατατάξεις τους, λόγω έλλειψης τεχνικών SEO στον κώδικα που χρησιμοποιούν.

Αρχικά, είναι κρίσιμο αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε μία από τις βασικές λέξεις κλειδιά του website στο domain name του. Αν αυτό δεν είναι εφικτό ή επιθυμητό για λόγους branding ή μεγέθους, σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις λέξεις – φράσεις κλειδιά στις διευθύνσεις urls των σελίδων που τις στοχεύουν.

Επιπλέον, με βάση την κατηγοριοποίηση των λέξεων ή φράσεων κλειδιών υλοποιούμε την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου και της δομής πλοήγησης (menu) των ιστοσελίδων. Στη συνέχεια θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε κάθε σελίδα του website για τις λέξεις – φράσεις κλειδιά τις οποίες στοχεύει. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και να συμπεριλάβουμε τις λέξεις – φράσεις κλειδιά στις παραμέτρους και τα meta-tags που δίνει βαρύτητα η μηχανή αναζήτησης, για να μπορεί να κατανοεί καλύτερα τί αφορά το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, ώστε να τις κατατάσσει ανάλογα.

Οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι:

  • Τίτλος Σελίδας (title tag): Είναι το tag με τη μεγαλύτερη βαρύτητα και εμφανίζεται ως το μπλε link που οδηγεί στη σελίδα από τα αποτελέσματα αναζήτησης του Google. Όσο μικρότερο είναι τόσο μεγαλύτερο βάρος αποκτούν οι λέξεις – φράσεις που περιλαμβάνει, γι’ αυτό καλό είναι το μέγεθος του να μην ξεπερνά τους 80 χαρακτήρες. Δεν επιδιώκουμε να φορτώνουμε τους τίτλους με πολλές λέξεις – φράσεις, γιατί χάνουν την αξία τους και τη σαφήνεια τους. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να δημιουργηθεί εξειδικευμένο περιεχόμενο – σελίδα για κάθε διαφορετική λέξη – φράση που θέλουμε να στοχεύσουμε!
  • Περιγραφή Σελίδας (meta description): Έχει μικρότερη βαρύτητα από το τον τίτλο και εμφανίζεται ως το περιγραφικό κείμενο κάτω από τη διεύθυνση url στα αποτελέσματα αναζήτησης. Συμπεριλαμβάνουμε και εδώ τις στοχευμένες λέξεις – φράσεις και επιδιώκουμε να τις εντάξουμε σε ένα call-to-action κείμενο, με μέγεθος το πολύ 160 χαρακτήρες, επιδιώκοντας να βελτιώσουμε το clickability rate (ποσοστό κλικ) του link της σελίδας μας στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google.
  • Επικεφαλίδες Σελίδας (header tags): Οι επικεφαλίδες (H1, H2, H3) είναι ένα ακόμα πεδίο όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις – φράσεις κλειδιά με παραπλήσιες εναλλακτικές διατυπώσεις. Κάνουμε συνετή χρήση των επικεφαλίδων, ώστε να πετύχουμε την καλύτερη οπτική διαμόρφωση του περιεχομένου για το χρήστη, βοηθώντας παράλληλα το Google να κατανοήσει τη δομή του περιεχομένου της σελίδας.
  • Εναλλακτικό Κείμενο Εικόνων (image alt texts): Το Googlebot δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει και να καταχωρήσει εικόνες που δε συνοδεύονται από εναλλακτικό κείμενο, γι’ αυτό δεν αφήνουμε τις εικόνες του περιεχομένου χωρίς εναλλακτικό κείμενο ή το αξιοποιούμε για να εισάγουμε σε αυτό σχετικές λέξεις ή φράσεις κλειδιά, όταν είναι δύσκολο να τις εντάξουμε στο κείμενο της σελίδας, για συντακτικούς ή παρόμοιους λόγους.
  • Κείμενα Υπερσυνδέσμων (anchor texts): Φροντίζουμε για τη συχνή εσωτερική σύνδεση των σελίδων του website, όχι μόνο μέσω των menu πλοήγησης του αλλά και μέσω των κειμένων περιεχομένου όπου οι σύνδεσμοι αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Στα κείμενα των εσωτερικών συνδέσμων (links) μεταξύ των σελίδων του website δε χρησιμοποιούμε αδιάφορες λέξεις ή φράσεις (τύπου κλικ εδώ). Αντίθετα, επιδιώκουμε να συμπεριλάβουμε σε αυτά περιγραφικές λέξεις – φράσεις κλειδιά, βοηθώντας το χρήστη αλλά ταυτόχρονα και τη μηχανή αναζήτησης να κατανοήσουν τί αφορά η σελίδα στην οποία οδηγεί το link.

Επίσης, ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και στον παράγοντα που αφορά την ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας.

Για αυτό αποφεύγουμε συστηματικά να συμπεριλαμβάνουμε βαρύ και μη αναγνώσιμο περιεχόμενο (πχ Flash content), βελτιστοποιούμε τις εικόνες (ποιότητα/μέγεθος) για χρήση στο web, συμπιέζουμε τα αρχεία του κώδικα CSS και Javascript της σελίδας και χρησιμοποιούμε τεχνικές προσωρινής μνήμης (caching), προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον όγκο και συνεπώς την ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας.

To περιεχόμενο κάνει τη διαφορά

Οι αγγλοσάξονες SEO expert όταν αναφέρονται στην σπουδαιότητα του καταπληκτικού περιεχομένου που οφείλει να έχει κάθε σοβαρό site, επισημαίνουν στην Αγγλική γλώσσα την εξής διατύπωση: «Content is King». Αυτή η σκέψη κρύβει μία μεγάλη αλήθεια, καθώς το διαδίκτυο ήταν και παραμένει μια απέραντη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γεμάτη με περιεχόμενο που περιμένει ο καθημερινός χρήστης να το ανακαλύψει.

Ο ρόλος του Google ως μηχανή αναζήτησης περιεχομένου είναι να προσφέρει στους επισκέπτες του ποιοτικό περιεχόμενο με βάση το θέμα της αναζήτησης τους. Τι σημαίνει όμως για το Google ποιοτικό περιεχόμενο και ποιά είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα κάνουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να ξεχωρίζει και να αξιολογείται ψηλά;

  • Όπως είναι αυτονόητο το κείμενο θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ορθογραφημένο. Το Google δεν πρόκειται να δώσει καλές κατατάξεις σε σελίδες με κακογραμμένο περιεχόμενο, γιατί ακριβώς δεν το θεωρεί ικανοποιητικό για τους επισκέπτες του και αν το τοποθετούσε ψηλά θα αποτελούσε πλήγμα για το κύρος του.
  • Θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να έχει παραχθεί για το συγκεκριμένο website. Οι αναδημοσιεύσεις περιεχομένου από άλλες πηγές δεν προσφέρουν καθόλου σε ένα website από άποψη SEO, γιατί η αναδημοσιευμένη σελίδα πάντα θα κατατάσσεται κάτω από την πραγματική πηγή της. Επιπλέον, αν κάποιο website δεν παράγει περιεχόμενο και έχει μεγάλο ποσοστό αναδημοσιευμένου περιεχομένου είναι σχεδόν αδύνατο να θεωρηθεί αξιόπιστο από το Google και επομένως να λάβει ψηλές κατατάξεις για το αντικείμενο του.
  • Θα πρέπει να περιέχει χρήσιμη πληροφορία, δηλαδή να απαντά στο ερώτημα της αναζήτησης. Άλλωστε αυτός ο στόχος του Google, να καθοδηγεί το χρήστη σε χρήσιμες απαντήσεις για αυτό που αναζητά. Δεν έχει, λοιπόν, κανένα νόημα να προσπαθεί κανείς να βελτιστοποιήσει ιστοσελίδες που το περιεχόμενο τους δεν έχει συνάφεια με το ερώτημα της αναζήτησης, απλά και μόνο γιατί ο όρος έχει μεγάλο αριθμό αναζητήσεων, με στόχο να κερδίσει επισκεψιμότητα.
  • Τέλος, το κείμενο της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι γραμμένο με επίκεντρο τον επισκέπτη και όχι τη μηχανή αναζήτησης. Είναι σημαντικό να διατηρεί μία ισορροπία ανάμεσα στις προδιαγραφές που ορίζει το Google και τη χρήση των λέξεων – κλειδιών που στοχεύει, αλλά πάντα θα πρέπει να παραμένει αναγνώσιμο από τον άνθρωπο στον οποίο και απευθύνεται. Η άκριτη και επαναλαμβανόμενη χρήση των keywords στο κείμενο, κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στην κατάταξη της σελίδας γι’ αυτό θα πρέπει η συχνότητα χρήσης των στοχευμένων λέξεων ή φράσεων κλειδιών μέσα στο κείμενο (keyword density) να διατηρείται σε λογικά επίπεδα.

Off-Page Search Engine Optimization

Το επόμενο βήμα ακολουθεί τη δημοσίευση του βελτιστοποιημένου για μηχανές αναζήτησης website και έγκειται στην προσπάθεια δόμησης ποιοτικών εξωτερικών συνδέσμων προς αυτό (link building). Όπως είναι φυσικό, η αλληλεπίδραση και η απήχηση που έχει το website στο υπόλοιπο internet είναι ένα δείγμα για το πόσο σημαντικό θα θεωρείται από το Google.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν για το σκοπό αυτό προσωρινά επικράτησαν τακτικές ανταλλαγής link και πληρωμένων καταχωρήσεων, σήμερα η διαδικασία απόκτησης αξιόλογων εξωτερικών συνδέσμων είναι πολύ πιο αντικειμενική και αξιόπιστη. Κλειδί για να αποκομίσει ένα website αξιόλογους συνδέσμους είναι πλέον η διαρκής, στοχευμένη και αποτελεσματική προώθηση του ποιοτικού περιεχομένου του στο κοινό – στόχο.

Αυτό επιτυγχάνεται με την καταχώρηση της ιστοσελίδας σε καταλόγους συναφείς με το αντικείμενο της ή το γεωγραφικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται, την προώθηση του περιεχομένου σε άλλα website και κοινότητες με αντίστοιχο θεματικό περιεχόμενο και κοινό και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής Social Media Marketing για την προώθηση του περιεχομένου του στα κοινωνικά δίκτυα. Όσο πιο αποτελεσματική προσπάθεια καταβληθεί για την απόκτηση ποιοτικών συνδέσμων, τόσο γρηγορότερα μπορεί να θεωρηθεί η ιστοσελίδα αξιόπιστη από το Google.

Στρατηγική Search Engine Optimization

Ο δρόμος για τη βέλτιστη κατάταξη μιας σελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google χαράζεται από τη στρατηγική που έχουμε καθορίσει κατά την επιλογή των λέξεων – φράσεων που έχουμε στοχεύσει. Στη συνέχεια περνά μέσα από τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που ορίζει το Google και φυσικά τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου για την ιστοσελίδα. Τέλος, η αποτελεσματική προώθηση του περιεχομένου στο κοινό λειτουργεί συμπληρωματικά, ώστε ο δρόμος για την κορυφή να καταστεί συντομότερος.

Ακόμα και όταν η ιστοσελίδα φτάσει στην πρώτη θέση της κατάταξης, αυτό δε σημαίνει ότι το έργο μας έχει ολοκληρωθεί ή ότι πρόκειται να παραμείνει εκεί για πάντα, γι’ αυτό ακριβώς οι διαδικασίες βελτιστοποίησης της δεν πρέπει να διακόπτονται. Η κατάκτηση και η διατήρηση υψηλών θέσεων στην πρώτη σελίδα του Google απαιτεί διαρκή προσπάθεια και προσαρμογή στις εξελίξεις, καθώς ο τομέας των κατατάξεων αποτελεί ένα μόνιμο πεδίο ανταγωνισμού, γιατί ακριβώς προσφέρει δωρεάν πολλούς και στοχευμένους επισκέπτες, που κάθε website εποφθαλμιά!

Συγκεκριμένα, η διαρκής βελτίωση και επικαιροποίηση του αλγορίθμου κατάταξης της Google επιφέρει αλλαγές στις παραμέτρους και τη βαρύτητα τους ή προσθέτει νέα κριτήρια και απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει πως κάτι που ισχύει σήμερα δεν είναι δεδομένο πως θα ισχύει και σε ένα χρόνο από τώρα. Φυσικά, οι αλλαγές αυτές δεν είναι κοσμογονικές, ούτε συμβαίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη, όμως οι πρώτες θέσεις των κατατάξεων κρίνονται συνήθως σε λεπτομέρειες. Γι’ αυτό παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο χώρο και φροντίζουμε να ενημερώνουμε έγκαιρα για τα νέα δεδομένα, όποτε αυτά προκύπτουν, προκειμένου να μπορείτε να λάβετε έγκαιρα τις αναγκαίες αποφάσεις.

Η επιτυχία στην κατάταξη ενός website στις πρώτες θέσεις του Google δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη, ειδικά όταν πρόκειται για νέο domain name σε ένα πολύ ανταγωνιστικό αντικείμενο. Αντίθετα, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί διαρκή προσπάθεια, υπομονή και προσήλωση στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166