Πως να χειριστείς πληροφορίες που απαιτούν εχεμύθεια

Πως να χειριστείς πληροφορίες που απαιτούν εχεμύθεια

Τυγχάνει να κατέχεις θέση προϊσταμένου ενός τμήματος σε μια εταιρεία και έρχεται ένας υφιστάμενός σου, ο οποίος σας εκμυστηρεύεται μια πληροφορία που αφορά στον ίδιο, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία της ομάδας, αλλά ταυτόχρονα είναι εμπιστευτική και σας ζητεί να μη την κοινοποιήσετε σε κανέναν. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο άτομο, σας πληροφορεί ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ή ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή ότι έχει οικογενειακά προβλήματα, αιτίες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του ή την παρουσία του στην ομάδα.

Tο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πώς θα χειριστείτε αυτό το γεγονός. Θα το πείτε στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας λέγοντάς του να συμπεριφέρονται ως να μη γνώριζαν το θέμα; Θα το πείτε μόνο στον προϊστάμενό σας; Θα το κρατήσετε μυστικό από όλους όπως σας ζήτησε ο υφιστάμενός σας; Θα αποταθείτε στο τμήμα προσωπικού ή το γενικό διευθυντή για να εξετάσετε την περίπτωση απόλυσης ή προσωρινής αντικατάστασης του συγκεκριμένου εργαζόμενου;

H άποψή μας είναι ότι από τη στιγμή κατά την οποία το συγκεκριμένο άτομο θεώρησε ότι εσείς μπορείτε και πρέπει να γνωρίζετε τη συγκεκριμένη πληροφορία γιατί έχετε τη δυνατότητα να βρείτε λύση ή τουλάχιστον γιατί σας έχει εμπιστοσύνη και εκτίμηση, πρέπει να σεβαστείτε την επιθυμία του και να τιμήσετε την καλή του άποψη ως προς το άτομό σας, κρατώντας την πληροφορία την οποία σας έδωσε υπό εχεμύθεια.

H καλύτερη λύση την οποία έχετε είναι να κρατήσετε στενή επαφή με το συγκεκριμένο άτομο, για να διερευνήσετε αφενός μεν την πρόοδο του συγκεκριμένου θέματος, αφετέρου δε να προσπαθήσετε να εντοπίσετε σε συνεργασία μαζί του πιθανές λύσεις. Θυμηθείτε ότι ο λόγος για τον οποίο σάς προσέγγισε δεν ήταν για να γίνετε κήρυκας ειδήσεων στην επιχείρηση, αλλά για να ζητήσει υποστήριξη και ταυτόχρονα να σας ενημερώσει και έτσι να ενδυναμώσει τη θέση σας ως προϊσταμένου-γνώστη των θεμάτων της ομάδας του.

Φροντίστε να μην προδώσετε αυτή την εμπιστοσύνη του γιατί έτσι απαιτεί η ηθική και ένας προϊστάμενος πρέπει να δρα με γνώμονα την ηθική τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική του ζωή.