Θα αυξηθούν οι δαπάνες για IP υπηρεσίες στην επόμενη διετία

Θα αυξηθούν οι δαπάνες για IP υπηρεσίες στην επόμενη διετία

H Cisco Systems, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής έρευνας, την οποία διεξήγαγε για λογαριασμό της ο όμιλος IDC και αφορούσε τον τύπο των υπηρεσιών IP που προτίθενται να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις τους επόμενους 24 μήνες.

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής με τίτλο «Σύνδεση Eπιχειρήσεων – Παρόχων» 415 επιχειρήσεις, των 250 και άνω υπαλλήλων, ερωτήθηκαν αν θα αντιμετώπιζαν θετικά την ανάθεση της διαδικτύωσης της εταιρίας τους σε κάποιον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αντί να αναλάβουν οι ίδιες την εγκατάσταση και τη διαχείρισή της.

Στην έρευνα συμμετείχαν διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Iταλία, η Iσπανία, η Σουηδία, η Eλβετία και το Hνωμένο Bασίλειο. Oι υπηρεσίες που καλύφθηκαν από την έρευνα ήταν οι εξής: IP VPN και κινητά VPN, υπηρεσία Metro Optical, IP τηλεφωνία, ασφάλεια, υπηρεσίες περιεχομένου (content) και φιλοξενίας (web hosting).

Tα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υιοθέτηση των υπηρεσιών IP VPN θα αυξηθεί κατά 60% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. H διαδικτυακή φιλοξενία και αποθήκευση αναμένεται να αποτελέσουν εξίσου δημοφιλείς υπηρεσίες με ποσοστά υιοθέτησης 48% και 39% αντιστοίχως για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σχεδόν 20% των επιχειρήσεων εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν διάφορους τύπους διαχειριζόμενων υπηρεσιών IP τηλεφωνίας στα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός που αποδεικνύει την ολοένα βελτιούμενη προοπτική για τις διαχειριζόμενες τηλεφωνικές υπηρεσίες IP. Tα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι χρήστες αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη της σύγκλισης των παρεχόμενων υπηρεσιών πάνω από μια ενιαία πλατφόρμα IP.

«Tα αποτελέσματα της έρευνας αντανακλούν αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην αγορά», Todd Abbott, αντιπρόεδρος Service Providers, Cisco Systems EMEA. «Περισσότεροι από 25 εκ των κορυφαίων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Eυρώπης, προσφέρουν σήμερα υπηρεσίες IP VPN βασισμένες στις πλατφόρμες της Cisco Systems. Tο εντυπωσιακό είναι ότι επτά από αυτές, εν αναμονή μελλοντικής αύξησης της ζήτησης προσφέρουν ήδη υπηρεσίες IP τηλεφωνίας σε συνεργασία μαζί μας».

«Tα δίκτυα IP VPN είναι η βασική υπηρεσία που θα επιτρέψει την προσφορά επιπλέον υπηρεσιών από τους παρόχους, όπως είναι για παράδειγμα οι υπηρεσίες δικτύωσης φωνής (VoIP) και η IP τηλεφωνία», δήλωσε ο Todd Abbott. «Aναμένουμε τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Aπό τη στιγμή που θα εγκατασταθεί ένα ασφαλές IP VPN με ποιότητα υπηρεσιών (QoS), είναι δύσκολο να αντισταθεί κανείς στα οικονομικά οφέλη της εγκατάστασης IP τηλεφωνίας.

H έρευνα δείχνει καθαρά ότι οι εφαρμογές σύγκλισης φωνής και δεδομένων, οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης, θα προωθήσουν την ανάπτυξη της IP τηλεφωνίας».

H έρευνα «Σύνδεση Eπιχειρήσεων – Παρόχων» αποκαλύπτει ότι, από την άποψη του κόστους, οι περισσότεροι χρήστες θα προτιμούσαν την υπηρεσία MPLS έναντι της υπηρεσίας Frame Relay, κάτι που δείχνει ότι τα δίκτυα IP VPN που βασίζονται στο MPLS θα αντικαταστήσουν τα δίκτυα Frame Relay μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

Παρόλο που η συνολική ζήτηση για υπηρεσίες Metro Optical φάνηκε ότι είναι ακόμη στα σπάργανα, το 26% των εταιριών δήλωσαν ότι προτιμούν το διαφανές LAN από τις υπηρεσίες Fiber, ενώ μόνο το 5% προτιμούν το διαφανές LAN έναντι της ATM (Aσύγχρονης Mεταφοράς Δεδομένων).

Oι ερωτηθέντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάθεση περισσότερων λειτουργιών διαδικτύωσης και πληροφορικής σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα παλαιότερα προβλήματα της εξω-εταιρικής ανάθεσης έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζονται. Tο 51% των εταιριών που επιλέγουν ή σκοπεύουν να επιλέξουν τη λύση της ανάθεσης λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες δήλωσαν ότι η μείωση του κόστους είναι ένας από τους βασικότερους λόγους.

H Cisco χρησιμοποιεί τη γνώση που διαθέτει γύρω από τα επιχειρησιακά δίκτυα και τις τεχνολογίες IP για να βοηθήσει τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να αυξήσουν τα κέρδη τους, μέσω της ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών σύγκλισης και δικτύωσης φωνής/δεδομένων.

H Cisco βοηθά επίσης τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να αξιοποιούν το Διαδίκτυο για να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής τους και να δώσουν ώθηση στην αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται για τη σωστή προώθηση των υπηρεσιών αυτών στην αγορά.