Windows Registry, στα ενδότερα του επεξεργαστή Μητρώου

Windows Registry, στα ενδότερα του επεξεργαστή Μητρώου

Η επεξεργασία του Windows Registry (ελληνικά Μητρώου) μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη, αλλά μία λάθος κίνηση πιθανώς να προκαλέσει δυσλειτουργία, βάζοντας έτσι σε προβλήματα τον υπολογιστή. Δείτε πως να αποφύγετε τα ατοπήματα.

Το Μητρώο (Registry) είναι μία μεγάλη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για να αποθηκευτούν οι σχετικές με τα Windows ρυθμίσεις, παράλληλα με τις ρυθμίσεις για όποιο hardware και το software βρίσκεται εγκατεστημένο και είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των Windows. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται σε ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου ή στις επιλογές ενός προγράμματος καταγράφονται αυτόματα στο Μητρώο.

Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει προφανής λόγος για την ενασχόληση του χρήστη με το Μητρώο – η χρήση των Windows είναι αρκετή για την αναπροσαρμογή των ρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, το να μάθετε πώς ακριβώς δουλεύει το Μητρώο σάς προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο του υπολογιστή και πρόσβαση σε κάποιες ρυθμίσεις που θα έμεναν κρυφές σε διαφορετική περίπτωση. Στις επόμενες σελίδες θα σας δείξουμε πώς να ξεκινήσετε και πώς να αποφύγετε δυσλειτουργίες και “κρασαρίσματα”.

Ξεκινήστε το Windows Registry

Για να ξεκινήσετε να εργάζεστε με το Μητρώο, εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους. Στα Windows 10, κάντε κλικ στο Έναρξη, πληκτρολογήστε regedit στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε την εισαγωγή από τη λίστα που θα εμφανιστεί. Στα Windows 8, κάντε κλικ στο Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση και πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο διαλόγου και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Εναλλακτικά, και στα δύο λειτουργικά συστήματα, κρατήστε πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων Windows + R πριν πληκτρολογήσετε regedit και μετά Enter. Αφότου ανοίξει ο Επεξεργαστής Μητρώου, θα παρατηρήσετε ομοιότητες με τη δομή της Εξερεύνησης των Windows. Τα διάφορα χαρακτηριστικά του Μητρώου εμφανίζονται με τη μορφή δενδρογράμματος στο αριστερό πλαίσιο, ενώ οι πρόσθετες πληροφορίες στα δεξιά.

Η ορολογία που καλύπτει το Μητρώο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, οπότε θα ήταν καλή ιδέα να εξοικειωθείτε με κάποιους όρους πριν προχωρήσετε. Υπάρχουν πέντε βασικές εισαγωγές στο αριστερό πλαίσιο, οι οποίες είναι γνωστές ως ομάδες μητρώου ή κλειδιά και κάθε ένα από αυτά είναι αφιερωμένο στην αποθήκευση διαφορετικών τύπων ρυθμίσεων.

Το κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT χρησιμοποιείται πρωτίστως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με τους συσχετισμούς αρχείων, ενώ το HKEY_CURRENT_USER αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του χρήστη που είναι την τρέχουσα στιγμή συνδεδεμένος στα Windows. Το HKEY_LOCAL_MACHINE αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την εγκατάσταση software και hardware και οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους χρήστες, ενώ το HKEY_USERS σχετίζεται με το HKEY_CURRENT_USER. Ελάχιστες πληροφορίες περιέχονται στο HKEY_CURRENT_CONFIG και όσες περιέχονται, σχετίζονται με τις τρέχουσες ρυθμίσεις συστήματος.

Μπορείτε να επεκτείνετε την κάθε μία από τις ομάδες μητρώου κάνοντας κλικ στο σύμβολο +, οπότε θα εμφανιστεί μία σειρά από φακέλους, οι οποίοι μπορεί να περιέχουν άλλους υπο-φακέλους. Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πλαίσιο δεξιά είναι γνωστά ως τιμές και διαχωρίζονται σε μία ποικιλία τύπων: Ακολουθία χαρακτήρων, Δυαδική τιμή, Τιμή DWORD και Επεκτάσιμη τιμή συμβολοσειράς. Το πλαίσιο στα δεξιά είναι χωρισμένο σε τρεις στήλες, η πρώτη από τις οποίες με τον τίτλο Όνομα περιγράφει την ονομασία της τιμής. Η στήλη Τύπος εμφανίζει τον τύπο ο οποίος έχει ανατεθεί σε μία τιμή, ενώ η στήλη Δεδομένα εμφανίζει τη ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί σε μία τιμή. Ανάλογα με τον τύπο της τιμής, η στήλη Δεδομένα μπορεί να περιέχει ένα path, έναν αριθμό, ένα νούμερο ή μία λέξη. Είναι επίσης δυνατόν μία τιμή να μην περιέχει κάποια ρύθμιση, οπότε θα δείτε το χαρακτηριστικό μήνυμα “η τιμή δεν ορίστηκε” στη στήλη Δεδομένα.

Δουλεύοντας με το Windows Registry

Όταν επεξεργάζεστε το Μητρώο είναι εξαιρετικά σημαντικό να είστε σίγουροι για οποιοσδήποτε αλλαγές, προσθέσεις ή διαγραφές που θέλετε να κάνετε. Εφόσον δεν είστε σίγουροι για κάτι από αυτά, κάντε διπλό έλεγχο και σε περίπτωση αμφιβολίας απλά… ξεχάστε το. Η επεξεργασία του Μητρώου είναι δυνητικά επικίνδυνη διαδικασία και είναι πολύ απλό να καταστρέψετε ένα κατά τα άλλα σταθερό PC με μία λάθος κίνηση. Πριν εφαρμόσετε τις αλλαγές, προτείνεται ανεπιφύλακτα η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Μητρώου. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους.

Ο πρώτος και βασικός τρόπος είναι να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας ενός υπο-φακέλου κλειδιού, διασφαλίζοντας τα δεδομένα που περιέχει. Κάντε δεξί κλικ σε έναν υποφάκελο και επιλέξτε Εξαγωγή από το μενού που θα εμφανιστεί. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα ανοίξει εισάγετε ένα όνομα για το αντίγραφο ασφαλείας, βεβαιωθείτε πως στο πεδίο Αποθήκευση ως είναι επιλεγμένο το Αρχεία μητρώου (*.reg) και κάντε κλικ στο ΟΚ. Επιλέξτε την τοποθεσία που θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Το αρχείο ασφαλείας θα δημιουργηθεί σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Εφόσον απαιτηθεί, τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να επανακτηθούν, κάνοντας δεξί κλικ στο αρχείο .reg που δημιουργήσατε και από το μενού επιλέξτε Συγχώνευση.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι σημαντικό να θυμάστε πως όταν τα αρχεία τύπου .reg συγχωνευτούν πίσω στο Μητρώο, δεν είναι απαραίτητο πως θα αναιρέσουν τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει σε ένα κλειδί – οποιοδήποτε δεδομένο έχει διαγραφεί ή αλλάξει, θα επανέλθει στην προτεραία κατάσταση, αλλά οτιδήποτε έχει προστεθεί δεν πρόκειται να διαγραφεί.

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να έχετε εκ των προτέρων δημιουργήσει backup στο σύνολο των ομάδων του Μητρώου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ σε ένα κλειδί και επιλέξτε Εξαγωγή, όπως προαναφέρθηκε. Αυτή τη φορά βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει Αρχεία ομάδας μητρώου (.) από το μενού Αποθήκευση ως. Το αρχείο που έχει δημιουργηθεί δεν διαθέτει επέκταση, αλλά μπορεί να επανεισαχθεί στο Μητρώο για να αναιρέσει τις όποιες αλλαγές.

Σε αντίθεση με τα αρχεία τύπου .reg που θα ενσωματωθούν στο Μητρώο, τα κλειδιά θα πρέπει να εισαχθούν μέσα από τον Επεξεργαστή Μητρώου. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και επιλέξτε Εισαγωγή. Από το πλαίσιο διαλόγου που θα ανοίξει, μεταβείτε στο πεδίο Αρχεία τύπου και από το drop-down menu επιλέξτε Registry Hive Files. Ακόλουθα, μεταβείτε στο σημείο εκείνο που αποθηκεύσατε το αρχείο στο οποίο κάνατε εξαγωγή προηγουμένως. Ακόλουθα, πατήστε το κουμπί Άνοιγμα. Κάντε κλικ στο Ναι για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια και μετά στο ΟΚ αφότου η λειτουργία ολοκληρωθεί.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των κλειδιών είναι αναμφίβολα η πλέον ασφαλής μέθοδος backup τμημάτων του Μητρώου επειδή, όταν εισαχθεί ένα backup, όλες οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί θα αναιρεθούν. Μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και επανάκτηση ενός backup του Μητρώου στο site της Microsoft, στο http://snipurl.com/3zyar.

Βρείτε τον δρόμο σας

Ενόσω περιηγείστε στο Μητρώο, είναι εύκολο να χαθείτε ανάμεσα σε υποφακέλους και κλειδιά, μίας και είναι σχετικά δύσκολο να ελέγχετε κάθε στιγμή ποιο κλειδί είναι ενεργό. Παρόλα αυτά, η βοήθεια είναι πάντα εύκαιρη με τη μορφή της Γραμμής κατάστασης. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την Εξερεύνηση των Windows, ο Επεξεργαστής Μητρώου περιλαμβάνει ένα μικρό πλαίσιο πληροφοριών στο κάτω μέρος του παραθύρου, το οποίο εμφανίζει τη διεύθυνση του τρέχοντος επιλεγμένου κλειδιού. Στην περίπτωση που δεν είναι ορατή, κάντε κλικ στο μενού Προβολή και βεβαιωθείτε πως υπάρχει ένα τικ δίπλα στο Γραμμή κατάστασης.

Η διαγραφή ανεπιθύμητων κλειδιών και τιμών μπορεί να επιτευχθεί απλά κάνοντας δεξί κλικ στο κατάλληλο αντικείμενο και επιλέγοντας Διαγραφή πριν επιβεβαιώσετε την ενέργεια – η μετονομασία μπορεί να επιτευχθεί παρομοίως, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή. Για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα που σχετίζονται με μία συγκεκριμένη τιμή, κάντε διπλή κλικ επάνω της και ακόλουθα πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες αλλαγές και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Εφόσον μία αλλαγή του Μητρώου απαιτεί τη δημιουργία ενός νέου κλειδιού, ξεκινήστε εντοπίζοντας το κλειδί που θα λειτουργήσει ως “μητρικό” και μετά κάντε κλικ στο Επεξεργασία > Δημιουργία > Κλειδί πριν εισάγετε ένα όνομα για αυτό και πατήστε Enter. Στην περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε μία νέα τιμή, κάντε κλικ στο Επεξεργασία > Δημιουργία και από το μενού που θα εμφανιστεί, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο τιμής, εισάγετε ένα κατάλληλο όνομα και πατήστε Enter. Ακόλουθα, μπορείτε να αναθέσετε μία συγκεκριμένη τιμή στην καταχώριση αυτή, κάνοντας διπλό κλικ επάνω της.

Ψαγμένο… Μητρώο

Οι λίγες αυτές σελίδες λειτουργούν περισσότερο σαν μία εισαγωγή στην ενασχόληση με το Μητρώο. Παρόλα αυτά, για ξεκίνημα, χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου για να ανοίξετε το path HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run και το HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Από εδώ μπορείτε να βρείτε μία λίστα προγραμμάτων που είναι ρυθμισμένα να εκτελούνται αυτόματα με την εκκίνηση των Windows – απλά διαγράψτε όσα θεωρείτε σκόπιμο, ώστε να επιταχυνθεί ο χρόνος εκκίνησης των Windows. Αν και το συγκεκριμένο tip είναι ασφαλές, καλό θα ήταν να έχετε προχωρήσει πρώτα σε backup όπως τονίσαμε πιο πάνω.

Οι ρυθμίσεις και οι τροποποιήσεις που μπορείτε να κάνετε, επεξεργαζόμενοι το Μητρώο είναι κυριολεκτικά αναρίθμητες και πολλές από αυτές έχουμε αναφέρει κατά καιρούς είτε μέσα από τη στήλη Βήμα προς Βήμα είτε μέσα από τα Hints and Tips. Ακόμα περισσότερα tips μπορείτε να βρείτε στο Computer Performance (http://snipurl.com/3zyxw), στο Blackviper (http://snipurl.com/3zz3j) και στο Winguides (http://snipurl.com/400dr).

Βεβαιωθείτε, παρόλα αυτά, πως έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που παραθέσαμε στις προηγούμενες σελίδες, παράλληλα με αυτές που παρέχουν sites όπως τα προαναφερθέντα και θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας πριν από κάθε σας κίνηση.

Διάβασε επίσης:

Προηγούμενο άρθροΚάνε το Microsoft Word να μιλήσει με 10 tips
Επόμενο άρθροΑγορά netbook, ποια μοντέλα αξίζουν να αγοράσετε
Avatar
Κατά γενική ομολογία θεωρούμε ξεγραμμένος ή πιο σωστά αποτυχημένος. Αφού σας συστήθηκα, πάμε παρακάτω. Για εμένα δεν υπάρχουν διλήμματα, γιατί ξέρω τι θέλω και τι αναζητώ στη ζωή μου. Από μικρός έπαψα να συμβιβάζομαι και άρχισα να αγωνίζομαι. Το Μοναδικό μου εργαλείο είναι το γράψιμο και η ουδέτερη σκέψη μου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας