ΑρχικήHow toCD burning, Κάψτε τα όλα

CD burning, Κάψτε τα όλα

Η αντιγραφή οποιουδήποτε CD μπορεί να είναι αναγκαία για πολλούς και διάφορους λόγους. Στις ακόλουθες ενότητες σας περιγράφουμε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να την επιτύχετε κάτω από όλες τις συνθήκες.

Κάψτε τα όλα

Video CD

Η μεταφορά αρχείων Video σε CD είναι αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Ακολουθήστε προσεκτικά τα βήματα που σας παρουσιάζουμε για να έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Η Επιλογή του Codec

Το Video όταν αποθηκεύεται σε ψηφιακά μέσα (CD, HDD κλπ) με την αρχική μορφή του, δηλαδή σαν αρχείο AVI, καταλαμβάνει πάρα πολύ χώρο. Για να περιορίσουμε το μέγεθος του πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα codec. Τα codec έχουν πάρει το όνομά τους από τα πρώτα γράμματα των λέξεων Coder-Decoder (κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής) και είναι αλγόριθμοι που βρίσκουν εφαρμογή σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή τα καλύτερα και πιο δημοφιλή codec είναι δύο, το DivX και το Mpeg. Τα δύο codec διαφέρουν μεταξύ τους σε μερικά σημεία.

Με το DivX επιτυγχάνεται η επιθυμητή συμπίεση του Video διατηρώντας παράλληλα την ποιότητά του σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το μειονέκτημά του όμως εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα Video που έχουν κωδικοποιηθεί με το DivX, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Το Mpeg αντίθετα είναι πιο ευέλικτο, αφού όσα Video κωδικοποιηθούν μ’ αυτό, μπορούν να αναπαραχθούν σαν Video-CD σε οποιοδήποτε DVD-player. Υστερεί όμως τόσο στην ανάλυση της εικόνας (είναι περίπου του επιπέδου του VHS) όσο και στο ποσοστό της συμπίεσης που μπορεί να επιτύχει, σε σχέση με το έτερο codec.

Με το βελτιωμένο Mpeg παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και Super Video CD’s που επίσης μπορούν να αναπαραχθούν από τα περισσότερα standalone DVD players. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες μας και τη συσκευή στην οποία πρόκειται να αναπαραχθεί το Video, επιλέγουμε και το αντίστοιχο codec για την κωδικοποίηση του. Για το DivX, επισκεφτείτε το επίσημο website, www.divx.com , από όπου είναι δυνατό το download της πιο πρόσφατης έκδοσης του codec. Μετά την εγκατάσταση, ο αλγόριθμος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το software επεξεργασίας Video (για παράδειγμα, το freeware Vidomi, www.vidomi.com). Περισσότερες πληροφορίες για το Mpeg, που χαίρει ευρύτερης αποδοχής, θα βρείτε στο www.mpeg.org.
Κόβοντας τα άχρηστα κομμάτια

Είτε το video προέρχεται από DV camcorder, είτε από DVD, από την τηλεόραση ή το Internet, αν θέλουμε να το κόψουμε, θα πρέπει να το κάνουμε πριν την κωδικοποίησή του. Για τη διαδικασία αυτή υπάρχει ένα ακόμα freeware επαγγελματικού επιπέδου, το Virtual Dub, που μπορούμε να κατεβάσουμε από το www.virtualdub.org. Ετσι αν επιθυμούμε να αφαιρέσουμε τις διαφημίσεις ή άλλα τμήματα του αρχείου AVI, πρέπει να το ανοίξουμε από το menu “File” επιλέγοντας το Open Video File. Στο menu “Video” ενεργοποιούμε το Direct Stream Copy ενώ στο “Audio” το Full Processing Mode. Με τα εργαλεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος, μπορούμε να “τεμαχίσουμε” το video σε μικρότερα τμήματα, τα οποία αποθηκεύονται μέσω του File / Save as AVI.

TMPGEnc create

Για την κωδικοποίηση του video στο format MPEG1, το δημοφιλέστερο πρόγραμμα είναι το TMPGEnc, το οποίο έχει επίσης τη μορφή του freeware και θα μπορέσετε να το κατεβάσετε από το site www.tmpgenc.net. Μετά την εγκατάστασή του, για να κωδικοποιήσετε οποιοδήποτε αρχείο AVI, πρέπει να πατήσετε το “Video Source” και να δηλώσετε στη συνέχεια το επιθυμητό αρχείο και να επαναλάβετε τη διαδικασία, πατώντας το “Audio Source”, επιλέγοντας ξανά το ίδιο αρχείο AVI.

Ρυθμίσεις παραμέτρων

Πολλές είναι οι δυνατότητες του TMPGEnc σε ότι αφορά στην προετοιμασία του video CD. Για να τις αξιοποιήσουμε πρέπει απλά να επιλέξουμε το “Load” και στη συνέχεια το “VideoCD (PAL).mcf”. Οι σωστές ρυθμίσεις για το bitrate και την ανάλυση της εικόνας είναι προκαθορισμένες. Για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση της εικόνας πρέπει να ανατρέξουμε στο Push Button, όπου στην κάρτα υπό την ονομασία Video θα βρούμε ένα drop down menu “Motion Search Precision” και εκεί θα επιλέξουμε το “High quality (Slow)”. Στην επόμενη κάρτα, κάτω από το tab “Advanced”, ορίζουμε σαν “Video Source Type” την επιλογή Interlace, σαν “Field Order” την Top Field First (Field A) και σαν “Source Aspect Ratio” το format “4:3 625 Line (PAL)”. Τέλος ορίζουμε σαν “Video arrange Mode” το “Full Screen (keep aspect ratio)”.

Ρυθμίσεις ήχου

Συνεχίζουμε μεταβαίνοντας στην κάρτα του “Audio” ρυθμίζουμε το “Channel Mode” ως “Joint Stereo”. Η διαφορά του σε σχέση με το απλό Stereo είναι ανεπαίσθητη όσον αφορά στον ήχο, αλλά έχει σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα στην ποιότητα της εικόνας. Αφού καθορίσουμε και το επιθυμητό bitrate, επιστρέφουμε στο κυρίως παράθυρο του προγράμματος και το Push button “Load”. Ανοίγουμε το folder “Extra”, επιλέγουμε το unlock.mcf και κάνουμε κλικ στο Open. Ετσι θέτουμε στη διάθεσή μας όλες τις επιλογές. Τέλος, ρυθμίζουμε το bitrate του ήχου στα 128 kbps, και εισάγουμε την τιμή 1246 στο πλαίσιο που ορίζει το bitrate του Video.

Αρχή της κωδικοποίησης

Αφού ολοκληρώσουμε τις παραπάνω ενέργειες, μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε την κωδικοποίηση του Video. Πατώντας το Start, αρχίζει η διαδικασία, η οποία ανάλογα και με την ισχύ του επεξεργαστή και τη διάρκεια του video, μπορεί να διαρκέσει ακόμα και αρκετές ώρες.

Μεταφορά του video στο CD

Ανοίγουμε ένα πρόγραμμα για εγγραφή CD (π.χ. το Nero) και επιλέγουμε για τύπο του νέου CD που πρόκειται να δημιουργήσουμε, το Video CD. Αφού ορίσουμε ποια mpeg αρχεία θα εγγραφούν, αρχίζουμε τη διαδικασία.

Δημιουργία Super Video CD

Αν έχετε στη διάθεσή σας μία συσκευή που αναπαράγει και Super Video CD’s, μπορείτε ασφαλώς να δημιουργήσετε και CD’s με αυτό το format. Ετσι επιτυγχάνουμε ανώτερη ποιότητα και ανάλυση εικόνας ενώ μπορούμε να βελτιώσουμε και την απόδοση του ήχου. Η διαφορά φυσικά προκύπτει από την κωδικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, στο TMPGEnc πρέπει να ορίσουμε σαν “Stream Type” το MPEG-2. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι το “Size” στα 480×576 pixels, “Aspect Ratio” στο 4:3, Frame rate στα 25 fps και να τεθεί το 2-pass VBR (VBR) σαν το “rate control mode” που θα χρησιμοποιηθεί. Πατώντας το push button “Setting’ που βρίσκεται δίπλα από το πλαίσιο της τελευταίας ρύθμισης, θα μεταβούμε σε ένα άλλο set ρυθμίσεων. Εκεί, σαν maximum και minimum bitrate ορίζουμε τις τιμές 2472 και 1246 αντίστοιχα και υπολογίζουμε τον μέσο όρο τους για να καθορίσουμε την τιμή του “Average Bitrate”.

Καθορισμός του Video Format

Το video format που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ασφαλώς το “PAL”, αφού αυτό είναι το πρότυπο τόσο της Ελλάδας όσο και σχεδόν όλων των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Το “DC component precision” πρέπει να οριστεί στα 10 bits και το “Motion search precision” στο “High Quality (Slow)”. Οπως και στην κωδικοποίηση MPEG-1, έτσι κι εδώ, θέτουμε σαν Interlaced το “Video Source Type” και Full Screen (keep aspect ratio) το “Video arrange mode”.

Ο ήχος του S-VCD

Για τον ήχο του Super Video πρέπει να ρυθμίσουμε το “Stream type” ως MPEG-1 audio Layer II και το “Channel Mode” ως Joint Stereo. Το bitrate λαμβάνει την τιμή 128, ενώ πριν αρχίσει η κωδικοποίηση, πρέπει να μεταβούμε στην κάρτα system και να επιλέξουμε από το drop down menu που θα βρούμε εκεί, το MPEG-2 Super Video CD.

Μεταφορά του Super Video στo CD

Η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του σταδίου αυτού και του αντίστοιχου για το απλό VCD είναι η επιλογή που πρέπει να κάνουμε πριν αρχίσει η διαδικασία της εγγραφής, ορίζοντας το Super Video CD σαν τον τύπο του CD που θα δημιουργήσουμε.

Αντιγραφή DVD – γίνεται;

Λόγω του ότι οι DVD burners είναι ακόμα πολύ ακριβοί, η βιομηχανία δεν θεωρεί προς στιγμήν αναγκαία την προστασία αντιγραφής των DVD που κυκλοφορούν, όπως για παράδειγμα γίνεται στα game CD’s. Τα δεδομένα των DVD προστατεύονται από το ενδεχόμενο της αντιγραφής, μέσω software, αλλά το σύστημα αυτό είναι πολύ εύκολο να παρακαμφθεί με τη βοήθεια διαφόρων freeware tools που είναι διαθέσιμα στο Internet. Ετσι σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην μετατροπή των DVD data σε MPEG ή DivX.

Το DVD, στην περίπτωση που προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε σε αναλογική Video tape, ενεργοποιεί το Macrovision, ένα πρότυπο που δεν επιτρέπει αυτού του είδους την αντιγραφή. Αν όμως διαθέτουμε ένα αρκετά ισχυρό υπολογιστικό σύστημα και κυρίως έναν πολύ γρήγορο σκληρό δίσκο, μπορούμε να κάνουμε capturing και να μετατρέψουμε το λαμβανόμενο από το DVD σήμα σε αρχείο AVI χωρίς μεγάλες απώλειες στην ποιότητα της εικόνας.

Audio CD

Το Audio είναι ίσως η μορφή των CD που απευθύνεται στο πολυπληθέστερο κοινό, συγκρινόμενο με κάθε άλλη μορφή. Η αντιγραφή των audio CD’s χρειάζεται αρκετές φορές για να γλιτώσουμε τα ακριβά, αυθεντικά μας δισκάκια από διάφορες κακουχίες (ταξίδια κλπ.). Ακόμα ενδέχεται να χρειαστεί να παρακάμψουμε το copy protection για να γίνει κάποιο audio CD αναγνώσιμο και από τον υπολογιστή μας.

Επιλογή του κατάλληλου drive

Ως γνωστόν, μερικά audio CD’s είναι copy protected. Σε αυτή την περίπτωση τα drives μάλλον δεν θα τα αναγνωρίζουν για να επιτρέψουν την αντιγραφή τους και το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι να τα αναπαράγουν. Ωστόσο, δεν αποκλείεται κάποιο drive να είναι σε θέση να τα διαβάσει και να μας επιτρέψει την αντιγραφή τους, όταν άλλα αποτυγχάνουν. Πριν καταφύγουμε σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για να παρακάμψουμε το copy protection, καλό θα ήταν να δοκιμάσουμε όλα τα διαθέσιμα drives του συστήματός μας και ίσως έτσι καταφέρουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μερικά προγράμματα εγγραφής CD ξεπερνούν αυτό το πρόβλημα χωρίς καμία βοήθεια. Για παράδειγμα το Clone CD, έχει μία επιλογή, τη “Hide CDR Media” (την οποία θα βρούμε κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος στο tray) που όταν ενεργοποιηθεί παρακάμπτει τη διαδικασία αναζήτησης για copy protection στο CD.

Απενεργοποίηση της αυτόματης αναγνώρισης

Η αυτόματη αναγνώριση CD των Windows μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα. Καλό είναι λοιπόν να την απενεργοποιήσουμε, με δεξί κλικ στο εικονίδιο του My Computer και επιλογή των Properties, θα μεταβούμε στις System Properties και από εκεί στον Device Manager. Επιλέγοντας τις ιδιότητες κάθε CD-ROM, DVD-ROM κλπ drive του συστήματός μας και μεταβαίνοντας στην καρτέλα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις, απενεργοποιούμε το Auto insert notification.

Εναλλακτικός CD Driver

Στα Windows ένας εναλλακτικός, ειδικά τροποποιημένος CD driver, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος, αφού η default έκδοση του CDFS.vxd (Compact Disc File System) δεν μπορεί να εμφανίσει τα περιεχόμενα ενός copy protected audio CD.

Στο συνοδευτικό CD αυτού του τεύχους θα βρείτε το αρχείο αυτό που πρέπει να αντιγράψετε στο directoy C:\WINDOWS\SYSTEM\IOSUBSYS για να χρησιμοποιήσετε τον προαναφερθέντα εναλλακτικό driver. Παρ’ όλα αυτά, μη διαγράψετε τον παλιό, αφού δεν αποκλείεται να τον χρειαστείτε στο μέλλον. Ο νέος driver, δεν είναι 100% σταθερός και μπορεί να προκαλέσει μερικές φορές crash του συστήματος. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα τον θέσετε σε λειτουργία, τα περιεχόμενα των Audio CD’s θα εμφανίζονται σαν αρχεία wav, τα οποία φυσικά είναι κατανοητά για τον επεξεργαστή και η μετατροπή τους ή η αντιγραφή τους σε άλλο μέσο γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο.

Χρήση του Clone CD

Ανοίγουμε το Clone CD και μετά τοποθετούμε το CD στο tray του drive χωρίς όμως να το εισάγουμε μέσα. Αντίθετα, ανοίγουμε το menu File του προγράμματος και δίνουμε την εντολή Read to File. Στη συνέχεια καλούμαστε να επιλέξουμε από ποιο CD-ROM drive θα γίνει η ανάγνωση και πατώντας το next, το tray θα κλείσει αυτόματα και η διαδικασία ανάγνωσης θα αρχίσει.

Ανάλογα με το copy protection και τον τύπο του drive, μπορεί να διαρκέσει το πολύ δύο λεπτά. Αν παρατηρήσουμε μεγαλύτερη καθυστέρηση, τότε υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να δοκιμάσουμε το ίδιο, χρησιμοποιώντας άλλο drive. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, επιλέγουμε στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου, το εικονίδιο για το Audio CD και με δεξί κλικ και Edit μεταβαίνουμε στις σχετικές ρυθμίσεις.

Στην κάρτα Data Read Settings, θα βρούμε δύο tick boxes, το “Read Subchannel Data From Data Tracks” και το “Regenerate Data Sectors” τα οποία πρέπει να μαρκάρουμε. Στην επόμενη κάρτα, αυτή των Audio Read Settings, ενεργοποιούμε και τις άλλες δύο λειτουργίες που εμφανίζονται δίπλα στα ισάριθμα tick boxes. Τέλος στην τρίτη καρτέλα, μαρκάρουμε μόνο την επιλογή “Intelligent Bad Sector Scanner”. Επικυρώνουμε με OK, συνεχίζουμε πατώντας Next και δηλώνουμε το directory του σκληρού δίσκου όπου θα αποθηκευτεί το Image file. Είμαστε πλέον έτοιμοι να αρχίσουμε την εγγραφή του CD.

Extract του Image file

Με το CDMage που επίσης θα βρείτε στο συνοδευτικό CD του Texnologia 15, μπορούμε να κάνουμε extract, μερικών ή όλων των αρχείων wav από το Image file. Το Image μπορεί να έχει δημιουργηθεί από το Clone CD αλλά και από άλλα προγράμματα εγγραφής CD. Ετσι, αν έχουμε υποψίες ή ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγε καλά κατά τη δημιουργία του Image, χρησιμοποιώντας το CDMage μπορούμε να ελέγξουμε αν έχουν αντιγραφεί σωστά όλα τα κομμάτια του πρωτότυπου audio CD προτού συνεχίσουμε με τη εγγραφή του “κλώνου”. Μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι το ότι αναγνωρίζει τα περιεχόμενα του Image file, απευθείας σαν αρχεία wav, επιτρέποντάς μας τόσο την άμεση εγγραφή τους σε audio CD όσο και την μετατροπή τους σε mp3, μετά τη διαδικασία του extract.

Επιπλέον Software

Ακόμα και στην εξαιρετική περίπτωση που όλες μας οι προηγούμενες προσπάθειες αποτύχουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε και να παραδοθούμε. Το tool Exact Audio Copy (EAC) που υπάρχει κι αυτό στο CD του τεύχους, μπορεί να τα καταφέρει, όταν η υπομονή μας έχει αρχίσει να εξαντλείται. Το πώς περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό mini workshop.

Τελευταία επιλογή: ClonyXXL

Αν το copy protected audio CD αντισταθεί σθεναρά σε κάθε μας απόπειρα να παρακάμψουμε το σύστημα ασφαλείας του και να το αντιγράψουμε, δύσκολα θα τα καταφέρει και εναντίων του ClonyXXL. Πρόκειται για ένα tool που εντοπίζει τη μέθοδο προστασίας του CD και κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο Clone CD έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιγραφή του. Το ClonyXXL εκτός από το Internet και τη διεύθυνση kickme.to/englishclony μπορείτε να βρείτε και στο Texnologia CD του τεύχους αυτού.

Game CD
Τα Game CD’s είναι επίσης ακριβά και καλό θα ήταν για κάθε παιχνίδι που αγοράζουμε να φτιάχνουμε ένα αντίγραφο, το οποίο θα χρησιμοποιούμε κατά κόρον για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις απώλειας των δεδομένων. Η διαδικασία αντιγραφής δεν είναι πάντα εύκολη.

Εγκατάσταση των εργαλείων

Για να μπορέσουμε να αντιγράψουμε όλα τα PC-CD’s θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το σύστημά μας, το Clone CD, το ClonyXXL και τον κατάλληλο ASPI driver που θα αναλάβει τον έλεγχο και θα εξασφαλίσει η σωστή λειτουργία του CD-RW drive.

Ρυθμίσεις του ClonyXXL

Ανοίγουμε το ClonyXXL το οποίο στις αρχικές του ρυθμίσεις χρησιμοποιεί τη Γερμανική γλώσσα. Η αλλαγή της γλώσσας γίνεται από το μενού Languages, όπου θα επιλέξουμε τα Αγγλικά και στη συνέχεια, αν από το ίδιο μενού, μεταβούμε στις Language Options, θα μας ζητηθεί να ορίσουμε τη βιβλιοθήκη της γλώσσας που επιλέξαμε. Αυτή βρίσκεται στο directory Program Files\ ClonyXXL\Languages και ονομάζεται Clony_Eng.clx. Οταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, μπορούμε να προχωρήσουμε στις περαιτέρω ρυθμίσεις. Στο δεξί τμήμα του παραθύρου υπάρχει ένα Push button που αναγράφει Scan Options. Πατώντας το, θα εμφανιστεί ένα δεύτερο, μικρότερο παράθυρο, στο οποίο πρέπει να μαρκάρουμε τις επιλογές Dummy Files και Bad Sectors και να ορίσουμε στο πλαίσιο Sector Steps, το 2 sectors. Στη συνέχεια πατάμε το Close.

Διαδικασία ανεύρεσης copy protection

Συνεχίζουμε στο ClonyXXL με το επόμενο push button, Scan CD. Το πρωτότυπο CD είναι ήδη τοποθετημένο στο drive προς ανάγνωση, και το πρόγραμμα εντοπίζει αν και ποιο copy protection υπάρχει. Μετά από λίγο ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία και πρέπει να πατήσουμε το Start Clone CD για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αντιγραφής, του οποίου τις ρυθμίσεις αναλαμβάνει να κάνει το ClonyXXL, ανάλογα με τη μέθοδο προστασίας που έχει το προς αντιγραφή CD.

Ρυθμίσεις του Clone CD

Στο παράθυρο του Clone CD που μόλις άνοιξε, δίνουμε την εντολή Read to File από το μενού File. Στα profiles των CD’s (Audio, Game-CD, Multimedia κλπ) που περιέχει το εν λόγω πρόγραμμα, έχει προστεθεί ένα επιπλέον, το ClonyXXL, το οποίο και επιλέγουμε για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις που προαναφέραμε. Συνεχίζουμε κανονικά, δηλώνουμε το filename του Image και το directory στο οποίο θα αποθηκευτεί. Επικυρώνουμε με OK και ένα πιστό αντίγραφο του Game CD αποθηκεύεται στο σκληρό μας δίσκο.

Δημιουργία του αντιγράφου

Επιστρέφουμε στο μενού File μόνο που τώρα επιλέγουμε το Write From File. Δηλώνουμε το όνομα και το directory του αρχείου Image που μόλις δημιουργήσαμε και ξεκινάμε τη διαδικασία της εγγραφής. Μέσα σε λίγα λεπτά θα έχουμε στα χέρια μας ένα αντίγραφο 1:1 του Game CD.

Data CD

Τι γίνεται όταν θελήσουμε να αντιγράψουμε αρχεία από τον υπολογιστή μας σε CD; Η διαδικασία δεν θα μας δυσκολέψει ιδιαίτερα, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που οφείλουμε να προσέξουμε.

Επιλογή του κατάλληλου format

Αν θελήσουμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα από το σκληρό μας δίσκο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, σε ένα CD πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα εγγραφής CD, για παράδειγμα το Nero, που συγκαταλέγεται στα καλύτερα της κατηγορίας. Εκεί θα επιλέξουμε τη δημιουργία ενός νέου CD και θα καθορίσουμε τον τύπο του (προτιμάμε το CD-ROM ISO για να αποφύγουμε τυχούσες ασυμβατότητες). Αφού δώσουμε όνομα στο CD που θα δημιουργήσουμε, με drag n’ drop προσθέτουμε τα αρχεία που επιθυμούμε, στα περιεχόμενά του, με τη βοήθεια του file browser. Εμείς προτείνουμε να αποφεύγονται ταχύτητες εγγραφής μεγαλύτερες των 16x, αφού διαφορετικά αυξάνεται πολύ ο θόρυβος και ο αριθμός των σφαλμάτων, παρά τον έλεγχο που διεξάγει το Nero και άλλα παρόμοια προγράμματα.

Δημιουργία Image File

Στην περίπτωση που διαθέτουμε ένα παλαιότερο CD-R ή CD-RW drive, κρίνεται συνετό να μη γίνεται η εγγραφή απ’ ευθείας στο CD αλλά αντίθετα να δημιουργείται πρώτα ένα Image file στο σκληρό δίσκο, το οποίο στη συνέχεια θα εγγραφεί στο CD. Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει την ποιοτικότερη εγγραφή λόγω του ότι θα αποφευχθούν τα buffer underruns και πρέπει να ακολουθείται όταν το CD recorder δεν διαθέτει κάποιο σύστημα ειδικά για το σκοπό αυτό. Για να δημιουργήσουμε το Image File, πρέπει αφού τελειώσουμε με την επιλογή των αρχείων, να μεταβούμε στο μενού Recorder και την εντολή Choose Recorder. Στο παράθυρο που θα ανοίξει θα εντοπίσουμε δύο συσκευές, το κανονικό μας CD-RW drive και ένα εικονικό (virtual device) που ονομάζεται Image Recorder.

Αν επιλέξουμε το δεύτερο, αντί να γίνει εγγραφή των προεπιλεγμένων αρχείων στο άδειο CD, θα γίνει δημιουργία του Image File στο σκληρό δίσκο. Συνεχίζουμε κανονικά και το Image αποθηκεύεται στο directory που δηλώνουμε. Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία περνάμε στο δεύτερο στάδιο, όπου από το μενού File επιλέγουμε την εντολή Burn Image.

Δηλώνουμε το image file που δημιουργήθηκε προ ολίγου και τελικά αυτό αντιγράφεται στο CD. Εναλλακτικά μπορούμε μην ορίσουμε την εικονική συσκευή σαν το recorder μας αλλά να δώσουμε την εντολή Write CD του μενού File. Στο παράθυρο του Wizard που θα εμφανιστεί, μπορούμε να μαρκάρουμε το tick box “Create Image” για να ολοκληρωθεί και πάλι η διαδικασία στα δύο στάδια που προαναφέραμε.

Περισσότερα Session σε ένα CD

Στο ίδιο CD μπορούμε να εγγράψουμε δεδομένα αρκετές φορές, αρκεί βέβαια να υπάρχει ελεύθερος χώρος στο media και να μη δοθεί η εντολή Finalize CD after burning σε κάποια από τις εγγραφές. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα που έχουν ήδη γραφτεί, δεν μπορούν να αλλαχθούν εκτός και αν το μέσο είναι του τύπου CD-RW, καθώς και ότι για κάθε session που γράφουμε στο CD απαιτείται επιπλέον αποθηκευτικός χώρος περίπου 20 MB για τη δημιουργία του table of contents.

Τα sessions μπορούν ακόμα και να διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά στον τύπο τους (ISO Level κλπ) και παρ’ όλα αυτά να είναι αναγνώσιμα από τα περισσότερα συστήματα. Ωστόσο το προτιμότερο και πιο πρακτικό είναι να ακολουθήσουμε την ίδια τεχνική εγγραφής για όλα τα sessions του CD.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται αμέσως μόλις δώσουμε την εντολή εγγραφής, υπάρχει μία κάρτα κάτω από το tab “Multisession”. Εκεί πρέπει να επιλέξουμε Start Multisession Disc, αν πρόκειται να γράψουμε το πρώτο session ή Continue Multisession Disc αν θέλουμε να προσθέσουμε δεδομένα σε ένα ήδη χρησιμοποιημένο CD. Καθορίζουμε και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας και συνεχίζουμε τη διαδικασία κανονικά.

Στέλιος Θεοδωρίδης
Στέλιος Θεοδωρίδης
Ο ήρωας μου είναι ο γάτος μου ο Τσάρλι και ακροάζομαι μόνο Psychedelic Trance
RELATED ARTICLES

Σχολίασε το άρθρο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 11188
Ελληνική Αστυνομία: 100
Χαμόγελο του Παιδιού: 210 3306140
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
ΕΚΑΒ 166