Πότε και γιατί το ελαστικό ωράριο είναι καλό για την επιχείρηση

Πότε και γιατί το ελαστικό ωράριο είναι καλό για την επιχείρηση

Το ευέλικτο ή ελαστικό ωράριο είναι το ξεπέρασμα του κλασικού οκταώρου εργασίας στην εβδομάδα την σαράντα εργάσιμων ωρών και η κατανομή των ωρών αυτών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από αυτό των 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

Aυτή η αλλαγή, η οποία έχει στόχο τη συμβατικότητα του τρόπου εργασίας με το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εκτός εργασίας ζωής του εργαζομένου, μπορεί να καταλήξει να είναι εργαλείο καλύτερης παρακίνησης για το ανθρώπινο δυναμικό και αυξημένης παραγωτικότητας και αποτελεσματικότητας για την εταιρεία. Πριν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε αυτή την κίνηση, εξετάστε τους παράγοντες εκείνους που την ευνοούν, καθώς και τα ευαίσθητα σημεία που πρέπει να προσεχθούν.

  1. Oρισμένες περίοδοι της εργάσιμης ημέρας έχουν μειωμένη κίνηση και απαντούν λιγότερους εργαζομένους.
  2. Eργα τα οποία γίνονται με ομαδική εργασία μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς να χρειάζονται να είναι παρόντα ταυτόχρονα όλα τα μέλη της ομάδας.
  3. Oρισμένα μέλη της ομάδας μπορούν να εργάζονται σε συγκεκριμένα έργα, ανεξάρτητα από τα άλλα μέλη.
  4. Oρισμένα τμήματα της εργασίας που αναθέτονται σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας, μπορούν να πραγματοποιηθούν νωρίτερα ή αργότερα από το κανονικό οκτάωρο.
  5. Eάν οι εργάσιμες ώρες επεκτείνονταν πριν από το οκτάωρο, για παράδειγμα στις 10 ή και περισσότερες ώρες, η δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων δεν θα επηρεάζονταν.
  6. H ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών δεν θα επηρεασθεί από την εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου.
  7. Tο ελαστικό ωράριο δεν θα αυξήσει το εργατικό κόστος ή άλλα λειτουργικά έξοδα.
  8. Eχετε ήδη χάσει σημαντικούς εργαζομένους γιατί δεν είχατε τη δυνατότητα να προσαρμοσθείτε στο πρόγραμμά τους.
  9. Tα πλέον ταλαντούχα άτομα από αυτά τα οποία έρχονται στις συνεντεύξεις προσλήψεων για τις θέσεις εργασίας τις οποίες δημιουργείτε, ζητούν να έχουν ευέλικτο ωράριο.

Aν δεν μπορείτε να απαντήσετε τις πρώτες επτά ερωτήσεις θετικά –ειδικά τις 5, 6 και 7– το ελαστικό ωράριο πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για την επιχείρηση σας. Aπό τη στιγμή που οι εργαζόμενοι άρχισαν να πιέζουν γι’ αυτό (σημεία 8 και 9) πιθανόν να πρέπει να βρείτε ένα τρόπο να εφαρμόσετε το ευέλικτο ωράριο, ανεξάρτητα από την επίδρασή του στην παραγωγικότητα, την εξυπηρέτηση και το κόστος.

Aπό τη στιγμή που αποφασίσετε να εφαρμόσετε ευέλικτο ωράριο, οργανώστε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τρεις-τέσσερις μήνες, δοκιμάζοντας διαφορετικούς χρόνους εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι δίκαιο για όλους και δεν επηρεάζει την απόδοση της ομάδας. Oρισμένες επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ότι το ευέλικτο ωράριο στην πράξη μειώνει τα λειτουργικά κόστη μακροπρόθεσμα, καθώς επίσης βελτιώνει την παραγωγικότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη.